Zobacz aktualne i przeszłe seminaria i konferencje naukowe w ŻIH

 

Spotkania badaczy zajmujących się historią Żydów należą do tradycji Żydowskiego Instytutu Historycznego. Odbywają się w każdy wtorek o godz. 11 już od kilkudziesięciu lat. Obecnie przybierają one coraz bardziej interdyscyplinarny charakter — są okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnięć polskich i zagranicznych badaczy zajmujących się historią, kulturą i religią Żydów. Występują na nich wybitni uczeni oraz obiecujący młodzi naukowcy, doktoranci, finaliści i laureaci konkursu im. Majera Bałabana.

sem_nauk_jhi.jpg [117.18 KB]

Seminaria naukowe przybliżają rozmaite tematy, prezentują różnorodne metody i łączą wiele dziedzin naukowych. W Żydowskim Instytucie Historycznym na przeszłość i współczesność Żydów można patrzeć oczyma socjologów i religioznawców, filozofów i psychologów, antropologów i etnografów, literaturoznawców i politologów. 

Badacze pracujący w Żydowskim Instytucie Historycznym aktywnie włączają się w działalność innych działów ŻIH (m.in. przygotowują wykłady popularnonaukowe dla szerokiej publiczności, warsztaty dla nauczycieli, uczestniczą w tworzeniu opisów sukcesywnie digitalizowanych zbiorów ŻIH etc.).

Seminaria są otwarte zarówno dla naukowców, jak i dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką żydowską. Zapraszamy do odwiedzania seminariów w Żydowskim Instytucie Historycznym. Więcej informacji w zakładce Wydarzenia.

Uwaga: udział w zdalnych seminariach naukowych ŻIH oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji w załączonym pliku.