ehri_logo.jpg [90.11 KB]

Żydowski Instytut Historyczny współpracuje z wieloma uznanymi instytucjami badającymi historię Żydów. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest EHRI (European Holocaust Research Infrastructure, tłum. Europejska Infrastruktura Badań nad Zagładą).

EHRI jest europejskim projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu badań naukowych i innowacji Horizon 2020. Projekt został zainicjowany w 2010 r. i jest obecnie w trzecim, ostatnim cyklu EHRI-3. Równocześnie, od 2019 r., trwa także projekt EHRI-PP (tzw. faza przygotowawcza), który doprowadzi do stworzenia stałej infrastruktury badawczej. Funkcję koordynatora wszystkich projektów EHRI pełni NIOD (Instytut Badania Wojny, Zagłady i Ludobójstwa na Królewskiej Holenderskiej Akademii Sztuk i Nauk w Amsterdamie). Żydowski Instytut Historyczny od samego początku aktywnie uczestniczy w EHRI i jest ważnym członkiem Infrastruktury w regionie Europy Wschodniej.

Głównymi celami EHRI są identyfikacja zbiorów dokumentów dotyczących Zagłady i sporządzenie ich internetowego katalogu oraz koordynacja działań instytucji badających ludobójstwo Żydów podczas II wojny światowej. Najważniejszym narzędziem projektu jest Portal EHRI, który zbiera informacje o źródłach i katalogach archiwalnych zawierających zasoby potrzebne w badaniach nad Zagładą. EHRI organizuje także Program Stypendialny im. Conny Kristel, dający badaczom dostęp do zasobów dwudziestu wiodących archiwów w tej dziedzinie. Oprócz powyższych głównych obszarów działania, EHRI prowadzi także blog, na którym można znaleźć stworzone przez członków projektu opracowania archiwalnych dokumentów i innych powiązanych materiałów.

Więcej o projekcie można dowiedzieć się na jego oficjalnej stronie internetowej.