2H2A6791 (małe).jpg [315.57 KB]

Czytelnia biblioteki jest otwarta od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00.

 

Biblioteka Żydowskiego Instytutu Historycznego kontynuuje tradycje zapoczątkowane przed II wojną światową przez Główną Bibliotekę Judaistyczną, w której gmachu ma obecnie siedzibę ŻIH. Choć w wyniku wojny Biblioteka straciła większość zbiorów, to jednak z czasem, po 1945 r. resztki przedwojennej kolekcji powróciły do magazynów Instytutu przy Tłomackiem. Dziś Biblioteka ŻIH posiada około 80 tysięcy woluminów poświęconych szeroko pojętej tematyce żydowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury Żydów polskich.

Biblioteka dysponuje katalogiem elektronicznym, obejmującym przeważającą większość zasobów:

Katalog elektroniczny biblioteki

Informacje na temat części starszych materiałów zawarte są w katalogu kartkowym, dostępnym na miejscu w Instytucie.

 

Z materiałami pochodzącymi ze zbiorów Biblioteki zapoznać się można w czytelni Instytutu. Zamówienia na materiały składać można na miejscu lub mailowo - przed wizytą. Uwaga: Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń - zbiory udostępniane są czytelnikom jedynie na miejscu.

W czytelni można używać własnych urządzeń kopiujących. Istnieje również możliwość zamówienia kserokopii lub skanów materiałów pochodzących ze zbiorów Biblioteki. Z cennikiem usług reprograficznych mogą Państwo zapoznać się pod tym linkiem.

 

Na uwagę zasługują zgromadzone w Bibliotece zbiory czasopism. Wśród nich znajduje się m.in. wiele wartościowych, historycznych wydawnictw ciągłych w językach jidysz i hebrajskim. Poniżej znajdą Państwo wykazy znajdujących się w naszych zbiorach tytułów:

W zbiorach Biblioteki ŻIH znajdują się również cenne starodruki i rękopisy, spośród których najstarszy datowany jest na X wiek. Z ich listą można zapoznać się poprzez katalog elektroniczny:

Lista starodruków

Lista rękopisów

Bibliografia zawartości Biuletynu ŻIH i Kwartalnika Historii Żydów.

Biblioteka ŻIH przygotowała dla Państwa bibliografię zawartości Biuletynu ŻIH i Kwartalnika Historii Żydów za lata 1949 – 2020. Zawiera ona 1975 artykułów i recenzji, które ukazały się w obu tych czasopismach. Opisy artykułów zaopatrzone są w hasła przedmiotowe oraz teksty streszczeń lub fragmentów tekstu wprowadzające w tematykę.

Za lata 1949 – 2018 bibliografia pozwala na dostęp do elektronicznych wersji opisywanych artykułów z każdego komputera. Kolejne artykuły i ich wersje elektroniczne będą dodawane sukcesywnie w następnych latach.

Z bibliografii można skorzystać przez katalog biblioteki ŻIH online na dwa sposoby:

1. przeszukując całość zbiorów w katalogu głównym library.jhi.pl
2. korzystając z osobnej bazy Bibliografia zawartości Biuletynu ŻIH i Kwartalnika Historii Żydów dostępnej na pierwszym ekranie katalogu biblioteki

Lista przeglądowa wszystkich artykułów dostępna tutaj .


Zbiory Biblioteki są cały czas rozbudowywane i wzbogacane. Z regularnie przygotowywanymi zestawieniami pojawiających się w naszych zbiorach nowości można zapoznać się tutaj.

Część cennych czasopism, starodruków i rękopisów pochodzących z bogatych zbiorów Biblioteki ŻIH  została zdigitalizowana. Są one dostępne dla czytelników online na portalu Centralnej Biblioteki Judaistycznej.

Biblioteka ŻIH udostępnia swoim czytelnikom także zbiory platformy ACADEMICA.

Poza gromadzeniem i udostępnianiem dokumentów, Biblioteka prowadzi także pomoc bibliograficzną, oferuje użytkownikom wsparcie merytoryczne i w prowadzeniu kwerend, udziela informacji faktograficznej czy informacji dotyczącej instytucji żydowskich.

Listę bibliografii tematycznych przygotowanych przez pracowników Biblioteki znajdą Państwo w zakładce Materiały pomocnicze.

Z informacjami na temat baz danych, do których Instytut posiada dostęp, można zapoznać się tutaj.

Do kontaktu zachęcamy zarówno uczniów, studentów czy osoby naukowo zajmujące się tematyką żydowską, jak i wszystkich zainteresowanych historią i kulturą Żydów. Z Biblioteką kontaktować się można telefonicznie, mailowo, bądź osobiście odwiedzić czytelnię.

 

KONTAKT:

Czytelnia i informacja naukowa:

tel.: (22) 827 92 21

biblioteka@jhi.pl