The Jewish Cultural Heritage project 2020-2024

gmach_polprofil.jpg [302.81 KB]

The Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute in Warsaw is the oldest Jewish organization in Poland and one of the world’s most important research facilities focusing on the history of Jews who have been living in Poland for centuries. We possess Poland’s largest collection of Judaica: documents, books and works of art related to the history and culture of Polish Jews. The Institute’s mission is to preserve this legacy and make it available to the public in Poland and abroad. Our priority for the coming years is the compile, digitize and share the historical sources from the JHI collection.

Thanks to cooperation with the POLIN Museum of the History of Polish Jews we are implementing the predefined project Jewish Cultural Heritage for 2020–2024. The undertaking is co-financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014–2020 (85%) and from the Polish state budget under the Culture Program (15%).

The aim of this project is to enlarge our collection and make it available for education, research, exhibitions, popular science materials and publications about the history and culture of Polish Jews. We will compile, digitize, edit and share with the public large parts of our collection dealing with Polish Jewish history – from the Middle Ages to the end of the 20th century. These activities will allow for a more complete presentation of unique art collections, material heritage, documents and books, showing the presence of Jews in Poland and their relations with the Polish state, Poles and other ethnic groups living in our country. In particular, the project will cover selected parts of the archives of the Jewish Religious Community in Kraków, a collection of photographs and audiovisual materials regarding the period from 1860 to the present, literary collections related to Jewish spirituality, art collections, sources related to Jewish cemeteries, as well as archives and materials (including diaries and memories) about the Holocaust.

 

List of events organized with the support of the JCH project in 2021:

Event name Date YouTube link
Dlaczego nie wszystko można udostępnić? (Why not everything can be digitized?) 21.01.2021

https://www.youtube.com/watch?v=9-inIpZ-nGQ

Chłodna (nie)pamięci. Opowieść o ulicy Chłodnej. (Chłodna of oblivion. A tale of Chłodna Street) 28.01.2021

https://youtu.be/bBh7ilayDiU

Jak (i dlaczego warto) wykorzystać zbiory ŻIH w działalności edukacyjnej? (How (and why is it worth) to use the collections of the Jewish Historical Institute in educational activities?) 18.02.2021

https://youtu.be/Yb0zlyHoabE

O purimszpilu i kontekstach kulturowych święta Purim (Purimspil and the cultural contexts of the Purim festival) 25.02.2021

https://youtu.be/JtPPLN3kYAY

Pesach – Początek Końca Początku (The Passover – the Beginning of the End of the Beginning) 24.03.2021

https://youtu.be/q6aV6F7gCXc

Tora jako Tora pisana (Torah as written Torah) 06.04.2021

https://www.youtube.com/watch?v=vyLtotgoxLU

Liczenie Omeru – codzienne odliczanie niecodzienności (Counting of the Omer – daily countdown of the extraordinary) 07.04.2021

https://www.youtube.com/watch?v=fXe6RJk4Yts

Służba serca – o modlitwie żydowskiej (Service of the heart – about Jewish prayer) 15.04.2021

https://www.youtube.com/watch?v=7v6MOyh52Mk

Tora jako Prorocy (Newiim) (Torah as Prophets (Nevi'im)) 20.04.2021

https://www.youtube.com/watch?v=GMlCnxbGKDQ

Rosz Chodesz i Jowel – święta, które miewają kłopoty z czasem (Rosh Chodesh and Jubilee year – holidays that have problems with time) 21.04.2021

https://www.youtube.com/watch?v=7FdnBELZ0Ds

 

List of events organized with the support of the JCH project in 2020:

Event name date YouTube link      

Proces Stroopa i pamięć powstania w getcie warszawskim

(The Stroop process and the memory of the Warsaw Ghetto Uprising)

30.04.2020 https://youtu.be/snwJebfcli4    

Digitalizacja i udostępnianie zbiorów w instytucjach kultury na przykładzie ŻIH

(Digitization and sharing of collections in cultural institutions on the example of the JHI)

14.05.2020 https://youtu.be/rCh1-NuDnys    

Konserwacja obiektów z kolekcji ŻIH — webinar

(Conservation of objects from the collection of the Jewish Historical Institute - webinar)

21.05.2020 https://youtu.be/Gar5BwC-xx4    

Wojenna ekonomia wysiłku według Korczaka

(The war economy of effort according to Janusz Korczak)

28.05.2020          

Simon Trachter w świetle korespondencji z Wiktorem Ziółkowskim

(Simon Trachter in the light of the correspondence with Wiktor Ziółkowski)

23.06.2020 https://youtu.be/61O8emOTTiw  

Archiwum ważniejsze niż życie - spotkanie z Autorami

(The Archive more important than life - meeting with the authors)

26.08.2020 https://youtu.be/RF77JAApKgI    

Digitalizacja - konkurencja czy szansa dla wystaw muzealnych

(Digitization - competition or opportunity for museum exhibitions)

08.10.2020          

Spotkanie online z artystką Agnieszką Mastalerz, twórczynią pracy „Uz”

(Online meeting with artist Agnieszka Mastalerz, creator of the work "Uz")

15.10.2020 https://youtu.be/LOWcYDToB-w  

Spotkanie online prezentujące katalog wystawy

(Online meeting presenting the exhibition catalog)

22.10.2020 https://youtu.be/_GIm-lrFz10    

Między Pietą a Hiobem. Cierpienie w sztuce żydowskiej w XX wieku

(Between Pietà and Job. Suffering in Jewish Art in the 20th Century)

27.10.2020          

„Zamienię 2 ładne pokoje, kuchnia, łazienka (…), dzielnica żydowska…”.

("I will exchange 2 nice rooms, kitchen, bathroom (...), Jewish quarter...".)

01.12.2020 https://youtu.be/Axs4_hagQ2c    

Gdzie jesteś? Świadectwa audiowizualne z czasów Zagłady

(Where art thou? Audiovisual testimonies from the times of the Holocaust)

03.12.2020 https://www.youtube.com/watch?v=JuXOFjaytSw

Watch the playlist with recordings of 2020 and 2021 events on the JHI Youtube channel (Polish only)

 

 

ZDK 2022 B ENG.png [24.13 KB]

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org

 

POLIN Museum of the History of Polish Jews is a partner of the project

polin_logo.png [5.05 KB]

www.polin.pl