Rada Programowa Żydowskiego Instytutu Historycznego jest organem inicjatywnym i opiniodawczym Dyrektora ŻIH, którym obecnie jest Monika Krawczyk. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani na wniosek Dyrektora przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego spośród osób spoza Instytutu, będących wybitnymi specjalistami z dziedziny historii i kultury Żydów.

 

 

Skład Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w kadencji 2021-2025:

 

Prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska

Prof. dr hab. Grzegorz Berendt – przewodniczący

Prof. dr hab. Sławomir Buryła

Prof. dr hab. Tadeusz Epsztein

Joanna Hofman

Dr hab. Witold Mędykowski

Dr Jarosław Sellin

Albert Stankowski

Prof. dr hab. Wacław Wierzbieniec