Zapraszamy do udziału w Konkursie im. Majera Bałabana 2022!

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Zapraszamy do udziału w dziesiątej edycji Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu! Uwaga: termin przyjmowania zgłoszeń przedłużamy do 30 maja 2022 roku.
2022_Bałaban_konkurs_08.2022_border.jpg

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w dniu 1 kwietnia 2022 roku ogłasza dziesiątą jubileuszową edycję organizowanego co dwa lata Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu.

Termin nadsyłania prac konkursowych to 30 maja 2022 roku.

 

Zasady uczestnictwa:

Prace konkursowe wraz z kompletem wymaganych dokumentów prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: konkursbalabana@jhi.pl do 30 maja 2022 roku.

Na zgłoszenie składają się:

  • poprawnie i kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  • skan lub wyraźne zdjęcie wydrukowanego i podpisanego 1. zgłoszenia uczestnictwa autora pracy, wraz z 2. klauzulą informacyjną uczestnika, oraz 3. oświadczenia uczestnika wedle załączonego wzoru,
  • egzemplarz pracy w wersji obronionej (wyjątkowo wyłącznie w formie elektronicznej) w formacie PDF,
  • skan lub wyraźne zdjęcie podpisanej przez promotora / promotorkę 4. klauzuli informacyjnej promotora oraz 5. formularza informacyjnego o promotorze pracy.

Wszystkie wymagane dokumenty prosimy przesyłać w jednym e-mailu.

 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na początku września 2022 roku na stronie internetowej ŻIH. Ponadto laureaci i osoby wyróżnione zostaną poinformowane o nagrodach drogą mailową.

Prace oceniać będzie jury konkursu składające się z naukowców ŻIH oraz zaproszeni do współpracy specjaliści z innych instytucji.

Zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, oraz wymaganymi dokumentami:

 

  • Elektroniczny formularz zgłoszeniowy
  • zgłoszenie uczestnictwa autora pracy
  • klauzula informacyjna uczestnika
  • oświadczenie uczestnika
  • klauzula informacyjna promotora
  • formularz informacyjny o promotorze pracy

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: konkursbalabana@jhi.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

O patronie konkursu

Urodzony we Lwowie w 1877 roku Majer Bałaban jako pierwszy zastosował nowoczesne metody naukowe do badań nad dziejami polskiego żydostwa, czym przyczynił się do wielkiego postępu historiografii polskich Żydów. Uważał, czemu dawał wyraz w swoich książkach i artykułach, że społeczność polskich Żydów należała do najważniejszych i najbardziej twórczych w dziejach żydostwa na całym świecie. Jego prace o Żydach lwowskich, krakowskich i lubelskich stanowią po dziś dzień istotne kompendia wiedzy na ten temat. Podkreślał znaczenie badań historii polsko-żydowskiej – zarówno jako integralnej części powszechnych dziejów Żydów, jak i kluczowego składnika historii Polski.

W czasie I wojny światowej służył jako rabin wojskowy w Lublinie. W okresie międzywojennym uczył, kierował Seminarium Rabinicznym w Warszawie, wykładał na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Nauk Judaistycznych, którego tradycje pielęgnuje do dziś mieszczący się w jego dawnym gmachu Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. Nawet podczas okupacji hitlerowskiej, uwięziony w warszawskim getcie, Bałaban nie zaprzestał pracy naukowej. Zmarł na przełomie 1942 i 1943 roku.

 

Konkurs im. Majera Bałabana

Od 2009 roku jego imię nosi organizowany przez Żydowski Instytut Historyczny konkurs naukowy na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu.

Sam pomysł konkursu narodził się w Żydowskim Instytucie Historycznym w 1990 roku. Po przełomie ustrojowym zaczęły powstawać prace z dziedzin humanistycznych, naruszające rozliczne tabu i stereotypy obecne w poprzedniej epoce. Jedną z takich białych plam stanowiły dzieje Żydów w Polsce. W różnych ośrodkach naukowych zaczęto organizować badania podejmujące tę tematykę, a ŻIH stał się miejscem, w którym prace te są przechowywane i udostępniane innym. Przewodniczący Jury Konkursu prof. Andrzej Żbikowski zauważa, że „na przestrzeni lat tematyka przysyłanych prac się poszerzyła i nie są to jedynie prace stricte historyczne, ale dotyczące również kultury żydowskiej i pamięci o wielowiekowej obecności Żydów w Europie Wschodniej”.

Nasze archiwum zgromadziło obszerną kolekcję wartościowych prac konkursowych. Wielu uczestników naszych konkursów kontynuuje badania dotyczące tematyki żydowskiej, z sukcesem realizując kariery naukowe. Można wymienić prof. Grzegorza Berendta, który dostał w pierwszym konkursie (1991) wyróżnienie za pracę magisterską, a w trzecim – za doktorat. Obecnie jest członkiem Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego, a od 2017 roku wicedyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Nagrodę otrzymała Bożena Szaynok, profesor na Uniwersytecie Wrocławskim, Eugenia Prokop-Janiec i Michał Galas, dziś dyrektor Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz prof. Wacław Wierzbieniec, obecnie prodziekanem Wydziału Socjologiczno-Historycznego, a od 2012 r. kierownik Zakładu Historii i Kultury Żydów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jedna z laureatek Trzeciego Konkursu, Barbara Engelking, obecnie profesor, założyła Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Inny uczestnik, Edward Kopówka jest teraz dyrektorem Muzeum w Treblince, a prof. dr hab. Sławomir Żurek stworzył Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II.

Staramy się podtrzymywać kontakty z laureatami, dzięki czemu wiemy, że niektórzy, choć nie pracują naukowo, działają – jako nauczyciele lub społecznicy – w swoich środowiskach na rzecz propagowania wiedzy o dziejach i kulturze żydowskiej oraz poprawy stosunków polsko-żydowskich.

 

Honorowy Patronat sekretarza stanu w MKiDN Jarosława Sellina

MKiDN_kolor_od_11.2021.png [64.32 KB]

Patronat honorowy Ambasadora Izraela

Izrael_Ambasada_niebieski_RGB.png [143.60 KB]

 

Projekt pn. „Organizacja Konkursu im. Majera Bałabana" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Żydowski Instytut Historyczny