Praca nad Państwa historiami rodzinnymi i pomoc w poszukiwaniach jest możliwa dzięki grantom, dotacjom instytucjonalnym i indywidualnym wpłatom. Przede wszystkim dzięki nim mogliśmy zrezygnować z pobierania opłat, aby umożliwić korzystanie z naszej wiedzy i doświadczenia wszystkim odwiedzającym i korespondentom, niezależnie od sytuacji finansowej. 

Będziemy wdzięczni za wszelkie wpłaty, zarówno te jednorazowe jak i cykliczne, które umożliwią nieprzerwane funkcjonowanie naszego Działu. 

 

Chcielibyśmy szczególnie podziękować Taube Foundation for Jewish Life & Culture za zapewnienie nam ciągłości funkcjonowania. Równie ważne jest dla nas wsparcie, które otrzymujemy od osób, szukających u nas porady w swoich poszukiwaniach, a także pomoc poniższych osób i instytucji.

 

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
ul. Tłomackie 3/5, 00–090 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 7, 00–955 Warszawa

Nr rachunku: 36 1130 1017 0020 1459 6520 0001

kod SWIFT: GOSKPLPW

z tytułem „Dział Genealogii”.

 

Mogą też Państwo przekazać nam darowiznę przez PayPal bądź dokonać wpłaty przy użyciu karty kredytowej:

Dziękujemy za dotacje:

logos_TaubePhilanthropies.png [24.53 KB]

Taube Foundation for Jewish Life & Culture

Koret Foundation

Kronhill Pletka Foundation

Libitzky Family Foundation

Lucille and Henry Libicki

Sigmund Rolat

Jewish Community Endowment Fund of San Francisco 

Morris W. Offit Family

Friend Family Foundation

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jewish Family and Children’s Services of San Francisco

Larry Hochberg

Evelyn and Leonard Lauder

Dziękujemy także wszystkim innym, których nie możemy tutaj wymienić.