Podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Żydowskim Instytutem Historycznym a Muzeum Getta Warszawskiego

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
W piątek 12 marca br. dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, Monika Krawczyk i dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego, Albert Stankowski podpisali umowę o współpracy między instytucjami.
12.03.2021_porozumienie.jpg

fot. Grzegorz Kwolek (ŻIH)

 

Najważniejsze obszary wskazane w porozumieniu dotyczą współpracy w zakresie wystawiennictwa, edukacji, pozyskiwania, zabezpieczania i udostępniania zbiorów, szeroko rozumianej działalności naukowej, w tym organizacji konferencji oraz seminariów, jak również projektów wydawniczych czy promocji.

Obie strony zapowiadają także wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie przy pracach nad rozwojem organizacji każdej z instytucji.

Monika Krawczyk, Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma:

– Cieszymy się, że nowo powstające muzeum dołącza do grona instytucji współpracujących z Żydowskim Instytutem Historycznym, takich jak Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Memorial de la Shoah w Paryżu, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie czy Instytut YIVO w Nowym Jorku. Tym bardziej, że ideę Muzeum Getta Warszawskiego wykreowano kilka lat temu właśnie w murach ŻIH. Mamy wspólny cel, upowszechnianie wiedzy i ochrona pamięci o Żydach polskich.

 

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma jest jedną z najważniejszych na świecie placówek naukowo-badawczych zajmujących się dziejami Żydów. To tutaj na Tłomackiem w 1947 roku zaczęły się badania nad Zagładą. Największym skarbem, którym opiekuje się ŻIH, jest Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego, tzw. Archiwum Ringelbluma, wpisane na listę „Pamięć Świata” UNESCO jako zabytek światowego dziedzictwa. Od 2017 roku dokumenty z Archiwum prezentowane są na wystawie stałej „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu".

 

Muzeum Getta Warszawskiego (MGW) jest państwową instytucją kultury, powołaną przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zostało utworzone w marcu 2018 roku. Jest instytucją w organizacji, której celem jest upowszechnianie wiedzy o historii getta warszawskiego i innych gett zorganizowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej na terenie okupowanej Polski. Wystawa stała muzeum getta warszawskiego będzie mieściła się w zabytkowym budynku dawnego szpitala Bersohnów i Baumanów. Muzeum prowadzi kampanię „Zbieramy, budujemy, pamiętamy”, której celem jest pozyskanie obiektów na wystawę stałą. MGW na mocy podobnych porozumień współpracuje m.in. z Muzeum w Treblince, Muzeum Powstania Warszawskiego, Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce, Muzeum na Majdanku, Instytutem Pamięci Narodowej i Fundacją Rodziny Nissenbaumów.

MGW_PL_Brightred.png [55.88 KB]

Żydowski Instytut Historyczny