ddd4.jpg [343.17 KB]

Dział Dokumentacji Dziedzictwa od lat 90. zbiera i opracowuje fotografie oraz dokumenty dotyczące dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Do głównych zadań działu należy:

Prowadzenie Archiwum Fotografii:

  • udostępnianie zarówno osobom indywidualnym, jak i instytucjom z kraju oraz zagranicy zbiorów dotyczące dziedzictwa żydowskiego w Polsce;
  • opracowywanie naukowe zbiorów: tj. rozpoznawanie, opisywanie i inwentaryzowanie dokumentacji fotograficznej;
  • prowadzenie badań nad kolekcją fotograficzną ŻIH i przygotowywanie wystaw oraz publikacji na jej temat;
  • udzielanie konsultacji w zakresie dokumentacji wizualnej i audiowizualnej.

Dokumentacja dziedzictwa żydowskiego w Polsce: udzielanie – na podstawie zbiorów działu – informacji o istniejących zabytkach żydowskiej kultury materialnej m.in. cmentarzy i synagog.

Zbiory fotograficzne

Dział Dokumentacji Dziedzictwa ŻIH posiada jeden z największych zbiorów fotograficznych w Polsce, liczący ok. 80 tys. zdjęć. W naszych zasobach znajdują się także kolekcje filmów, map, oraz korespondencja dotycząca ochrony dziedzictwa żydowskiego z ostatnich dziesięcioleci.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem zbiorów.

 

Kontakt

tel.: (22) 827 92 21 ext. 130

e-mail: dokumentacja@jhi.pl

 

 

Pracownicy Działu odpowiedzą na Państwa pytania od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00.

Spotkania w siedzibie ŻIH będą możliwe tylko po wcześniejszym umówieniu.

 

W celu umówienia się na kwerendę prosimy o zapoznanie się z zasadami udostępniania zbiorów ŻIH

 

Szanowni Państwo, informujemy, że wszystkie sprawy dotyczące udostępniania zbiorów ŻIH, rozpoczęte przed lutym 2021 (jak i wcześniej), tj. w momencie obowiązywania starego regulaminu korzystania zbiorów ŻIH, powinny zostać zakończone do końca czerwca br.

Od 4 lutego 2021 r. obowiązuje nowy regulamin korzystania ze zbiorów ŻIH, dlatego też wszystkie niezakończone sprawy będą od lipca br. procedowane zgodnie z obowiązującym regulaminem. Prosimy o zapoznanie się z regulamin korzystania ze zbiorów ŻIH: https://www.jhi.pl/zbiory/regulamin-korzystania-ze-zbiorow