kons3.jpg [412.42 KB]
fot. Marta Kuśmierz

 

Pracownia konserwacji dzieł sztuki zajmuje się przede wszystkim konserwacją obiektów na podłożu papierowym, pochodzących ze wszystkich kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Do zadań konserwatorów należy stały monitoring obiektów zabytkowych, zarówno na wystawach, jak i w pomieszczeniach magazynowych, utrzymywanie ich w jak najlepszym stanie zachowania oraz określanie potrzeb w zakresie przyszłych działań konserwatorskich. Do zadań konserwatorów należy stała kontrola warunków klimatycznych, w jakich przechowywane są zbiory.

Konserwatorzy przygotowują obiekty na wystawy w ŻIH-u oraz na liczne wypożyczenia do instytucji zewnętrznych. Działania te obejmują: konserwację właściwą, oprawę w passe-partout oraz montaż w odpowiednio dobraną ramę. Konserwatorzy opracowują również system pakowania obiektów oraz ich transport.

W pracowni konserwowane są różnego typu obiekty, takie jak: dokumenty archiwalne, starodruki, grafiki, akwarele, pastele, fotografie, malarstwo olejne, rzeźby oraz rzemiosło artystyczne. Większość konserwacji obiektów z kolekcji jest wykonywana przez pracowników Instytutu, w niewielkim zakresie ŻIH zleca konserwacje zewnętrzne.

Opieka nad obiektami zabytkowymi jest zadaniem odpowiedzialnym, dedykowanym zarówno współczesnym, jak i przyszłym pokoleniom. Zbiory z naszych kolekcji często są unikatowe, stąd szczególna dbałość o ich stan zachowania i warunki przechowywania.

W Pracowni wykonano kompleksową konserwację dokumentów z Archiwum Ringelbluma, wpisanego od 1999 roku na listę UNESCO Pamięć Świata.

Pracownia współpracuje z instytucjami zajmującymi się konserwacją oraz badaniami naukowymi nad dziełami sztuki.