Projekt realizowany w latach 2020-2024

gmach_polprofil.jpg [302.81 KB]

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie jest najstarszą żydowską organizacją i jedną z najważniejszych na świecie placówek naukowo-badawczych zajmujących się dziejami Żydów od wieków zamieszkujących Polskę. W swoich zasobach posiadamy najbogatszy w Polsce zbiór dokumentów, książek oraz dzieł sztuki związanych z historią i kulturą polskich Żydów. Misją Instytutu jest dbanie o tę spuściznę i upowszechnianie jej szerokiej publiczności w Polsce i za granicą. Nasz priorytet na najbliższe lata to opracowanie, zdigitalizowanie i udostępnianie źródeł historycznych ze zbiorów ŻIH.

Dzięki współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN realizujemy przewidziany na lata 2020–2024 projekt predefiniowany „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2020 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Przedsięwzięcie to ma za zadanie powiększenie i udostępnienie zbiorów do celów edukacyjnych, badawczych, wystawienniczych, popularnonaukowych oraz publikacji nt. historii i kultury Żydów polskich. W ramach projektu zostaną opracowane, zdigitalizowane, zredagowane i szeroko udostępnione części zbiorów dotyczących polsko-żydowskiej historii – od średniowiecza do końca XX wieku. Działania te pozwolą na pełniejszą prezentację unikatowych zbiorów sztuki, dziedzictwa materialnego, dokumentów i książek, ukazujących obecność Żydów na ziemiach polskich i ich relacje z państwem polskim, Polakami i innymi grupami etnicznymi żyjącymi w naszym kraju. W szczególności projekt obejmie wybrane części archiwum Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, zbioru fotografii i materiałów audiowizualnych dotyczących okresu od 1860 r. do chwili obecnej, zbiorów piśmienniczych związanych z duchowością żydowską, zbiorów sztuki, źródeł dotyczących cmentarzy żydowskich, a także archiwaliów i materiałów (w tym pamiętników i wspomnień) dotyczących Holokaustu.

 

 

Lista wydarzeń zorganizowanych ze wsparciem z projektu ŻDK w 2021 r.:

Nazwa wydarzenia Data Link na YouTube
Dlaczego nie wszystko można udostępnić? 21.01.2021

https://www.youtube.com/watch?v=9-inIpZ-nGQ

Chłodna (nie)pamięci. Opowieść o ulicy Chłodnej. 28.01.2021

https://youtu.be/bBh7ilayDiU

Jak (i dlaczego warto) wykorzystać zbiory ŻIH w działalności edukacyjnej? 18.02.2021

https://youtu.be/Yb0zlyHoabE

O purimszpilu i kontekstach kulturowych święta Purim 25.02.2021

https://youtu.be/JtPPLN3kYAY

Pesach - Początek Końca Początku 24.03.2021

https://youtu.be/q6aV6F7gCXc

Tora jako Tora pisana 06.04.2021

https://www.youtube.com/watch?v=vyLtotgoxLU

Liczenie Omeru – codzienne odliczanie niecodzienności 07.04.2021

https://www.youtube.com/watch?v=fXe6RJk4Yts

Służba serca – o modlitwie żydowskiej 15.04.2021

https://www.youtube.com/watch?v=7v6MOyh52Mk

Tora jako Prorocy (Newiim) 20.04.2021

https://www.youtube.com/watch?v=GMlCnxbGKDQ

Rosz Chodesz i Jowel – Święta, które miewają kłopoty z czasem 21.04.2021

https://www.youtube.com/watch?v=7FdnBELZ0Ds

 

Lista wydarzeń zorganizowanych ze wsparciem z projektu ŻDK w 2020 r.:

Nazwa wydarzenia Data Link na YouTube      
Proces Stroopa i pamięć powstania w getcie warszawskim 30.04.2020 https://youtu.be/snwJebfcli4    
Digitalizacja i udostępnianie zbiorów w instytucjach kultury na przykładzie ŻIH 14.05.2020 https://youtu.be/rCh1-NuDnys    
Konserwacja obiektów z kolekcji ŻIH — webinar 21.05.2020 https://youtu.be/Gar5BwC-xx4    
Wojenna ekonomia wysiłku według Korczaka 28.05.2020          
Simon Trachter w świetle korespondencji z Wiktorem Ziółkowskim 23.06.2020 https://youtu.be/61O8emOTTiw  
Archiwum ważniejsze niż życie - spotkanie z Autorami 26.08.2020 https://youtu.be/RF77JAApKgI    
Digitalizacja - konkurencja czy szansa dla wystaw muzealnych. 08.10.2020          
Spotkanie online z artystką Agnieszką Mastalerz, twórczynią pracy „UZ”. 15.10.2020 https://youtu.be/LOWcYDToB-w  
Spotkanie online prezentujące katalog wystawy. 22.10.2020 https://youtu.be/_GIm-lrFz10    
Między Pietą a Hiobem. Cierpienie w sztuce żydowskiej w XX wieku 27.10.2020          
„Zamienię 2 ładne pokoje, kuchnia, łazienka (…), dzielnica żydowska…”. 01.12.2020 https://youtu.be/Axs4_hagQ2c    
Gdzie jesteś? Świadectwa audiowizualne z czasów Zagłady 03.12.2020 https://www.youtube.com/watch?v=JuXOFjaytSw

Zobacz playlistę z nagraniami wydarzeń z 2020 i 2021 r. na kanale Youtube ŻIH

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

ZDK 2021  B PL.jpg [291.27 KB]

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org

 

Partner projektu Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

polin_logo.png [5.05 KB]

www.polin.pl