Projekt uchwały Senatu RP na 80. rocznicę wielkiej akcji likwidacyjnej getta warszawskiego

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Komisja Ustawodawcza Senatu zdecydowała, że podejmie inicjatywę uchwałodawczą w 80. rocznicę wielkiej akcji likwidacyjnej warszawskiego getta i z drobnymi poprawkami przyjęła projekt tej uchwały. W lipcu 2022 r. przypada 80. rocznica rozpoczęcia przez niemieckiego okupanta wielkiej akcji likwidacyjnej warszawskiego getta i masowych deportacji żydowskiej ludności Warszawy do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Treblince.
senat_komisja_uchwała_marsz_2022.jpg

Komisja Ustawodawcza Senatu (fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu)

 

Senatorów do podjęcia prac nad uchwałą zainspirowała dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego Monika Krawczyk, która w liście do Marszałka Senatu przekazała propozycję tekstu uchwały.

Likwidację warszawskiego getta – największej i najliczniejszej w okupowanej Europie dzielnicy utworzonej przez okupacyjne władze do izolowania ludności żydowskiej – Niemcy rozpoczęli 22 lipca 1942 r., w dzień żydowskiego święta Tisza be-Aw, upamiętniającego zburzenie świątyni jerozolimskiej. Od tego dnia z Umschlagplatzu codziennie odchodziły transporty liczące 5-7 tysięcy, a niekiedy nawet 10 tysięcy Żydów, w większości obywateli Rzeczypospolitej, wyruszających w swoją ostatnią drogę – na śmierć do obozu zagłady w Treblince. Wśród nich byli ci najbardziej bezbronni: dzieci, kobiety, chorzy i osoby starsze (...) W ciągu niespełna dwóch miesięcy, od 22 lipca do 21 września 1942 r., wywiezionych i zamordowanych w komorach gazowych obozu w Treblince zostało, według różnych szacunków, 250–300 tysięcy Żydów (ok. 75% ówczesnych mieszkańców getta).

– napisała Monika Krawczyk.

W projekcie uchwały czytamy, że Senat oddaje hołd pomordowanym polskim Żydom oraz składa cześć ich pamięci w 80. rocznicę początku zagłady getta warszawskiego i tysięcy jego mieszkańców, chcąc też uczcić pamięć blisko 2 milionów żydowskich ofiar niemieckiej akcji „Reinhardt” z innych miejscowości okupowanego kraju.

Akcja wysiedlania getta warszawskiego unaoczniła dramatyczne położenie zamkniętych w nim Żydów, zmobilizowała pozostałych przy życiu do szukania ratunku, zwłaszcza dla dzieci, poza murami getta, po tzw. aryjskiej stronie – wśród polskich przyjaciół i członków Polskiego Państwa Podziemnego – a członków konspiracji w getcie zmusiła do przygotowania zbrojnego oporu”. Senatorowie chcą, by „…pamięć o tych dramatycznych wydarzeniach stanowiła wyraz sprzeciwu i potępienia zbrodniczych i ludobójczych działań, tak by okrucieństwo, jakie wydarzyło się przed 80 laty, nigdy już się nie powtórzyło.

– mówi projekt uchwały.

 

Źródło: www.senat.gov.pl

Żydowski Instytut Historyczny