Umowa o współpracy pomiędzy ŻIH a Memorial de la Shoah

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
18 stycznia 2019 r. w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma została podpisana umowa o współpracy z Memorial de la Shoah.
_MGL8011.jpg

Umowa została podpisana w obecności Pani Pauliny Florjanowicz, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Jacka Chodorowicza, Ambasadora Ministra Spraw Zagranicznych ds. kontaktów z diasporą żydowską, Pana Pierre’a Levi, Ambasadora Francji, Piotra Wiślickiego, Prezesa Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz przedstawicieli Memorial de la Shoah na czele z dyrektorem Jacques’em Fredji.

Dyrektorzy obydwu instytucji, Jacques Fredji i prof. Paweł Śpiewak, podkreślili wagę współpracy w zakresie wymiany doświadczeń, udostępniania bogatego zasobu archiwaliów oraz w obszarze edukacji. Obydwaj zaznaczyli, że ta kooperacja jest szczególnie istotna w obliczu nowych wyzwań współczesności zmagającej się z nasileniem nastrojów antysemickich w całej Europie.

Bardzo dziękujemy wszystkim gościom zgromadzonym na dzisiejszej uroczystości!
Żydowski Instytut Historyczny