W celu jak najlepszego badania i upowszechniania historii i kultury żydowskiej ŻIH współpracuje z instytucjami polskimi i zagranicznymi. Lista instytucji współpracujących z Żydowskim Instytutem Historycznym:

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce (Stowarzyszenie ŻIH) działa od 1951 roku na rzecz upamiętnienia historii i kultury polskich Żydów oraz ich wkładu w kulturę światową, pozyskując fundusze i wspierając różnorodne inicjatywy.

Stowarzyszenie ŻIH założyło i współfinansuje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (Muzeum POLIN) oraz wspiera działalność Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma (ŻIH).

Stowarzyszenie wspiera Instytut w działalności programowej, m.in. udostępniając nieodpłatnie budynek przy ulicy Tłomackie 3/5 wraz ze zbiorami, przekazując na rzecz Instytutu darowizny rzeczowe i finansowe oraz realizując wspólne projekty, wśród których kluczowym jest program „Oneg Szabat” poświęcony Archiwum Ringelbluma. Współpraca obydwu organizacji jest przykładem skutecznego partnerstwa publiczno-prywatnego.

szih_logo_pl_black_900-px.jpg [50.92 KB]

Taube logo.jpg [154.67 KB]