Nieujarzmione rośliny Muranowa | spacer botaniczny
Zapraszamy na kolejny spacer botaniczno-historyczny śladami nieujarzmionych roślin Muranowa, który odbędzie się 3 czerwca 2023 r. o godzinie 16:00. Spacer towarzyszy wystawie czasowej „Korzenie powstania. Opór w getcie warszawskim", a przewodnikiem będzie botanik Adam Kapler.
wydarzenia na stronę(4).png

Wydarzenie na Facebooku.

Spacer jest kontynuacją wycieczki z 30 kwietnia, podczas której mieliśmy okazję przyjrzeć się muranowskim roślinom – tym znanym i tym mniej znanym, lubianym i tępionym jako chwasty. Poprowadzi nas stworzona w latach 1946-1949 przez prof. Romana Kobendzę lista gatunków porastających ruiny warszawskiego getta. Roślinność muranowska, która przed wojną rosła spontanicznie w ogródkach i na podwórzach domów,  jako pierwsza powróciła na gruzowiska i do dzisiaj bywa spotykana w okolicy. 

Rośliny z listy prof. Kobendzy, które będziemy obserwować i poznawać podczas spaceru, utworzą kwietną łąkę pamięci, będąca częścią wystawy plenerowej „Korzenie powstania. Opór w getcie warszawskim” towarzyszącej tegorocznemu Marszowi Pamięci.

 

Data i godzina spaceru: 3 czerwca 2023, 16:00

Oprowadza: Adam Kapler

Miejsce zbiórki: gmach Żydowskiego Instytutu Historycznego (ul. Tłomackie 3/5)

Zapisy mailowe przyjmujemy pod adresem rezerwacja@jhi.pl.

 

_____

Adam Kapler – botanik, ekolog roślin, dziennikarz naukowy i historyk nauk przyrodniczych. Ukończył Wydział Biologii na Uniwersytecie Warszawskim. Przepracował ponad 12 lat w PAN Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Roślin w Warszawie-Powsinie. Pracował w szeregu projektów konserwatorskich oraz dydaktycznych, realizowanych przez PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej, finansowanych przez UE i Rzeczpospolitą Polską. Zabezpieczał zasoby genowe rodzimych gatunków ginących i rzadkich. Należy między innymi do Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Tow. Dendrologicznego i Centrum Ochrony Mokradeł. Pisuje artykuły do czasopism ogrodniczych i naukowych m.in. „Conservation Genetics”, „Agronomy”, „Plant Cell Tissue and Organ Culture”, „Pasieki24” oraz „Szkółkarstwa”. Regularnie współpracuje z fundacjami, parkami narodowymi, muzeami, jak również komercyjnymi firmami ogrodniczymi i łąkarskimi. Konsultuje merytorycznie, niekiedy współtworzy instalacje artystyczne natchnione kryzysem antropocenu m.in.: „Green Card” Gregora Różańskiego, „Ziemię” Martynki Wawrzyniak czy „Unser taglich Brot” Dagny Jakubowskiej. Od 2022 r. zatrudniony w Wydziale ds. Spraw Środowiskowych KZGW PGW Wód Polskich. Obecnie przygotowuje m.in. Czerwoną Księgę Roślin Naczyniowych woj. pomorskiego (gatunki leśne), Czerwoną Listę woj. mazowieckiego, jak również pierwszy w Polsce poradnik nt. pielęgnacji miejskich łąk dla wydawnictwa PlantPress.

_____

Opracowanie zbiorów jest finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy

#Funduszenorweskie i #EOG #EEANorwayGrants

ZDK 2022 B PL.jpg [250.43 KB]

Dzień: 03.06.2023
Godzina: 16:00
Miejsce: Żydowski Instytut Historyczny