Piotr_MA_Cywiński.jpg [92.46 KB]
Dr Piotr M.A. Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, obecny przewodniczący Rady Programowej ŻIH.
Fot. Wojciech Grabowski, CC BY-SA 4.0.

 

Rada Programowa Żydowskiego Instytutu Historycznego jest organem inicjatywnym i opiniodawczym Dyrektora ŻIH, którym obecnie jest Monika Krawczyk. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani na wniosek Dyrektora przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego spośród osób spoza Instytutu mających tytuł naukowy doktora i będących wybitnymi specjalistami z dziedziny historii i kultury Żydów.

 

Od 2017 r. przewodniczącym Rady Programowej ŻIH jest Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dr Piotr M. A. Cywiński.

 

Skład Rady Programowej ŻIH:

 

prof. dr hab. Grzegorz Berendt

dr Piotr M.A. Cywiński — Przewodniczący

prof. dr hab. Tadeusz Epsztein

dr hab. Michał Galas

dr hab. Tomasz Kawski

prof. dr hab. Anna Landau-Czajka

dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov

dr Mateusz Szpytma

dr hab. Wacław Wierzbieniec

prof. dr hab. Konrad Zieliński — Zastępca Przewodniczącego

dr Anna Ziółkowska