Dr hab. Marzena Zawanowska na konferencji „The Status of Converts in Jewish Communities and Jewish Thought”

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
W dniach 11-13 maja 2022 roku w Jerozolimie odbyła się konferencja "The Status of Converts in Jewish Communities and Jewish Thought, from Biblical Times to Contemporary Israel", podczas której dyskutowano formowanie się i przekształcanie idei konwersji w judaizmie na przestrzeni dziejów, w różnych miejscach i w rozmaitych odłamach religijnych, pokazując m.in. jak rzymskie prawodawstwo dotyczące wyzwolonych niewolników wpłynęło na ukształtowanie się żydowskiego prawa religijnego regulującego konwersje. W konferencji brała udział dr hab. Marzena Zawanowska (ŻIH).
rut_boaz.jpg

Julius Schnorr von Carolsfeld, Rut na polu Boaza, National Gallery, Londyn / materiały organizatora

 

13 maja dr hab. Marzena Zawanowska (ŻIH) wygłosiła referat „The Medieval Karaite Exegetes’ Attitude Towards Conversion and Converts”.

 

Program konferencji:

http://www.crfj.org/wp-content/uploads/2022/05/Program_Conference_Status-of-Converts-1.pdf

 

Kwestia konwersji jest jednym z bardziej palących problemów we współczesnym państwie Izrael. Wynika to z istnienia rozmaitych, rozbieżnych opinii na temat tego, kto jest Żydem.

Zgodnie z Biblią przynależność do „dzieci Izraela” dziedziczona była po ojcu. W judaizmie rabinicznym utrwaliła się koncepcja, zgodnie z którą przynależność do narodu dziedziczy się po matce i taką definicję przyjmuje tradycyjne prawo religijne (hebr. halacha). Współczesne państwo Izrael przyznaje natomiast prawo powrotu nie tylko każdemu kto – zgodnie z definicją halachiczną – urodził się jako Żyd, lecz także nie-Żydom, którzy mogą wykazać, że posiadają żydowskich przodków (przynajmniej jednego z dziadków) oraz ich małżonkom i dzieciom, a także osobom, które przeszły konwersję na judaizm (w nurcie ortodoksyjnym, konserwatywnym lub reformowanym).

A zatem część z osób, która przybywa do Izraela korzystając z prawa powrotu w świetle prawa religijnego nie jest uważana za Żydów i aby w pełni uczestniczyć w życiu społecznym (np. zawierać związki małżeńskie) musi przejść konwersję. Dotyczy to zarówno wyżej wspomnianych nie-żydowskich małżonków i dzieci osób, którym przysługuje prawo powrotu, jak osób, które mają żydowskich przodków innych niż matka oraz tych, które przeszły konwersję w innym nurcie niż ortodoksyjny. Budzi to oczywiście liczne sprzeciwy osób, które czują się Żydami i nie mają ochoty poddawać się uciążliwym procedurom konwersji przed sądem religijnym (hebr. bejt din).

 

W dyskusjach na temat współczesnych aspektów konwersji jako jeden z zaproszonych gości wziął udział Matan Kahana, minister ds. religii, który postawił sobie za cel ułatwienie procedury konwersji dla korzystających z prawa powrotu osób przyjeżdżających do Izraela (Hebr. olim chadaszim). Trzymamy kciuki!

Żydowski Instytut Historyczny