ddd4.jpg [343.17 KB]

Dział Dokumentacji Dziedzictwa od lat 90. zbiera i opracowuje fotografie oraz dokumenty dotyczące dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Stanowi on również jeden z najstarszych i najważniejszych w kraju ośrodków wymiany wiedzy oraz informacji w tej dziedzinie. Do głównych zadań działu należy:

 

Prowadzenie Archiwum Fotografii

  • udostępnianie zarówno osobom indywidualnym jak i instytucjom z kraju oraz zagranicy zbiorów dotyczące dziedzictwa żydowskiego w Polsce, w szczególności fotografii ilustrującej życie Żydów na ziemiach polskich;
  • opracowywanie naukowe zbiorów: tj. rozpoznawanie, opisywanie i inwentaryzowanie dokumentacji fotograficznej, w tym prowadzenie badań nad topografią i dziejami Warszawy oraz odczytywanie i tłumaczenie inskrypcji nagrobków żydowskich;
  • udzielanie konsultacji/opinii w zakresie dokumentacji wizualnej i audiowizualnej.

 

Dokumentacja, ochrona i upamiętnianie dziedzictwa żydowskiego w Polsce

  • opracowywanie naukowej informacji o istniejących zabytkach żydowskiej kultury materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zachowania nagrobków na cmentarzach żydowskich w Warszawie;
  • współpraca z instytucjami państwowymi, niezależnymi organizacjami, z gminami wyznaniowymi żydowskimi w Polsce, z Komisją Rabiniczną, z regionalnymi urzędami konserwatora zabytków, a także z badaczami i lokalnymi aktywistami, działających na rzecz upamiętniania i ochrony dziedzictwa żydowskiego w Polsce;
  • udzielanie konsultacji/opinii w zakresie kwestii związanych z cmentarzami, grobami wojennymi, miejsc egzekucji i innych obiektów zabytkowych.

 

Zbiory fotograficzne

Dział Dokumentacji Dziedzictwa ŻIH posiada jeden z największych zbiorów fotograficznych w Polsce, liczący ok. 80 tys. zdjęć. Ukazuje on życie ludności żydowskiej w Polsce w okresie od 1860 r. do dnia dzisiejszego. W naszych zasobach znajdują się także kolekcje filmów, map, publikacji i korespondencja dotyczące ochrony dziedzictwa żydowskiego z ostatnich dziesięcioleci.

Ważną część kolekcji stanowią fotografie z okresu okupacji niemieckiej, liczącej ok. 30 tys. zdjęć. Fotografie ukazują życie w gettach, deportacje do obozów zagłady i przeprowadzane egzekucje. Wiele z nich to jedyne dokumenty mogące posłużyć dla ustalenia miejsc, w których mordowano Żydów. Są to przede wszystkim fotografie autorstwa niemieckich żołnierzy wykonane do celów propagandowych albo jako osobliwa „pamiątka” ukazująca życie w gettach i wysiedlenia do obozów zagłady.

Dużą kolekcję stanowią zdjęcia życia Żydów w pierwszych latach po wojnie, wykonane podczas różnego rodzaju publicznych wydarzeń i uroczystości, mających na celu uczczenie ofiar Zagłady.

Osobną kategorię w zbiorach ŻIH stanowią fotografie dokumentujące stan zachowania zabytków kultury materialnej Żydów polskich. Na ten unikatowy materiał ikonograficzny składa się zbiór zdjęć z ok. 600 cmentarzy oraz ponad 300 synagog i domów modlitwy. Są to głównie zdjęcia powojenne i współczesne. Materiał zdjęciowy uzupełnia zbiór ponad 1500 teczek zawierających informacje o zabytkach żydowskich z miastach i miasteczkach w całej Polsce, a także działalności lokalnej na rzecz żydowskiego dziedzictwa oraz przejawach antysemityzmu.

W zbiorach działu znajdują się zarówno zdjęcia rodzinne – część z nich pochodzi z drugiej połowy XIX i początku XX wieku – jak i blisko tysiąc zdjęć osób zasłużonych i znaczących dla życia żydowskiego. Ponadto ŻIH posiada kolekcję zdjęć z okresu I wojny światowej.

Jedną z cenniejszych kolekcji Działu Dokumentacji, liczącą ok. 400 fotografii, stanowią zdjęcia wykonane przez Julie Pirotte, przedstawiające artystów jak Pablo Picasso czy Edith Piaf, a także członków francuskiego ruchu oporu, robotników i kibucników.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem zbiorów.

 

Kontakt

tel.: (22) 827 92 21 ext. 130

e-mail: dokumentacja@jhi.pl

 

 

Pracownicy Działu odpowiedzą na Państwa pytania od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00.

Spotkania w siedzibie ŻIH będą możliwe tylko po wcześniejszym umówieniu.

 

W celu umówienia się na kwerendę prosimy o zapoznanie się z zasadami udostępniania zbiorów ŻIH

 

Szanowni Państwo, informujemy, że wszystkie sprawy dotyczące udostępniania zbiorów ŻIH, rozpoczęte przed lutym 2021 (jak i wcześniej), tj. w momencie obowiązywania starego regulaminu korzystania zbiorów ŻIH, powinny zostać zakończone do końca czerwca br.

Od 4 lutego 2021 r. obowiązuje nowy regulamin korzystania ze zbiorów ŻIH, dlatego też wszystkie niezakończone sprawy będą od lipca br. procedowane zgodnie z obowiązującym regulaminem. Prosimy o zapoznanie się z regulamin korzystania ze zbiorów ŻIH: https://www.jhi.pl/zbiory/regulamin-korzystania-ze-zbiorow