Call for Papers: konferencja „The Holocaust between Global and Local Perspectives”

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
European Network Remembrance and Solidarity zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na 10. Konferencję w serii Genealogies of Memory / Genealogie Pamięci: The Holocaust between Local and Global Perspectives, która odbędzie się w Warszawie w dniach 25–27 listopada 2020. Termin przyjmowania aplikacji – 31 maja 2020. Współorganizatorem konferencji jest Żydowski Instytut Historyczny.
genmem1.jpg

 

Celem konferencji jest określenie obecnego stanu badań nad pamięcią o Holokauście. Kontekst tworzy, z jednej strony, globalizacja i uniwersalizacja znaczenia Holokaustu, z drugiej strony, postulowany niedawno zwrot empiryczny w badaniach nad Holokaustem i memory studies, który prowadzi do większego zainteresowania źródłami pierwotnymi oraz materialnością i przestrzeniami lokalnymi (np. forensic studies, environmental Holocaust studies) czy też zastosowaniem teorii ugruntowanej wobec pamięci o Holokauście i edukacji.

Chcemy przedyskutować wzajemne zależności między powszechną (globalną, międzynarodową) skalą pamięci o Holokauście a pamięcią zakorzenioną w endemicznej przestrzeni i kulturze doświadczenia historycznego (na szczeblu lokalnym, etnicznym, narodowym). Jesteśmy zainteresowani tym, w jaki sposób wpływały na siebie różne skale pamięci, zarówno pod kątem inspiracji, jak i konceptualnego nadużycia: dlatego stawiamy pytanie zarówno o ontologiczne i etyczne ograniczenia pamięciowej uniwersalizacji, jak i o mikrokontekstualizację wspomnień.

Zapraszamy badaczy z różnych dyscyplin do wzięcia udziału w refleksji nad tymi zagadnieniami społecznej i kulturowej pamięci, które można studiować w różnych wymiarach: od językowego i tekstualnego, przez instytucjonalny, polityczny, psychologiczny, po materialny, przestrzenny i technologiczny.

 

Informacja o organizacji:

Prosimy o wysyłanie abstraktów o długości nie przekraczającej 350 słów wraz z krótką notą biograficzną i skanem podpisanego dokumentu „Consent Clause of the conference abstract provider” na adresy genealogies@enrs.eu i mwosinska@jhi.pl do 31 maja 2020.

Wyniki aplikacji zostaną ogłoszone 30 czerwca 2020.

Będziemy oczekiwać na przesłanie przez zakwalifikowanych uczestników projektów wystąpień (długość 2–2,5 tysiąca słów) do 15 października 2020.

Konferencja ma odbyć się w Warszawie w dniach 25–27 listopada 2020.

Zakładamy, że w tym miejscu i czasie będzie można zorganizować konferencję. Bierzemy zarazem pod uwagę zmieniające się okoliczności w związku z pandemią koronawirusa. Z tego względu prosimy o śledzenie strony ENRS (enrs.eu) oraz profilu na Facebooku, gdzie będziemy podawać informacje o ewentualnych zmianach.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

 

Więcej informacji o organizatorach

Pobierz pełny CFP konferencji

 

Żydowski Instytut Historyczny