ARG_tomy.jpg [931.25 KB]
Tomy pełnej edycji Archiwum Ringelbluma

Pełna edycja Archiwum Ringelbluma 

Zespół naukowy pracujący w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma opracowują pełną edycję dokumentów z Podziemnego Archiwum Getta Warszawy (Archiwum Ringelbluma) – kolekcji wpisanej w 1999 r. przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa kulturalnego „Pamięć Świata”. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2012 r. otrzymaliśmy grant w wysokości 2 137 876 złotych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na realizację tego projektu. Do początku 2022 r. opublikowaliśmy 35 tomów Pełnej Edycji w języku polskim i 4 w języku angielskim.

Dowiedz się więcej o Pełnej Edycji Archiwum Ringelbluma

Przeglądaj tomy online w Centralnej Bibliotece Judaistycznej

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Tadeusz Epsztein

Koordynator: dr hab. Katarzyna Person

 

Encyklopedia getta warszawskiego

„Encyklopedia getta warszawskiego” to tytuł projektu badawczego, którego celem jest opracowanie jak najpełniejszego obrazu warszawskiego getta. Mimo coraz liczniejszych publikacji źródłowych oraz opracowań wiele zagadnień ciągle domaga się uzupełnienia. Opierając się na szerokim wyborze źródeł, w tym w pierwszej kolejności na dokumentach z Archiwum Ringelbluma, członkowie zespołu opracowują szereg zagadnień z zakresu historii, ekonomii, życia społecznego i kulturalnego warszawskiego getta. Wyniki prac zostaną opublikowane online.

Uzupełnieniem encyklopedii będzie interaktywna mapa, która powstanie w oparciu o zgromadzony materiał.

Koordynator: prof. dr hab. Andrzej Żbikowski

warsze1.png [742.90 KB]
Wnętrze książki "Warsze-Warszawa. Żydzi w historii miasta 1414-2014" pod redakcją dra Pawła Fijałkowskiego,
Wydawnictwo ŻIH, Warszawa 2020.

Badania nad życiem społecznym ludności żydowskiej w dużych ośrodkach miejskich na ziemiach polskich

Prowadzimy badania nad dziejami społeczności żydowskich w dużych miastach Polski. Owocem prac jest popularnonaukowa monografia Warsze-Warszawa. Żydzi w historii miasta 1414-2014, ukazująca życie warszawskiej społeczności żydowskiej od początków XV w. – pierwszych wzmianek o Żydach w Warszawie, do 2013 roku – 70. rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie.

Zobacz książkę „Warsze-Warszawa” w Wydawnictwie ŻIH

Koordynator: dr Paweł Fijałkowski

 

Badania nad duchowością żydowską na ziemiach polskich

We współpracy z Instytutem Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego badamy  przejawy życia religijnego i duchowego Żydów polskich i europejskich na przestrzeni wieków. Opublikowaliśmy trzy numery monograficzne „Kwartalnika Historii Żydów” poświęcone duchowości żydowskiej na ziemiach polskich oraz liczne książki, dostępne w Księgarni na Tłomackiem.

Koordynatorzy: dr hab. Jan Doktór, dr hab. Michał Galas (Instytut Judaistyki UJ)