OSz_fot. Agnieszka Wanat.jpg [235.16 KB]
Zajęcia w ŻIH. fot. Agnieszka Wanat

Akademia Letnia i Akademia Zimowa dla nauczycieli

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma od 2009 r. organizuje szkolenia skierowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych, aktywistów lokalnych i edukatorów poświęcone tematyce Zagłady. Odbywają się one zgodnie ze strategią edukacyjną opartą o wystawę stałą Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu poświęconą grupie Oneg Szabat i Podziemnemu Archiwum Getta Warszawy, w ramach której oddajemy głos świadkom i ofiarom Holokaustu.

Coroczne kilkudniowe seminaria szkoleniowe dla nauczycieli, edukatorów i aktywistów lokalnych z Polski organizowane są dwa razy do roku:

 • Akademia Letnia (organizowana w okresie wiosenno-letnim),
 • Akademia Zimowa (organizowana w okresie zimowym).

W czasie Akademii uczestnicy biorą udział m.in. w:

 • spotkaniach z ekspertami,
 • wykładach oraz dyskusjach,
 • oprowadzaniu kuratorskim po wystawie stałej,
 • spacerach edukacyjnych,
 • szkoleniu z zakresu wykorzystywania portalu edukacyjnego Delet,
 • wyjeździe studyjnym do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

Seminarium daje szansę nauczycielom z całej Polski, dzięki merytorycznemu i metodologicznym wsparciu ekspertów, wypracować jak najlepsze sposoby pracy ze swoimi uczniami.

Wszystkim zainteresowanym uczestnictwem w kolejnych edycjach Akademii ŻIH zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, mediów społecznościowych oraz zakładki Aktualności.

Dla nauczycieli mamy również w ofercie szkolenie z zakresu wykorzystania portalu edukacyjnego Delet.

 

Zajęcia edukacyjne w przestrzeni synagogalnej

Dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma przygotował zajęcia interaktywne z zakresu duchowości i religii Żydów polskich w przestrzeni wystawy Mała Synagoga na Tłomackiem:

 1. Przedmioty i rytuały związane z synagogą,
 2. Synagoga a kościół – różnice i podobieństwa.

Szczegółowe informacje na temat zajęć w przestrzeni synagogalnej znajdują się w zakładce Wykłady i zajęcia.

Dostępność oferty edukacyjnej dla uczniów

 • Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku 10-19 lat (IV-VIII klasa szkoły podstawowej, I-IV klasa szkoły ponadpodstawowej),
 • Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–11:00 lub 12:00–14:00,
 • W zajęciach i spacerach może brać udział maksymalnie 30 osób,
 • Warsztaty, zajęcia i spacery odbywają się po dokonaniu rezerwacji najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem,
 • Czas trwania zajęć: 60 min.

Oferta edukacyjna ŻIH jest bezpłatna przy zakupie biletu na wystawę.

Koszt biletu ulgowego grupowego wynosi 6 zł od osoby.

 

Szkolenie z zakresu wykorzystania portalu Delet

Portal Delet to platforma, której celem jest udostępnienie w formie cyfrowej najcenniejszych zbiorów znajdujących się w posiadaniu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. Przede wszystkim dokumentów grupy Oneg Szabat — Konspiracyjnego Archiwum Getta Warszawy oraz dzieł sztuki z muzeum ŻIH. Zbiory te nie były dotychczas prezentowane on-line w spójnej i dostosowanej do ich charakteru formie. 

Portal umożliwia zalogowanym użytkownikom pracę na udostępnionych zasobach, a dzięki interaktywnym narzędziom — na tworzenie lekcji, warsztatów i oprowadzań kuratorskich będących cyfrowym wsparciem dla badaczy i edukatorów. W portalu znajdują się stworzone przez pracowników i współpracowników Stowarzyszenia ŻIH w Polsce i ŻIH materiały prezentujące kluczowe informacje o historii i kulturze żydowskiej oraz mniej znane szczegóły i fakty. Delet ma stanowić wirtualne uzupełnienie wystawy stałej Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu.

W ramach warsztatu omówiony zostanie też proces digitalizacji materiałów i tworzenia portalu — wyzwania, którym udało nam się sprostać i trudności, które udało nam się pokonać.

Dostępność oferty

 • Wykłady organizowane są dla grup minimum 10 – osobowych i maksimum 30 – osobowych,
 • Prosimy o rezerwację z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem,
 • Czas trwania wykładu: 120 min.

 

Wykłady dla seniorów

W ramach oferty edukacyjnej skierowanej dla seniorów Żydowski Instytut Historyczny przygotował cykl wykładów nt. duchowości i tradycji żydowskiej.

Propozycje wykładów:

 1. Od kołyski aż po grób. Rytuały w życiu religijnego Żyda,
 2. Kalendarz i święta żydowskie,
 3. Synagoga jako centrum życia religijnego i wspólnotowego,
 4. Rabin, kto zacz?
 5. Tora – fundament judaizmu,
 6. Sztuka kultowa Żydów i jej symbolika,
 7. Rola i znaczenie społeczności żydowskiej w kulturze polskiej.

Dostępność oferty

 • Wykłady organizowane są dla grup minimum 10 – osobowych i maksimum 30 – osobowych,
 • Prosimy o rezerwację z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem,
 • Czas trwania wykładu: 90 – 120 min.

 

Kontakt

W celu rezerwacji miejsca w Akademii Letniej, Akademii Zimowej lub organizacji szkolenia z wykorzystania portalu Delet prosimy kontaktować się z Działem Edukacji ŻIH:

tel.: (22) 827 92 21 wew. 102; e-mail: edukacja@jhi.pl (w przypadku Akademii w tytule maila prosimy wpisać: oferta dla nauczycieli).

W celu rezerwacji zajęć w przestrzeni synagogalnej lub organizacji wykładu dla grupy seniorów prosimy kontaktować się z Działem Edukacji ŻIH:

tel.: (22) 827 92 21 wew. 102; e-mail: edukacja@jhi.pl (w przypadku zajęć w przestrzeni synagogalnej w tytule maila prosimy wpisać: oferta dla uczniów).