Tora jako... Cykl spotkań o Torze

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań poświęconych Torze, który rozpocznie się w kwietniu 2021 r. Prowadzącym będzie dr Arje Krawczyk. Cykl odbędzie się w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe.
tora_cykl_spotkan_2021.png

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań edukacyjnych, który kierujemy do osób zainteresowanych Torą. Dr Arje Krawczyk opowie o Torze jako Torze Pisanej, Torze Ustnej (Talmuzie), części NaCh, czyli o Prorokach, a także o Pismach. Zwróci też uwagę na Halachę, czyli prawo żydowskie, a cykl zwieńczy tajemnicą, czyli kabała.

Wszystko to niczym w sześciu elementach Gwiazdy Dawida będzie się przeplatać i łączyć, bo owe części stanową organiczną całość. Celem zajęć będzie zaprezentowanie żydowskiej wizji żywych studiów nad Torą, podkreślenie jej roli w przestrzeni rytualnej i ukazanie kluczowego sensu jego istnienia, jakim jest obowiązek jej studiowania.

W założeniu wykłady nie wymagają specjalistycznej wiedzy, choć będziemy stronić od rozmowy o podstawach.  Postaramy się uniknąć przyjęcia perspektywy świata akademickich teorii czy religioznawstwa porównawczego. Pragniemy natomiast spojrzeć na Torę okiem Żyda, a ten ogląd przekazać w otwartej formie wszystkim zainteresowanym. Do zobaczenia!

 

Pierwsze spotkanie 6 kwietnia (wtorek) poświęcone będzie Torze Pisanej (Pięcioksięgowi).

Spotkanie poświęcone będzie przedstawieniu tego, czym jest Tora, jej podziałowi (księgi, akapity, parsze, wersy), przeplataniu się opowieści w ramach żydowskiej historiozofii z zagadnieniami ściśle rytualnymi. Podkreślone zostanie znaczenie nierozłącznego związku praw i wydarzeń, etyki i rytuału, łączności poprzez przymierze w ramach wybraństwa przez HaSzem i zobowiązania wobec HaSzem.

Drugie spotkanie „Tora jako Prorocy (Newiim)” odbędzie się 20 kwietnia. W maju odbędą się dwa kolejne spotkania: „Tora jako Pisma (Ktuwim)” oraz „Tora jako Tora Ustna (Talmud)”, a cykl zakończymy dwoma spotkaniami czerwcowymi: „Tora jako Prawo (Halacha)” i „Tora jako Tajemnica (Kabała)”. Zapraszamy!

 

Dr Arje Josef Krawczyk - członek kolelu rabinicznego Or Jonatan w Hamburgu, absolwent religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, doktor literaturoznawstwa hebrajskiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik naukowy ŻIH i MCAS w Hamburgu, autor książki „Sefer ha-Ot - Księga Znaku autorstwa Abrahama Abulafii” wydanej przez ŻIH w 2018 r. oraz innych publikacji nt. judaizmu.

https://www.jhi.pl/wydawnictwo/ksiega-znaku,160  

Scribal Habits in Near Eastern Manuscript Tradictions

https://www.degruyter.com/document/doi/10.31826/9781463241964-009/html  

Tezawe und Purim: Kleidung als hinterhaltiger Betrug

https://raawi.de/tezawe-und-purim-kleidung

 

ZDK belka do druków PL.jpg [56.66 KB]

Żydowski Instytut Historyczny