Konkursy

Pamięć dla przyszłości

Celem projektu jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do organizacji i realizacji przedsięwzięć edukacyjnych w szkołach, w ramach Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości, który jest obchodzony corocznie 19 kwietnia, w rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim.

XV edycja konkursu „Pamięć dla Przyszłości” w 2018 r. odbyła się pod tytułem „Od pomocy do ratowania. Wzorując się na Irenie Sendlerowej”.

Celem konkursu jest poszerzenie i upowszechnienie wiedzy o Irenie Sendlerowej i osobach z nią współpracujących. Inspiracją do podjęcia tematu Konkursu jest ustanowienie przez Parlament roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej. W 2018 roku mija 10. rocznica jej śmierci. Dzięki działalności Ireny Sendlerowej, jej odwadze i talentowi organizacyjnemu ratowano dzieci, młodzież i dorosłych z getta warszawskiego. Chcielibyśmy, aby młodzież poznała historię Ireny Sendlerowej i wzorując się na jej postawie, zaangażowała się w działalność społeczną w swoim lokalnym środowisku.

W ramach tegorocznej edycji programu przedmiotem Konkursu skierowanego do szkolnych zespołów projektowych nauczycielsko-uczniowskich były następujące działania: 

  • zapoznanie się z biografią i historią działalności Ireny Sendlerowej oraz dyskusja o tym, w jaki sposób można się dziś na niej wzorować,
  • zorientowanie się, jakie grupy społeczne, instytucje, stowarzyszenia lub pojedyncze osoby potrzebują pomocy w środowisku lokalnym lub tylko w środowisku szkolnym,
  • zorientowanie się w rodzajach i zakresie pomocy udzielanej zwierzętom (schroniska, fundacje, kliniki),
  • zorganizowanie uczniowskiej akcji pomocy (jednorazowej lub stałej) w wybranym środowisku,
  • przygotowanie prezentacji w dowolnym programie komputerowym, ukazującej działania podjęte przez uczniów i opatrzonej własnym komentarzem każdego ucznia.

Więcej informacji na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji

Rozstrzygnięcie XV edycji konkursu

XV edycja projektu w 2018 r. została objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej.