Żydowski Instytut Historyczny prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do uczniów, studentów, nauczycieli i seniorów, zarówno z Polski jak i z zagranicy. Jej celem jest przybliżenie historii, kultury i religii polskich Żydów oraz zagadnień związanych z Holokaustem.

Zachęcamy do zapoznania się z rodzajami zajęć edukacyjnych oferowanych przez Instytut:

Spacery

Wykłady i zajęcia

Warsztaty

Oprowadzania po wystawach