Pomniki oporu. Promocja katalogu wystawy czasowej
Zapraszamy na promocję katalogu wystawy czasowej „Pomniki oporu. Sztuka wobec powstania w getcie warszawskim (1943-1956)", która odbędzie się 18 maja 2023 o godzinie 18:00 w Żydowskim Instytucie Historycznym. Spotkanie poprowadzi dr Monika Stobiecka z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a jej gośćmi będą kuratorzy wystawy i autorzy katalogu: Marta Kapełuś i Michał Krasicki z ŻIH oraz dr Piotr Słodkowski z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Kopia POMNIKI OPORU(6).png

Wydarzenie na Facebooku

 

Publikacja zawiera bogaty wybór afiszy, fotografii, plakatów, rysunków i obrazów polskich oraz żydowskich twórców, którzy upamiętniali w ten sposób powstanie w getcie warszawskim.  Autorzy esejów prezentują zupełnie nowe ustalenia, pozwalające między innymi spojrzeć na estetykę socrealizmu inaczej niż jak na niechciane dziedzictwo. Całość dopełnia antologia wierszy poświęconych powstaniu.

Po raz pierwszy zobaczyłem socrealistyczne obrazy olejne z lat 50. poświęcone powstaniu w getcie warszawskim niecałe dziesięć lat temu. Pamiętam moment, kiedy natknęliśmy się na te olbrzymy. Wisiały na samym końcu obszernego pomieszczenia, wygnane w miejsce, gdzie będą najmniej przeszkadzać. […] Byliśmy świadomi, że te pod niejednym względem wątpliwe wytwory niechcianej zbiorowej przeszłości wymagają poważnego namysłu.

z eseju Michała Krasickiego

Mamy do czynienia z oryginalnym, w dużej części pionierskim opracowaniem, które łączy dokumentacyjną rzetelność z metodologicznym nowatorstwem i odwagą interpretacyjną. Książka stanowi spójne, a zarazem wielowymiarowe dzieło z zakresu historii sztuki, przecierające nowe szlaki w badaniach nad sposobami reprezentacji wizualnej powstania w getcie warszawskim (i szerzej: Zagłady) w pierwszych latach po wojnie w Polsce. 

fragment recenzji prof. dr. hab. Jacka Leociaka

 

_____

Marta Kapełuś – historyczka sztuki i kulturoznawczyni. Absolwentka Historii Sztuki i Wiedzy o Kulturze na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania Kulturą Wizualną na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Kuratorka wystawy „Ukryte Oblicze. Gaon z Wilna” (2021/2022) oraz współkuratorka ekspozycji „Pomniki Oporu. Sztuka wobec powstania w getcie warszawskim (1943-1956)”. Pracuje w Dziale Sztuki Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Michał Krasicki – kustosz zbiorów oraz kurator i producent wystaw w Dziale Sztuki ŻIH z 11-letnim stażem. Absolwent Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ­­– dyplom z antycznej filozofii prawa. Tłumacz książek z języka francuskiego, m.in.: Vladimir Jankélévitch Bez przedawnienia (2013) i Georges Didi-Huberman Papiery-fotografie (z Marią Braunstein, 2019). Autor przewodnika po ŻIH (z Zuzanną Flisowską, 2013) i wystawy stałej Mała synagoga na Tłomackiem (2018-2023). Pomysłodawca i współkurator wystawy Pomniki oporu. Sztuka wobec powstania w getcie warszawskim (1943-1956). Jego zainteresowania obejmują między innymi twórczość z czasu i wobec Zagłady oraz obecność w sztuce i rzemiośle artystycznym wątków i symboli zaczerpniętych z żydowskiej tradycji religijnej.

dr Piotr Słodkowski – historyk sztuki, adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Absolwent programu doktorskiego Akademii Artes Liberales. Autor książki Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng / Marek Włodarski a historia sztuki (2019) i kurator przygotowanej na jej podstawie wystawy w MSN (2021). Redaktor m.in. tomu Przestrzeń społeczna. Historie mówione Złotego Grona i Biennale Sztuki Nowej (2014), a także numerów tematycznych rocznika „Miejsce” pt. “The History of Art in Poland and the Holocaust” (z Luizą Nader, 2020) oraz „Kwartalnika Historii Żydów” pt. Sztuka wobec powstania w getcie warszawskim (2023). Dwukrotny laureat Nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Szczęsnego Dettloffa (2017, 2018). Finalista Nagrody Naukowej POLITYKI 2019 i laureat w Konkursie im. Majera Bałabana (2020). Interesuje się polską sztuką XX wieku w perspektywie współczesnej myśli humanistycznej. Obecnie współkuratoruje wystawę „Pomniki oporu” w Żydowskim Instytucie Historycznym w związku z 80. rocznicą powstania w getcie warszawskim (2023).

dr Monika Stobiecka – historyczka sztuki i archeolożka. Laureatka konkursów im. Jana Józefa Lipskiego (2015), im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa (2019) i im. Anny Zeidler-Janiszewskiej za najlepszy debiut książkowy przyznawanej przez Komitet Nauk o Kulturze PAN (2021). Finalistka konkursu nagród naukowych tygodnika „Polityka” (2020). Interesuje się krytycznymi studiami nad dziedzictwem i muzeami, politycznymi uwikłaniami dziedzictwa, teorią i metodologią archeologii oraz przecięciem sztuki współczesnej i archeologii. Autorka m.in. publikacji Natura artefaktu, kultura eksponatu. Projekt krytycznego muzeum archeologicznego (2020) i Theorizing Archaeological Museum Studies: from Artefact to Exhibit, Routledge (2023).

_____

Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

10.2022_logo_MKiDN.png [70.33 KB]

Program wydarzeń towarzyszących jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przed budżet krajowy #EEAGrants #Funduszenorweskie #EOG #EEANorwayGrants

 

ZDK 2022 B PL.png [45.41 KB]

Dzień: 18.05.2023
Godzina: 18:00
Miejsce: Żydowski Instytut Historyczny