Przedstawiamy propozycje edukacyjne dla szkół wokół wystawy „Ramię przy ramieniu?"

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Wiedza o historii i kulturze polskich Żydów w okresie walk o niepodległość na wyciągnięcie ręki! W styczniu 2023 r. będziemy obchodzili 160. rocznicę powstania styczniowego. Rocznica ta jest punktem wyjścia do opowieści o tym, jaki udział w walkach o odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą (powstanie listopadowe, powstanie styczniowe) lub jej obronę (insurekcja kościuszkowska) mieli polscy Żydzi. Przedstawiamy propozycje edukacyjne dla szkół wokół wystawy.
_TA_0374.jpg

Na wystawie prezentujemy 150 unikalnych obiektów: rycin, zdjęć i obrazów, z których najstarsze pochodzą z początku XIX w. Opowiadamy też o postaciach, takich jak Berek Joselewicz, który stał się symbolem wspólnej polsko-żydowskiej walki o niepodległość Ojczyzny.

Więcej informacji o wystawie: https://www.jhi.pl/wystawy/ramie-przy-ramieniu-zydzi-w-polskich-dazeniach-niepodleglosciowych-1794-1918-wystawa-czasowa,362

 

Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki oraz uczniów do wizyty w Żydowskim Instytucie Historycznym i wspólne zwiedzenie wystawy. Jej temat wpisuje się w podstawę programową z historii oraz języka polskiego i pozwala omówić takie kwestie jak przyczyny i skutki powstania kościuszkowskiego, powstania listopadowego oraz styczniowego, a także represje, które wiązały się z  podjęciem walki przeciwko imperialnej Rosji w obliczu zbrojnej klęski.

Wstęp na wystawę oraz oprowadzania z edukatorami ŻIH dla uczniów i nauczycieli są bezpłatne.

Dostępność oferty:

  • Zajęcia organizowane są dla grup minimum 10-osobowych i maksimum 30-osobowych.
  • Przyjmujemy zapisy na oprowadzania od 1 grudnia 2022 r.
  • Prosimy o rezerwację z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
  • Czas trwania oprowadzania: 60-75 minut
  • Oprowadzania przeznaczone są dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych.
  • Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Żydowskiego Instytutu Historycznego.
  • Oprowadzania można zarezerwować mailowo pod adresem edukacja@jhi.pl, w mailu prosimy o informację nt. preferowanego terminu, nazwy i adresu szkoły, liczby uczniów i opiekunów, wieku uczniów.
Żydowski Instytut Historyczny