The Jewish Cultural Heritage project 2020-2024

gmach_polprofil.jpg [302.81 KB]

The Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute in Warsaw is the oldest Jewish organization in Poland and one of the world’s most important research facilities focusing on the history of Jews who have been living in Poland for centuries. We possess Poland’s largest collection of Judaica: documents, books and works of art related to the history and culture of Polish Jews. The Institute’s mission is to preserve this legacy and make it available to the public in Poland and abroad. Our priority for the coming years is the compile, digitize and share the historical sources from the JHI collection.

Thanks to cooperation with the POLIN Museum of the History of Polish Jews we are implementing the predefined project Jewish Cultural Heritage for 2020–2024. The undertaking is co-financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014–2020 (85%) and from the Polish state budget under the Culture Program (15%).

The aim of this project is to enlarge our collection and make it available for education, research, exhibitions, popular science materials and publications about the history and culture of Polish Jews. We will compile, digitize, edit and share with the public large parts of our collection dealing with Polish Jewish history – from the Middle Ages to the end of the 20th century. These activities will allow for a more complete presentation of unique art collections, material heritage, documents and books, showing the presence of Jews in Poland and their relations with the Polish state, Poles and other ethnic groups living in our country. In particular, the project will cover selected parts of the archives of the Jewish Religious Community in Kraków, a collection of photographs and audiovisual materials regarding the period from 1860 to the present, literary collections related to Jewish spirituality, art collections, sources related to Jewish cemeteries, as well as archives and materials (including diaries and memories) about the Holocaust.

 

List of selected events organized with the support of the JCH project in 2024:

Nazwa wydarzenia

Data

Artyści żydowscy w pracowni Oskara Steffena w getcie białostockim 18.01.2024
Niewielkie resztki z Solnej | Oprowadzanie autorskie z Hanną Wróblewską 28.01.2024
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie «Niewielkie resztki z Solnej» 20.02.2024
O kalendarzu żydowskim 29.02.2024
Inauguracja wystawy »Serce tamtego miasta« i pierwszy spacer kuratorski 3.03.2024
O pamięć trzeba dbać. Przechowywanie i digitalizacja rodzinnego archiwum 5.03.2024
Na granicy światów | spacer 17.03.2024
Warsztaty dla studentek i studentów | Digitalizacja i wirtualne zbiory: od papieru do metadanych 19.03.2024
Roślinność tamtego miasta | spacer botaniczny 20.03.2024
Więcej niż obiekt. Jak rozmawiać o pamięci 21.03.2024
Purimowe oprowadzanie kuratorskie po wystawie »Serce tamtego miasta« z tłumaczeniem na PJM 24.03.2024
AI a nasz cyfrowy ślad. Śmiertelny czy nieśmiertelny? 26.03.2024
Moja lektura Rembrandta – czytanie performatywne autobiografii Izaaka Celnikiera 14.04.2024
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie »Niewielkie resztki z Solnej« 23.04.2024

 

List of selected events organized with the support of the JCH project in 2023:

Event

Date
Żydowska opieka społeczna w Warszawie w latach 1939–1943 – seminarium naukowe (Jewish social care in Warsaw in years 1939-1943 - seminar)

24.01.2023

Wokół relacji Moszego Fajgenbauma. Rzeź na Podlasiu – seminarium naukowe (Around the testimony of Moshe Fajgenbaum. Massacre in Podlasie - seminar)

31.01.2023

Wizualna polityka pamięci. Fotografie Holokaustu jako dyskurs – seminarium naukowe (Visual politics of the memory. Photographs of the Holocaust as a discourse - seminar)

7.02.2023

Jean Amery i Theodor W. Adorno wobec dziedzictwa przeszłości nazistowskiej w RFN. Kontrowersje i dialog – seminarium naukowe (Jean Amery and Theodor W. Adorno on the legacy of the nazi past in the West Germany. Controversions and dialogue - seminar)

21.02.2023

Dziecko wobec Zagłady | promocja książki dr Agnieszki Witkowskiej-Krych (Child and the Holocaust | promotion of the book by dr. Agnieszka Witkowska-Krych) 2.03.2023
Cywile w powstaniu w getcie warszawskim – seminarium naukowe (Civilians during the Warsaw Ghetto Uprising - seminar)  25.04. 2023

Trakt pamięci walki i męczeństwa Żydów – spacer (Memorial Route of Jewish Martyrdom and Struggle - walk)

26.04. 2023

Noc Muzeów 2023 (The Long Night of the Museums 2023)

13.05. 2023

Impresje o Dzielnicy Północnej – Spacer (Impressions on the North District - walk)

17.05. 2023

Promocja katalogu wystawy czasowej „Pomniki oporu. Sztuka wobec powstania w getcie warszawskim (1943-1956)" (Promotion of the catalogue of the exhibition "Monuments to Resistance. Art on the Warsaw Ghetto Uprising (1943-1956)")

18.05. 2023

Nieujarzmione rośliny Muranowa – spacer botaniczny (Untamed plants of Muranów - botanical walk)

3.06. 2023

Pisarze patrzą na getto – o obrazach powstania w getcie i Zagłady w literaturze polskiej (Writers look at the ghetto - on the pictures of the Warsaw Ghetto Uprising and the Holocaust in Polish lierature)

14.06. 2023

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Pomniki oporu. Sztuka wobec powstania w getcie warszawskim (1943-1956)" (Curatorial tour of the exhibition "Monuments to Resistance. Art on the Warsaw Ghetto Uprising (1943-1956)"

18.06. 2023

Akademia letnia ŻIH 2023 (Summer academy of the JHI 2023)

19-21.07.2023

Zieleń w getcie warszawskim | spacer (Greenery in the Warsaw Ghetto - walk)

23.07.2023

Korzenie powstania | Oprowadzanie kuratorskie (The Roots of the Uprising - curatorial tour)

30.07.2023

Korzenie i znaki pamięci Muranowa | spacer (Roots and signs of the memory of Muranów - walk) 9.08.2023
Korzenie powstania | oprowadzanie autorskie z projektantami wystawy (The Roots of the Uprising - walk with the designers of the exhibition) 20.08.2023
Pomniki oporu | Oprowadzanie kuratorskie (Monuments of Resistance - curatorial tour) 27.08.2023
Walka bojowców nie była wcale aktem ostatecznej rozpaczy. Dokumentacja powstania w getcie przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną (The struggle of the fighters was not the act of the final desperation. Documentation of the Warsaw Ghetto Uprising by the Central Jewish Historical Commission) 14.09.2023
Festiwal ŻIH | Pokaz rysunków Beniamina Rozenfelda (The JHI Festival - Showing of the pictures by Beniamin Rosenfeld) 18.09.2023
Festiwal ŻIH | Dokumentowanie Zagłady i zbrodni wojennych. Między Archiwum Ringelbluma a wojną w Ukrainie (The JHI Festival. Documentation of the Holocaust and war crimes and the war in Ukraine) 20.09.2023
Halina Kowalska. Spotkanie wspomnieniowe i recital skrzypcowy (Halina Kowalska. Memorial meeting and violin recital) 5.11.2023
Opieka nad sierotami w getcie warszawskim | seminarium naukowe (Care on the orphans in the Warsaw Ghetto - seminar) 14.11.2023
Niewielkie resztki z Solnej. Promocja katalogu wystawy czasowej 23.11.2023
Niewielkie resztki z Solnej | Oprowadzanie kuratorskie 5.12.2023

 

List of selected events organized with the support of the JCH project in 2022:

Nazwa wydarzenia

Data

Spotkanie z kuratorem wystawy, dr Piotrem Rypsonem oraz prof. Luizą Nader (Meeting with Piotr Rypson, the courator of the exhibition, and prof. Luiza Nader)

2.06.2022

Oprowadzanie po wystawie czasowej „Tańczący 1944. Mieczysław Wejman” (Guided tour of the exhibition "Dancers 1944. Mieczysław Wejman")

7.06.2022

„Wyparcie jako strategia. Artyści wobec Zagłady”  (Denial as a strategy. Artists on the Holocaust)

12.06.2022

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej „Tańczący 1944. Mieczysław Wejman” (Guided tour of the exhibition "Dancers 1944. Mieczysław Wejman")

19.06.2022

Oprowadzanie po wystawie czasowej „Tańczący 1944. Mieczysław Wejman” (Guided tour of the exhibition "Dancers 1944. Mieczysław Wejman")

28.06.2022

„ABC grafiki artystycznej” (ABC of the artistic graphics)

30.06.2022

Oprowadzanie po wystawie czasowej „Tańczący 1944. Mieczysław Wejman (Guided tour of the exhibition "Dancers 1944. Mieczysław Wejman")

10.07.2022

Polscy obserwatorzy Zagłady: prace wizualne (Mieczysław Wejman, Felicjan Szczęsny Kowarski, Krzysztof Henisz, Władysław Strzemiński) (Polish observers of the Holocaust: visual works (Mieczysław Wejman, Felicjan Szczęsny Kowarski, Krzysztof Henisz, Władysław Strzemiński))

28.07.2022

„Karuzela, zabawa ludowa - świadkowie Zagłady” (Carousel, folk entertainment - witnesses od the Holocaust)

7.08.2022

Oprowadzanie po wystawie czasowej „Tańczący 1944. Mieczysław Wejman” (Guided tour of the exhibition "Dancers 1944. Mieczysław Wejman")

9.08.2022

Oprowadzanie po wystawie czasowej “Tańczący 1944. Mieczysław Wejman” (Guided tour of the exhibition "Dancers 1944. Mieczysław Wejman")

21.08.2022

„Mieczysław Wejman i reprezentacja Zagłady w literaturze i sztuce” (Mieczysław Wejman and the representation of the Holocaust in literature and art)

25.08.2022

Oprowadzanie po wystawie czasowej „Tańczący 1944. Mieczysław Wejman” (Guided tour of the exhibition "Dancers 1944. Mieczysław Wejman")

11.09.2022

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej „Tańczący 1944. Mieczysław Wejman” (Curatorial tour of the exhibition "Dancers 1944. Mieczysław Wejman")

20.09.2022

„Okrucieństwa wojny – Francisco Goya i Mieczysław Wejman” (The atrocities of war – Francisco Goya and Mieczysław Wejman)

29.09.2022

 

List of events organized with the support of the JCH project in 2021:

Event name Date YouTube link
Dlaczego nie wszystko można udostępnić? (Why not everything can be digitized?) 21.01.2021

https://www.youtube.com/watch?v=9-inIpZ-nGQ

Chłodna (nie)pamięci. Opowieść o ulicy Chłodnej. (Chłodna of oblivion. A tale of Chłodna Street) 28.01.2021

https://youtu.be/bBh7ilayDiU

Jak (i dlaczego warto) wykorzystać zbiory ŻIH w działalności edukacyjnej? (How (and why is it worth) to use the collections of the Jewish Historical Institute in educational activities?) 18.02.2021

https://youtu.be/Yb0zlyHoabE

O purimszpilu i kontekstach kulturowych święta Purim (Purimspil and the cultural contexts of the Purim festival) 25.02.2021

https://youtu.be/JtPPLN3kYAY

Pesach – Początek Końca Początku (The Passover – the Beginning of the End of the Beginning) 24.03.2021

https://youtu.be/q6aV6F7gCXc

Tora jako Tora pisana (Torah as written Torah) 06.04.2021

https://www.youtube.com/watch?v=vyLtotgoxLU

Liczenie Omeru – codzienne odliczanie niecodzienności (Counting of the Omer – daily countdown of the extraordinary) 07.04.2021

https://www.youtube.com/watch?v=fXe6RJk4Yts

Służba serca – o modlitwie żydowskiej (Service of the heart – about Jewish prayer) 15.04.2021

https://www.youtube.com/watch?v=7v6MOyh52Mk

Tora jako Prorocy (Newiim) (Torah as Prophets (Nevi'im)) 20.04.2021

https://www.youtube.com/watch?v=GMlCnxbGKDQ

Rosz Chodesz i Jowel – święta, które miewają kłopoty z czasem (Rosh Chodesh and Jubilee year – holidays that have problems with time) 21.04.2021

https://www.youtube.com/watch?v=7FdnBELZ0Ds

 

List of events organized with the support of the JCH project in 2020:

Event name date YouTube link      

Proces Stroopa i pamięć powstania w getcie warszawskim

(The Stroop process and the memory of the Warsaw Ghetto Uprising)

30.04.2020 https://youtu.be/snwJebfcli4    

Digitalizacja i udostępnianie zbiorów w instytucjach kultury na przykładzie ŻIH

(Digitization and sharing of collections in cultural institutions on the example of the JHI)

14.05.2020 https://youtu.be/rCh1-NuDnys    

Konserwacja obiektów z kolekcji ŻIH — webinar

(Conservation of objects from the collection of the Jewish Historical Institute - webinar)

21.05.2020 https://youtu.be/Gar5BwC-xx4    

Wojenna ekonomia wysiłku według Korczaka

(The war economy of effort according to Janusz Korczak)

28.05.2020          

Simon Trachter w świetle korespondencji z Wiktorem Ziółkowskim

(Simon Trachter in the light of the correspondence with Wiktor Ziółkowski)

23.06.2020 https://youtu.be/61O8emOTTiw  

Archiwum ważniejsze niż życie - spotkanie z Autorami

(The Archive more important than life - meeting with the authors)

26.08.2020 https://youtu.be/RF77JAApKgI    

Digitalizacja - konkurencja czy szansa dla wystaw muzealnych

(Digitization - competition or opportunity for museum exhibitions)

08.10.2020          

Spotkanie online z artystką Agnieszką Mastalerz, twórczynią pracy „Uz”

(Online meeting with artist Agnieszka Mastalerz, creator of the work "Uz")

15.10.2020 https://youtu.be/LOWcYDToB-w  

Spotkanie online prezentujące katalog wystawy

(Online meeting presenting the exhibition catalog)

22.10.2020 https://youtu.be/_GIm-lrFz10    

Między Pietą a Hiobem. Cierpienie w sztuce żydowskiej w XX wieku

(Between Pietà and Job. Suffering in Jewish Art in the 20th Century)

27.10.2020          

„Zamienię 2 ładne pokoje, kuchnia, łazienka (…), dzielnica żydowska…”.

("I will exchange 2 nice rooms, kitchen, bathroom (...), Jewish quarter...".)

01.12.2020 https://youtu.be/Axs4_hagQ2c    

Gdzie jesteś? Świadectwa audiowizualne z czasów Zagłady

(Where art thou? Audiovisual testimonies from the times of the Holocaust)

03.12.2020 https://www.youtube.com/watch?v=JuXOFjaytSw

Watch the playlist with recordings of 2020 and 2021 events on the JHI Youtube channel (Polish only)

 

 

ZDK 2022 B ENG.png [24.13 KB]

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org

 

POLIN Museum of the History of Polish Jews is a partner of the project

polin_logo.png [5.05 KB]

www.polin.pl