Database contents: apart from the name of the unit, there have also been provided: dates of its creation, the catalogue number, the number of archival units, and its running meters (in other words size). Additionally, a short history of the unit has been included (how it was created) and information about the content (meaning what kind of documents can be found there). In the case of units assessed within the last twenty years, inventories in PDF format have also been included. They facilitate a detailed look at the content of a particular collection. They are accompanied by an introduction, which describes the history of the documents as well as the history of the institution / person who released them. In many cases, the inventories are complemented by geographic and personal indexes.

The browser allows to find the collection we are interested in through entering a key word, for example, in the case of looking for the documents of Jewish Community in Cracow, you need to type in “Community” or “Cracow”, or the catalogue number (meaning, the number of the unit).

Accessing documents: we would like to highlight that the documents themselves are not available online. They are available for inspection only at JHI Archive’s headquarters, during its working hours (from Monday to Friday, 8am-4pm).

Searching people: the database “Archive collection” is not a personal database, which means that it is not intended for searching people.

With the file:

Signature Name Date range L.j. M.b.
100 Zbiór świadectw dojrzałości absolwentek Gimnazjum Żeńskiego „Wiedza” Luby Sołowiejczyk-Magalitowej w Łodzi. 1925–1939 1925 - 1939
6 0.1
101 Jüdische Gemeinde zu Berlin (Gmina Żydowska w Berlinie). [1672] 1775 – 1938 1672 - 1672
1775 - 1938
81 1.5
102 Żidovska Nabożenska obec v Praze. Jüdische Kultusgemeinde in Prag (Gmina Żydowska w Pradze). 1939 – 1940 1939 - 1940
21 0.5
103 Israelitische Kultusgemeinde Wien (Gmina Żydowska w Wiedniu). 1866 – 1940 1866 - 1940
50 0.8
104 Gmina Żydowska w Bydgoszczy. 1838 — 1939 1838 - 1857
1887 - 1939
37 1
105 Synagogen Gemeinde zu Breslau (Gmina Żydowska we Wrocławiu). 1852 - 1944 1852 - 1944
1325 30
106 Gminy Żydowskie Prowincji Śląskiej. [1742] 1869 - 1939 [1942] 1742 - 1742
1869 - 1939
1942 - 1942
533 6.5
107 Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. 1701 – 1939 1701 - 1939
1226 24
108 Żydowskie stowarzyszenia krakowskie. [1812] 1914 - 1939 1812 - 1812
1914 - 1939
139 2
109 Gmina Wyznaniowa Podgórze. 1893 - 1938 1893 - 1938
86 2
110 Gmina Wyznaniowa Żydowska w Tarnopolu. 1881 - 1939 1881 - 1939
31 0.5
111 Gmina Wyznaniowa Żydowska w Żychlinie. [1918] 1929 - 1931 1918 - 1918
1929 - 1931
8 0.1
112 Synagogen Gemeinde Gleiwitz (Gmina Żydowska Gliwice). 1907 – 1942 1907 - 1942
212 5
113 Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej miasta Włocławka oraz gmin żydowskich powiatu Włocławek. 1919 – 1939 1919 - 1939
19 0.4
114 Pinkas płocki. Kronika Gminy Żydowskiej w Płocku. 1762-1781. 1762 - 1781
1 0.1
115 Biuro Adresowe miasta Częstochowy. Kwestionariusze do dowodów osobistych. 1930 – 1938 1930 - 1938
1 3
116 Gminy Żydowskie Prowincji Poznańskiej. [1781] 1790 - 1938 1781 - 1781
1790 - 1938
76 1
117 Prace magisterskie studentów Instytutu Nauk Judaistycznych obronione na Uniwersytecie Warszawskim w latach 30-tych XX w. 64 1
118 Zbiór dokumentów lóż masońskich m.in. w Dreźnie, Hanowerze, Altenburgu. 1815 – 1939 1815 - 1939
66 1
119 Zbiór dokumentów Gminy Żydowskiej miasta Lwowa. 1609 - 1801, 1902 1609 - 1801
1902 - 1902
54 0.4
120 Varia (zbiór rozpraw naukowych, religijnych, dokumentów osobistych i administracyjnych z XIX i XX w.) 722 12
121 Dzienniki: Publicznej Szkoły Powszechnej w Warszawie. 1938–1939; 1931–1932; Prywatnej Szkoły Powszechnej w Łodzi. 1935–1936 1931 - 1939
3 0.1
122 Kolekcja podań do starostwa radzymińskiego o wydanie zgody na wyjazd zagranicę Żydów — emigrantów z Podola i Wołynia. 1922 1922 - 1922
1 0.1
123 Kolekcja polskich paszportów żydowskich emigrantów do Palestyny zdeponowanych w polskim konsulacie w Haifie. 1930 – 1939 1930 - 1939
1 3
124 Kopie pamiętników młodzieży żydowskiej nadesłane na konkurs JIVO w Wilnie. 1928-1939 1928 - 1939
27 0.3
125 Księgi małżeństw ludności żydowskiej w Wyszkowie. 1879 - 1880 i 1889 - 1890, 1908 – 1910 1879 - 1880
1889 - 1890
1908 - 1910
5 0.2
126 Akta zgonów izraelickiego okręgu metrykalnego w Zniesieniu, powiat Lwów, 1914 1914 - 1914
1 0.03
127 Akta Urzędu Stanu Cywilnego Okręgu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Zarębach Kościelnych. 1809 – 1939 1808 - 1809
1840 - 1939
10 0.5
128 Akta stanu cywilnego ludności żydowskiej w Działoszycach, 1828-29, 1834-1835, 1842, 1843, 1845, 1846 1828 - 1828
1834 - 1835
1842 - 1842
1843 - 1843
1845 - 1845
1846 - 1846
7 0.3
129 Kolekcja dokumentów gmin żydowskich z terenów I Rzeczpospolitej. XVII – XVIII w. 8 0.05
130 Odpisy aktów urodzenia wyznania mojżeszowego z Łodzi 1914 - 1941
4
131 Korespondencja organizacji żydowskich ze starostwami w województwie lwowskim 1924 - 1939
132 Zbiór świadectw i dyplomów ze szkół różnego szczebla 1913 - 1938
1 0.01
134 Akta zgonów ludności wyznania mojżeszowego okręgu miasta Kutna. Okręg Bóżniczy w Kutnie. [1828] 1830 - 1833 i 1837 - 1840 [1841] 1828 - 1828
1830 - 1833
1837 - 1840
1841 - 1841
8 0.2
135 Gmina Wyznaniowa Żydowska miasta Łodzi. 1 0.5
136 Dokumenty redakcji "Pariser Tageszeitung" 1936 - 1940
203 1
137 Księga małżeństw m. Łodzi. 1936 1 0.1
138 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów wsi Kaskada, powązkowski okręg bóżniczy. 1915 1915 - 1915
1 0.03
139 Zbiór akt diaspory żydowskiej na Łotwie. 1920-1940 1920 - 1940
3 0.4
140 Księga Zgonów Okręgu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Złoczewie. 1912-1916 1912 - 1916
1 0.1
141 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów gminy Szydłów. 1913-1917 1913 - 1917
1 0.05
142 Akta uprawomocniające małżeństwa starozakonnych zawarte w Gniewoszowie i Granicy w 1857 r. 1857 - 1857
1 0.1
143 Israelitische Kultusgemeinde Graz. (Gmina Żydowska w Grazu). 1926 – 1937 1926 - 1937
1 0.2
144 Zbiór obwieszczeń i ulotek dotyczących życia społecznego i politycznego ludności żydowskiej 1916 - 1939
77 0.5
199 Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. 1857 - 1878, 1927 1857 - 1878
1927 - 1927
4 0.2
200 Zbiór dokumentów Związku Towarzystw Opieki nad Dziećmi i Sierotami Centos w Getcie Warszawskim. 1941–1942 1941 - 1942
27 0.1
202 Paryż. Dokumenty osobiste. 1935 - 1940
5 0.2
203 Palestyna. Dokumenty osobiste. 1935, 1939. 1935 - 1939
2 0.01
204 Podziemne Archiwum Getta Białostockiego. 1941 - 1943 1941 - 1943
96 1
205 Zbiór materiałów do dziejów ludności żydowskiej w Łodzi. 1939-1944 1939 - 1944
661 10
206 Nagykanizsa. Wegry. Dokumenty osobiste. 1922. 1922 - 1922
1 0.01
207 Kartoteka Więźniów Obozu Hasag- Pelcery w Częstochowie. 1943 — 1945 1943 - 1945
1 2
208 Nyíregyháza. Dokumenty osobiste. 1920 1920 - 1920
1 0.01
209 Obozy 1939 - 1945
325 2
210 American Jewish Joint Distribution Committee. 1939-1941 1939 - 1941
761 6
211 Żydowska Samopomoc Społeczna (Jüdische Soziale Selbsthilfe Jüdisches Hilfskomitee). 1940 – 1942 [1944] 1940 - 1942
1944 - 1944
1481 16
212 Zarząd Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie. 1939 – 1943 (Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in Bendsburg) 1939 - 1943
24 0.5
213 Rada Starszych w Częstochowie. 1939 – 1942 1939 - 1942
108 2.5
214 Rada Żydowska w Falenicy. 1940 – 1941 1940 - 1941
2 0.01
215 Rada Żydowska w Jaśle. 1941 - 1942 1941 - 1942
1 0.01
216 Rada Żydowska w Łachwie. 1941 1941 - 1941
1 0.01
217 Miechów. Dokumenty osobiste. 1936-1938. 1936 - 1938
1 0.01
218 Jüdische Gemeinde in Krakau (Rada Żydowska w Krakowie). 1939 – 1942 1939 - 1942
82 20
219 Rada Żydowska w Międzyrzecu Podlaskim. 1940, 1942 1940 - 1940
1942 - 1942
7 0.01
220 Rada Żydowska w Końskich. 1941-1942 1941 - 1942
1 0.02
221 Rada Żydowska w Warszawie. 1939–1945, [przed 1939, po 1945] 1939 - 1945
1939 - 1939
1945 - 1945
70 3
222 Rada Żydowska w Staszowie. 1940-1942, [1937-1939] 1940 - 1942
1937 - 1939
22 0.7
223 Rada Żydowska we Włoszczowej. 1941-1942 1941 - 1942
2 0.01
224 Kamieńsk. Zarząd Gminny. 1939 - 1940 1939 - 1940
2 0.1
225 Rada Żydowska w Pińsku. 1942 1942 - 1942
1 0.04
226 Zbiór utworów literackich. 1939 - 1960 1937 - 1997
515 6
227 Lwów. 1878-1942 1878 - 1942
4 0.3
228 Der Stadthauptmann der Stadt Krakau (Starosta miasta Krakowa). 1939 -1944 1939 - 1944
135 2
229 Rada Żydowska we Lwowie. Zbiór dokumentów dotyczących Getta Lwowskiego. (Teka Lwowska). 1941 – 1942 1941 - 1942
25 0.5
230 Zbiór dokumentów konspiracyjnych, w tym prasa (dawniej varia okupacyjne). 1939-1945 1939 - 1945
165 1.2
231 Leżajsk. 1906-1940. 1906 - 1940
6 0.3
232 Rada Żydowska w Rawie Ruskiej. 1942 1942 - 1942
1 0.01
233 Zbiór dokumentów niemieckich władz okupacyjnych. 1939 – 1944 1939 - 1944
157 1.5
234 Fotokopie dokumentów niemieckich władz okupacyjnych. 50 0.5
235 Krośniewice. Władze niemieckie. 1 0.01
236 Koło. Dokumenty prywatne. 1923. 1923 - 1923
1 0.01
237 Kolonia. Niemcy. 1938-1941. 1938 - 1941
2 0.02
238 Katowice. Dokumenty prywatne. 1937-1938. 1937 - 1938
1 0.01
239 Dawidgródek. Dokumenty prywatne. 1944. 1944 - 1944
1 0.01
240 Brzeziny. Dokumenty prywatne. 1927-1930. 1929 - 1930
1 0.01
241 Obwieszczenia i zarządzenia władz okupacyjnych. 1939 – 1945 1939 - 1945
606 1.5
242 Sicherheitspolizei (SIPO) und des Sicherheitsdienst (SD) (Policja Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa), Paryż. 1942 – 1943 1942 - 1943
850 5
243 Białystok. 1924, 1949. 1924 - 1949
2
244 Biuro Meldunkowe w Białej Podlaskiej. Karty meldunkowe ludności żydowskiej. 1930 - 1942
1945 - 1946
2 1
245 Zbiór planów i map. 1922-1990 1922 - 1990
226 0.5
246 Kołomyja. Dokumenty prywatne. 1921. 1921 - 1921
1 0.01
247 Amsterdam (Holandia). Dokumenty prywatne. 1943. 1943 - 1943
1
249 Opatów. 1942-1944. 1942 - 1944
2 0.01
250 Podania jeńców Stalagu II B w Hammerstein [Czarne, woj. pomorskie] do ambasady ZSRR w Berlinie o nadanie obywatelstwa sowieckiego. 10.–12.1940 1940 - 1940
4 0.2
251 Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie). [1939] 1940 – 1943 1939 - 1939
1940 - 1943
7 0.15
252 Rada Żydowska w Łęczycy. 1941 1941 - 1941
1 0.2
253 Rada Żydowska w Lublinie. 1940-1944 1940 - 1944
23 5
254 Wnioski Żydów europejskich o wizę emirgacyjną. 1940 1940 - 1940
1 0.05
255 Prawo podatkowe III Rzeszy. 1939-1945 1939 - 1945
48 0.3
256 Rada Żydowska w Modliborzycach. 1940-1942 1940 - 1942
4 0.2
257 Bochnia. Dokumenty prywatne. 1943 1943 - 1943
2 0.01
258 Drohobycz. Dokumenty prywatne. 11.12.1941 1941 - 1941
1 0.01
259 Kobierzyn. Państwowy Zakład dla Umysłowo Chorych. 1940 1940 - 1940
1 0.01
260 Kowno. Obóz (Wiliampol – Getto). 1941-1944 1941 - 1944
1 0.1
261 Nowy Sącz - Getto. Akta prywatne. bd. [przed 08.1942] 1939 - 1942
3 0.01
262 Rada Żydowska w Pabianicach. 1942 1942 - 1942
2 0.01
263 Piotrków Trybunalski. Dokumenty osobiste. 1926-1942. 1926 - 1926
1942 - 1942
5 0.01
264 Rada Żydowska w Przemyślu. Dokumenty prywatne. 1942 1942 - 1942
1 0.01
265 Rada Żydowska w Radomiu. 1940-1941 1940 - 1941
5 0.2
266 Zbiór fotografii legitymacyjnych ludności żydowskiej w Siedlcach, bd. 1 0.1
267 Tarnów. Sąd Grodzki, Getto, Obóz pracy. 1941-1943 1941 - 1943
1927 - 1930
9 0.02
268 Theresienstadt. Judische Selbstverwaltung. 1941 1941 - 1941
1 0.01
269 Wilno – Getto. Akta prywatne. 1941-1942 1941 - 1942
1938 - 1938
2 0.01
270 Rada Żydowska w Wereszczynie. 1941-1942 1941 - 1942
2 0.01
271 Zwierzyniec. Obóz przejściowy. 1942 1942 - 1942
1 0.01
272 Rzeszów. Gmina Żydowska Wyznaniowa. Urząd Metrykalny. 1942 1942 - 1942
1 0.01
273 Ujście Jezuickie. Akta prywatne. 1942, [1946] 1942 - 1942
1946 - 1946
1 0.01
274 Rada Żydowska w Kielcach. 1941 1941 - 1941
1 0.01
275 Rada Żydowska w Białej Rawskiej. 3 0.2
276 Rada Żydowska w Niepołomicach. 1942 1942 - 1942
1 0.01
277 Rada Żydowska i Komisarz Powiatowy w Zbarażu. 1942 - 1943 1942 - 1943
4 0.1
278 Poniatowa, obóz. 1942, po 1945 1942 - 1942
1945 - 1945
1 0.01
279 Czermin [Hohenbach]. 1943 1943 - 1943
1 0.01
280 Ostrowiec Świętokrzyski. 1940-1941 1940 - 1941
1 0.02
281 Poznań. Dokumenty osobiste. 1938. 1938 - 1938
1 0.01
282 Sandomierz. Dokumenty osobiste. 1924-1944 1924 - 1944
1 0.01
283 Satanów. 1919. 1919 - 1919
1 0.01
285 Tomaszów Mazowiecki. Dokumenty osobiste. 1922 1922 - 1922
1 0.01
286 Wolbrom. Dokumenty osobiste. 1930 1930 - 1930
0.01
287 Żółkiewka. Dokumenty osobiste. 1937 1937 - 1937
1 0.01
288 Zbąszyń. Dokumenty osobiste. 1938 1938 - 1938
1 0.01
289 Nowy Targ. Władze niemieckie. 1942. 1942 - 1942
1 0.01
290 Prędocice (Tormersdorf). 1941-1942. 1941 - 1942
1 0.01
301 Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady. 7297 20
302 Zbiór pamiętników Żydów Ocalałych z Zagłady. 350 10
303 I Centralny Komitet Żydów w Polsce. Prezydium i Sekretariat. 1945–1950 1945 - 1950
283 2
303 II Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Organizacji i Kontroli. 1946-1950 1946 - 1950
152 2
303 III Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Personalny. 1946-1950 1946 - 1950
190 1.5
303 IX Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Oświaty. 1945-1950 1945 - 1950
1887 4.5
303 V Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Ewidencji i Statystyki. 1468 19
303 VI Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Repatriacji. 1945-1946 1945 - 1946
68 0.5
303 VII Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Finansowy. 1944-1950 1944 - 1950
261 4
303 VIII Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Opieki Społecznej. 1944-1950 1944 - 1950
584 3
303 X Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Budowlany. 1945-1950 1945 - 1950
42 0.5
303 XI Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Młodzieżowy. 1945-1950 1945 - 1950
180 0.5
303 XII Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Produktywizacji. 1945-1950 1945 - 1950
189 1.5
303 XIII Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Kultury i Propagandy. 1944-1950 1944 - 1950
248 3
303 XIV Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Emigracji. 1946-1950 1946 - 1950
653 7.5
303 XIX Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Ziomkostw. 1945-1950 1945 - 1950
165 1.2
303 XVI Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Prawny. 1945-1950 1945 - 1950
199 1.5
303 XVIII Centralny Komitet Żydów w Polsce. Centralna Komisja Specjalna. 1946-1947 1946 - 1947
75 0.5
303 XX Centralna Żydowska Komisja Historyczna przy CKŻP. 1944-1947 1944 - 1950
694 8
309 Organizacja Rozwoju Twórczości Przemysłowej, Rzemieślniczej i Rolniczej wśród Ludności Żydowskiej (ORT). 1946-1950 1946 - 1950
1062 15
310 Żydowski Instytut Historyczny. 1947- (zespół otwarty) 1947 - 1947
2544 32
313 Sąd Społeczny (Obywatelski) przy CKŻP. 1946-1950 1946 - 1950
153 3
314 Ruch robotniczy. 334 2.5
318 Związek Żydów Byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem. 1944 – 1949 1944 - 1949
78 1
325 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 1950 – 1967 1950 - 1967
317 7.5
332 Wojna domowa w Hiszpanii. 1937-1987 1937 - 1987
27 0.5
333 Organizacje syjonistyczne. 1927, 1945-1950 1927 - 1927
1945 - 1950
601 5.5
334 Bund. 1945–1949 1945 - 1949
134 1.5
335 Cukunft. 1946–1949 1946 - 1949
8 0.1
337 Materiały Instytutu Pamięci Narodowej dotyczące zbrodni wojennych. 1945-1949 1945 - 1949
48 1
339 Janusz Korczak. 90 0.3
344 Materiały z procesów zbrodniarzy wojennych. 1945–1962 1945 - 1962
599 5
347 Prace magisterskie o tematyce żydowskiej obronione po II wojnie światowej 495 9
348 Prace doktorskie o tematyce żydowskiej obronione po II wojnie światowej. 138 2
349 Dział Dokumentacji Odznaczeń Yad Vashem w ŻIH. 1979-2004 [zespół otwarty] 1979 - 2004
223 15
350 American Jewish Joint Distribution Committee. 1945-1949 1945 - 1949
2550 37
351 Hebrajskie Stowarzyszenie Pomocy Imigrantom. HIAS (Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society). 1945 – 1949 1945 - 1949
487 8
352 Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 1945-1950 1945 - 1950
137 1.2
353 Ogłoszenia i plakaty powojennych organizacji żydowskich m.in.: CKŻP, ORT, TSKŻ, Teatr Żydowski. 500 0.5
354 Biuletyn Żydowskiej Agencji Prasowej. 1944 – 1949 1944 - 1949
6 2.5
355 Wojewódzki Komitet Żydowski w Lublinie. 1944-1950 1944 - 1950
46 0.5
359 Powiatowy Komitet Żydowski w Ostrowcu Świętokrzyskim 1945-1946 1945 - 1946
13 0.2
360 Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w Polsce. 1949-1992 (od 1992 Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP) 1946 - 1993
63 0.8
361 Żydowskie Towarzystwo Krzewienia Sztuk Pięknych. 1946 – 1949 1946 - 1950
54 0.5
362 Wojewódzki Komitet Żydowski w Białymstoku. 1944-1950 1944 - 1950
98 1.5
363 Wojewódzki Komitet Żydowski w Krakowie. 1945-1950 1945 - 1950
120 1.5
364 Komitet Żydowski w Świdnicy. 130 1
365 Powiatowy Komitet Żydowski w Tarnowie 1945-1949 1945 - 1949
10 0.2
366 Poawiatowy Komitet Żydowski w Żarach 1946-1950 1946 - 1950
70 0.2
367 Wojewódzki Komitet Żydowski w Przemyślu 1944-1950 1944 - 1950
31 0.4
368 Związek Literatów i Dziennikarzy Żydowskich w Polsce. 1944-1947 1944 - 1947
59 0.5
369 Żydowskie Towarzystwo Kultury w Polsce. Akta oddziałów terenowych. 1947-1950 1947 - 1950
136 1
370 Prasa emigracji 1968 roku. 1994-2009 (zespół otwarty) 1994 - 2009
3 0.1
371 Prasa emigracji 1968 roku. 1994-2009 (zespół otwarty) 1968 - 1968
1994 - 2009
3 0.1
372 Prasa emigracji 1968 roku. 1994-2009 (zespół otwarty) 1968 - 1968
1994 - 2009
1 0.1
373 Prasa emigracji 1968 roku. 1994-2009 (zespół otwarty) 1994 - 2009
1
374 Kartoteka żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. 1944 1944 - 1944
1 1
ARG Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy [Ring.I, Ring.II] Archiwum Ringelbluma. [1909] 1940-03.1943 1909 - 1909
1940 - 1940
1943 - 1943
2063 14
M/235 Kolekcja Hersza Wassera. 1939 – 1946 [ze zbiorów YIVO w Nowym Jorku] 1939 - 1946
3 2
S/236 Spuścizna: rodzina Naimark. [1938] 1939-1941 1938 - 1938
1939 - 1941
7 0.2
S/237 Spuścizna: rodzina Lebenhaft 1940 - 1944
61 0.2
S/309 Spuścizna: Pola Wawer. 1908-1990 1908 - 1990
57 0.2
S/324 Spuścizna: Emilia Puławska 1940 - 1989
40 0.2
S/325 Spuścizna: Benjamin Perelmuter 1945 - 1951
137 0.2
S/326 Spuścizna: Tatiana Berenstein. 1946-1969 1946 - 1969
1969 - 1992
131 0.7
S/327 Spuścizna: Janina Morgensztern. 1958 - 1969
24 0.3
S/328 Spuścizna: Abraham Morewski. 1908-1964 1908 - 1969
47 0.8
S/329 Spuścizna: Gerszon Dua-Bogen. 1926-1970 1926 - 1970
37 0.5
S/330 Spuścizna: Michał i Klara Mirscy. 1929-1969 1924 - 1969
29 0.5
S/331 Spuścizna: Salo Fiszgrund. 1946-1966 1946 - 1966
12 0.07
S/332 Spuścizna: Felicja Perel 1920 - 1997
22 0.5
S/333 Spuścizna: Bernard Mark. 1897 - 1966
296 5
S/334 Spuścizna: Zvi Hirshkan 1925 - 1940
1886 - 1938
2 0.2
S/335 Spuścizna: Estera Sima (Franciszka) i Seweryn Ajzner 1932 - 1999
38 0.3
S/336 Spuścizna: Janina Sobol-Masłowska 1946 - 1993
6 0.1
S/337 Spuścizna: Feliks Cywiński 1945 - 1982
6
S/338 Spuścizna: Szymon Zachariasz. 30 0.4
S/339 Spuścizna: Artur Eisenbach. 1918 - 1992
177 1
S/340 Spuścizna: Szymon Datner. 1944 - 1989
199 4
S/341 Spuścizna: Anatol Leszczyński. 1961-1993 1961 - 1993
42 0.5
S/342 Spuścizna: Ida Merżan. 46 0.5
S/343 Materiały osobiste. 1912-2009 1912 - 2009
31 1
S/344 Spuścizna: Henryk Kroszczor. 1916 - 1979
112 2
S/345 Spuścizna: rodziny Rotbaum 1926 - 1994
481 7
S/346 Spuścizna: Chaim Finkelsztejn. 1936-2002 1936 - 2002
178 0.5
S/347 Spuścizna: Michał Weichert 1940 - 1949
8 0.1
S/348 Spuścizna: Henryk Zołotow. 1952-1964 1952 - 1964
33 0.3
S/349 Spuścizna: Zygmunt Hoffman. 3 0.5
S/350 Spuścizna: Anna (Chana) Kubiak. 6 0.2
S/351 Spuścizna: Henryk Piasecki. 2 0.2
S/352 Spuścizna: Ernestyna i Józef Sandel. 150 0.5
S/353 Spuścizna: Irena Sendlerowa. 1995-2003 1995 - 2003
28 0.5
S/354 Spuścizna: Eugenia Sieradzka. 1912 - 1990
10 1
S/355 Spuścizna: Bronisław Elkana Anlen 1900 - 1999
24 1
S/356 Spuścizna: Julian Leszczyński 1972 - 1981
19 0.5
S/357 Spuścizna: Władysław Bartoszewski 1919 - 2010
23 0.4
S/358 Spuścizna: Szymon Taub [1887–1943]; Władysław Chrapusta. [1896–1982] 1921 - 1943
1946 - 1982
19 0.5
S/359 Spuścizna: Leopold Trepper (Leib Domb). 4 0.07
S/360 Spuścizna: Daniel Kac. 1980 - 2004
13 0.2
S/361 Spuścizna: Salomon Łastik. 1940-1979 1940 - 1979
27 0.2
S/362 Spuścizna: Salomon Belis-Legis. 1960-1990 1942 - 1990
37 0.5
S/363 Spuścizna: rodzina Halperson. [1920] 1939-1942 [2000] 1920 - 1920
1939 - 1942
2000 - 2000
6 0.25
S/364 Spuścizna: Jonas Turkow. 1922-1946 1922 - 1946
13 0.2
S/365 Spuścizna: Tadeusz Józef Michalski. 18 0.5
S/366 Spuścizna: Jerzy Lewiński. 1929 - 2004
30 0.5
S/367 Spuścizna: Rachela Markin. 3 0.2
S/368 Spuścizna: rodzina Feldhorn. 1896–1975 [1991, 2014, 2016] 1896 - 2016
20 0.5
S/369 Spuścizna: Eliasz Feldman. 1983-2006 1983 - 2006
41 1
S/370 Spuścizna: rodzina Stupaj. 1932-1948 1932 - 1948
1 0.02
S/371 Spuścizna: rodzina Percyz. 1917-1941 1917 - 1941
5 0.2
S/372 Spuścizna: Abraham Nattel. 1927-1939 1927 - 1939
7 0.4
S/373 Spuścizna: rodzina Melchior 1904 - 1942
64 0.5
S/374 Spuścizna: Ruta Sakowska. 19 0.5
S/375 Spuścizna: Gustaw Kerszman 1904 - 2004
13 0.5
Signature: 100
Date range: 1925 - 1939
Name: Zbiór świadectw dojrzałości absolwentek Gimnazjum Żeńskiego „Wiedza” Luby Sołowiejczyk-Magalitowej w Łodzi. 1925–1939
Unit count: 6
Linear meters: 0.1
Signature: 101
Date range: 1672 - 1672 1775 - 1938
Name: Jüdische Gemeinde zu Berlin (Gmina Żydowska w Berlinie). [1672] 1775 – 1938
Unit count: 81
Linear meters: 1.5
Signature: 102
Date range: 1939 - 1940
Name: Żidovska Nabożenska obec v Praze. Jüdische Kultusgemeinde in Prag (Gmina Żydowska w Pradze). 1939 – 1940
Unit count: 21
Linear meters: 0.5
Signature: 103
Date range: 1866 - 1940
Name: Israelitische Kultusgemeinde Wien (Gmina Żydowska w Wiedniu). 1866 – 1940
Unit count: 50
Linear meters: 0.8
Signature: 104
Date range: 1838 - 1857 1887 - 1939
Name: Gmina Żydowska w Bydgoszczy. 1838 — 1939
Unit count: 37
Linear meters: 1
Signature: 105
Date range: 1852 - 1944
Name: Synagogen Gemeinde zu Breslau (Gmina Żydowska we Wrocławiu). 1852 - 1944
Unit count: 1325
Linear meters: 30
Signature: 106
Date range: 1742 - 1742 1869 - 1939 1942 - 1942
Name: Gminy Żydowskie Prowincji Śląskiej. [1742] 1869 - 1939 [1942]
Unit count: 533
Linear meters: 6.5
Signature: 107
Date range: 1701 - 1939
Name: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. 1701 – 1939
Unit count: 1226
Linear meters: 24
Signature: 108
Date range: 1812 - 1812 1914 - 1939
Name: Żydowskie stowarzyszenia krakowskie. [1812] 1914 - 1939
Unit count: 139
Linear meters: 2
Signature: 109
Date range: 1893 - 1938
Name: Gmina Wyznaniowa Podgórze. 1893 - 1938
Unit count: 86
Linear meters: 2
Signature: 110
Date range: 1881 - 1939
Name: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Tarnopolu. 1881 - 1939
Unit count: 31
Linear meters: 0.5
Signature: 111
Date range: 1918 - 1918 1929 - 1931
Name: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Żychlinie. [1918] 1929 - 1931
Unit count: 8
Linear meters: 0.1
Signature: 112
Date range: 1907 - 1942
Name: Synagogen Gemeinde Gleiwitz (Gmina Żydowska Gliwice). 1907 – 1942
Unit count: 212
Linear meters: 5
Signature: 113
Date range: 1919 - 1939
Name: Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej miasta Włocławka oraz gmin żydowskich powiatu Włocławek. 1919 – 1939
Unit count: 19
Linear meters: 0.4
Signature: 114
Date range: 1762 - 1781
Name: Pinkas płocki. Kronika Gminy Żydowskiej w Płocku. 1762-1781.
Unit count: 1
Linear meters: 0.1
Signature: 115
Date range: 1930 - 1938
Name: Biuro Adresowe miasta Częstochowy. Kwestionariusze do dowodów osobistych. 1930 – 1938
Unit count: 1
Linear meters: 3
Signature: 116
Date range: 1781 - 1781 1790 - 1938
Name: Gminy Żydowskie Prowincji Poznańskiej. [1781] 1790 - 1938
Unit count: 76
Linear meters: 1
Signature: 117
Date range:
Name: Prace magisterskie studentów Instytutu Nauk Judaistycznych obronione na Uniwersytecie Warszawskim w latach 30-tych XX w.
Unit count: 64
Linear meters: 1
Signature: 118
Date range: 1815 - 1939
Name: Zbiór dokumentów lóż masońskich m.in. w Dreźnie, Hanowerze, Altenburgu. 1815 – 1939
Unit count: 66
Linear meters: 1
Signature: 119
Date range: 1609 - 1801 1902 - 1902
Name: Zbiór dokumentów Gminy Żydowskiej miasta Lwowa. 1609 - 1801, 1902
Unit count: 54
Linear meters: 0.4
Signature: 120
Date range:
Name: Varia (zbiór rozpraw naukowych, religijnych, dokumentów osobistych i administracyjnych z XIX i XX w.)
Unit count: 722
Linear meters: 12
Signature: 121
Date range: 1931 - 1939
Name: Dzienniki: Publicznej Szkoły Powszechnej w Warszawie. 1938–1939; 1931–1932; Prywatnej Szkoły Powszechnej w Łodzi. 1935–1936
Unit count: 3
Linear meters: 0.1
Signature: 122
Date range: 1922 - 1922
Name: Kolekcja podań do starostwa radzymińskiego o wydanie zgody na wyjazd zagranicę Żydów — emigrantów z Podola i Wołynia. 1922
Unit count: 1
Linear meters: 0.1
Signature: 123
Date range: 1930 - 1939
Name: Kolekcja polskich paszportów żydowskich emigrantów do Palestyny zdeponowanych w polskim konsulacie w Haifie. 1930 – 1939
Unit count: 1
Linear meters: 3
Signature: 124
Date range: 1928 - 1939
Name: Kopie pamiętników młodzieży żydowskiej nadesłane na konkurs JIVO w Wilnie. 1928-1939
Unit count: 27
Linear meters: 0.3
Signature: 125
Date range: 1879 - 1880 1889 - 1890 1908 - 1910
Name: Księgi małżeństw ludności żydowskiej w Wyszkowie. 1879 - 1880 i 1889 - 1890, 1908 – 1910
Unit count: 5
Linear meters: 0.2
Signature: 126
Date range: 1914 - 1914
Name: Akta zgonów izraelickiego okręgu metrykalnego w Zniesieniu, powiat Lwów, 1914
Unit count: 1
Linear meters: 0.03
Signature: 127
Date range: 1808 - 1809 1840 - 1939
Name: Akta Urzędu Stanu Cywilnego Okręgu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Zarębach Kościelnych. 1809 – 1939
Unit count: 10
Linear meters: 0.5
Signature: 128
Date range: 1828 - 1828 1834 - 1835 1842 - 1842 1843 - 1843 1845 - 1845 1846 - 1846
Name: Akta stanu cywilnego ludności żydowskiej w Działoszycach, 1828-29, 1834-1835, 1842, 1843, 1845, 1846
Unit count: 7
Linear meters: 0.3
Signature: 129
Date range:
Name: Kolekcja dokumentów gmin żydowskich z terenów I Rzeczpospolitej. XVII – XVIII w.
Unit count: 8
Linear meters: 0.05
Signature: 130
Date range: 1914 - 1941
Name: Odpisy aktów urodzenia wyznania mojżeszowego z Łodzi
Unit count: 4
Linear meters:
Signature: 131
Date range: 1924 - 1939
Name: Korespondencja organizacji żydowskich ze starostwami w województwie lwowskim
Unit count:
Linear meters:
Signature: 132
Date range: 1913 - 1938
Name: Zbiór świadectw i dyplomów ze szkół różnego szczebla
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 134
Date range: 1828 - 1828 1830 - 1833 1837 - 1840 1841 - 1841
Name: Akta zgonów ludności wyznania mojżeszowego okręgu miasta Kutna. Okręg Bóżniczy w Kutnie. [1828] 1830 - 1833 i 1837 - 1840 [1841]
Unit count: 8
Linear meters: 0.2
Signature: 135
Date range:
Name: Gmina Wyznaniowa Żydowska miasta Łodzi.
Unit count: 1
Linear meters: 0.5
Signature: 136
Date range: 1936 - 1940
Name: Dokumenty redakcji "Pariser Tageszeitung"
Unit count: 203
Linear meters: 1
Signature: 137
Date range:
Name: Księga małżeństw m. Łodzi. 1936
Unit count: 1
Linear meters: 0.1
Signature: 138
Date range: 1915 - 1915
Name: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów wsi Kaskada, powązkowski okręg bóżniczy. 1915
Unit count: 1
Linear meters: 0.03
Signature: 139
Date range: 1920 - 1940
Name: Zbiór akt diaspory żydowskiej na Łotwie. 1920-1940
Unit count: 3
Linear meters: 0.4
Signature: 140
Date range: 1912 - 1916
Name: Księga Zgonów Okręgu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Złoczewie. 1912-1916
Unit count: 1
Linear meters: 0.1
Signature: 141
Date range: 1913 - 1917
Name: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów gminy Szydłów. 1913-1917
Unit count: 1
Linear meters: 0.05
Signature: 142
Date range: 1857 - 1857
Name: Akta uprawomocniające małżeństwa starozakonnych zawarte w Gniewoszowie i Granicy w 1857 r.
Unit count: 1
Linear meters: 0.1
Signature: 143
Date range: 1926 - 1937
Name: Israelitische Kultusgemeinde Graz. (Gmina Żydowska w Grazu). 1926 – 1937
Unit count: 1
Linear meters: 0.2
Signature: 144
Date range: 1916 - 1939
Name: Zbiór obwieszczeń i ulotek dotyczących życia społecznego i politycznego ludności żydowskiej
Unit count: 77
Linear meters: 0.5
Signature: 199
Date range: 1857 - 1878 1927 - 1927
Name: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. 1857 - 1878, 1927
Unit count: 4
Linear meters: 0.2
Signature: 200
Date range: 1941 - 1942
Name: Zbiór dokumentów Związku Towarzystw Opieki nad Dziećmi i Sierotami Centos w Getcie Warszawskim. 1941–1942
Unit count: 27
Linear meters: 0.1
Signature: 202
Date range: 1935 - 1940
Name: Paryż. Dokumenty osobiste.
Unit count: 5
Linear meters: 0.2
Signature: 203
Date range: 1935 - 1939
Name: Palestyna. Dokumenty osobiste. 1935, 1939.
Unit count: 2
Linear meters: 0.01
Signature: 204
Date range: 1941 - 1943
Name: Podziemne Archiwum Getta Białostockiego. 1941 - 1943
Unit count: 96
Linear meters: 1
Signature: 205
Date range: 1939 - 1944
Name: Zbiór materiałów do dziejów ludności żydowskiej w Łodzi. 1939-1944
Unit count: 661
Linear meters: 10
Signature: 206
Date range: 1922 - 1922
Name: Nagykanizsa. Wegry. Dokumenty osobiste. 1922.
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 207
Date range: 1943 - 1945
Name: Kartoteka Więźniów Obozu Hasag- Pelcery w Częstochowie. 1943 — 1945
Unit count: 1
Linear meters: 2
Signature: 208
Date range: 1920 - 1920
Name: Nyíregyháza. Dokumenty osobiste. 1920
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 209
Date range: 1939 - 1945
Name: Obozy
Unit count: 325
Linear meters: 2
Signature: 210
Date range: 1939 - 1941
Name: American Jewish Joint Distribution Committee. 1939-1941
Unit count: 761
Linear meters: 6
Signature: 211
Date range: 1940 - 1942 1944 - 1944
Name: Żydowska Samopomoc Społeczna (Jüdische Soziale Selbsthilfe Jüdisches Hilfskomitee). 1940 – 1942 [1944]
Unit count: 1481
Linear meters: 16
Signature: 212
Date range: 1939 - 1943
Name: Zarząd Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie. 1939 – 1943 (Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in Bendsburg)
Unit count: 24
Linear meters: 0.5
Signature: 213
Date range: 1939 - 1942
Name: Rada Starszych w Częstochowie. 1939 – 1942
Unit count: 108
Linear meters: 2.5
Signature: 214
Date range: 1940 - 1941
Name: Rada Żydowska w Falenicy. 1940 – 1941
Unit count: 2
Linear meters: 0.01
Signature: 215
Date range: 1941 - 1942
Name: Rada Żydowska w Jaśle. 1941 - 1942
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 216
Date range: 1941 - 1941
Name: Rada Żydowska w Łachwie. 1941
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 217
Date range: 1936 - 1938
Name: Miechów. Dokumenty osobiste. 1936-1938.
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 218
Date range: 1939 - 1942
Name: Jüdische Gemeinde in Krakau (Rada Żydowska w Krakowie). 1939 – 1942
Unit count: 82
Linear meters: 20
Signature: 219
Date range: 1940 - 1940 1942 - 1942
Name: Rada Żydowska w Międzyrzecu Podlaskim. 1940, 1942
Unit count: 7
Linear meters: 0.01
Signature: 220
Date range: 1941 - 1942
Name: Rada Żydowska w Końskich. 1941-1942
Unit count: 1
Linear meters: 0.02
Signature: 221
Date range: 1939 - 1945 1939 - 1939 1945 - 1945
Name: Rada Żydowska w Warszawie. 1939–1945, [przed 1939, po 1945]
Unit count: 70
Linear meters: 3
Signature: 222
Date range: 1940 - 1942 1937 - 1939
Name: Rada Żydowska w Staszowie. 1940-1942, [1937-1939]
Unit count: 22
Linear meters: 0.7
Signature: 223
Date range: 1941 - 1942
Name: Rada Żydowska we Włoszczowej. 1941-1942
Unit count: 2
Linear meters: 0.01
Signature: 224
Date range: 1939 - 1940
Name: Kamieńsk. Zarząd Gminny. 1939 - 1940
Unit count: 2
Linear meters: 0.1
Signature: 225
Date range: 1942 - 1942
Name: Rada Żydowska w Pińsku. 1942
Unit count: 1
Linear meters: 0.04
Signature: 226
Date range: 1937 - 1997
Name: Zbiór utworów literackich. 1939 - 1960
Unit count: 515
Linear meters: 6
Signature: 227
Date range: 1878 - 1942
Name: Lwów. 1878-1942
Unit count: 4
Linear meters: 0.3
Signature: 228
Date range: 1939 - 1944
Name: Der Stadthauptmann der Stadt Krakau (Starosta miasta Krakowa). 1939 -1944
Unit count: 135
Linear meters: 2
Signature: 229
Date range: 1941 - 1942
Name: Rada Żydowska we Lwowie. Zbiór dokumentów dotyczących Getta Lwowskiego. (Teka Lwowska). 1941 – 1942
Unit count: 25
Linear meters: 0.5
Signature: 230
Date range: 1939 - 1945
Name: Zbiór dokumentów konspiracyjnych, w tym prasa (dawniej varia okupacyjne). 1939-1945
Unit count: 165
Linear meters: 1.2
Signature: 231
Date range: 1906 - 1940
Name: Leżajsk. 1906-1940.
Unit count: 6
Linear meters: 0.3
Signature: 232
Date range: 1942 - 1942
Name: Rada Żydowska w Rawie Ruskiej. 1942
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 233
Date range: 1939 - 1944
Name: Zbiór dokumentów niemieckich władz okupacyjnych. 1939 – 1944
Unit count: 157
Linear meters: 1.5
Signature: 234
Date range:
Name: Fotokopie dokumentów niemieckich władz okupacyjnych.
Unit count: 50
Linear meters: 0.5
Signature: 235
Date range:
Name: Krośniewice. Władze niemieckie.
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 236
Date range: 1923 - 1923
Name: Koło. Dokumenty prywatne. 1923.
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 237
Date range: 1938 - 1941
Name: Kolonia. Niemcy. 1938-1941.
Unit count: 2
Linear meters: 0.02
Signature: 238
Date range: 1937 - 1938
Name: Katowice. Dokumenty prywatne. 1937-1938.
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 239
Date range: 1944 - 1944
Name: Dawidgródek. Dokumenty prywatne. 1944.
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 240
Date range: 1929 - 1930
Name: Brzeziny. Dokumenty prywatne. 1927-1930.
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 241
Date range: 1939 - 1945
Name: Obwieszczenia i zarządzenia władz okupacyjnych. 1939 – 1945
Unit count: 606
Linear meters: 1.5
Signature: 242
Date range: 1942 - 1943
Name: Sicherheitspolizei (SIPO) und des Sicherheitsdienst (SD) (Policja Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa), Paryż. 1942 – 1943
Unit count: 850
Linear meters: 5
Signature: 243
Date range: 1924 - 1949
Name: Białystok. 1924, 1949.
Unit count: 2
Linear meters:
Signature: 244
Date range: 1930 - 1942 1945 - 1946
Name: Biuro Meldunkowe w Białej Podlaskiej. Karty meldunkowe ludności żydowskiej.
Unit count: 2
Linear meters: 1
Signature: 245
Date range: 1922 - 1990
Name: Zbiór planów i map. 1922-1990
Unit count: 226
Linear meters: 0.5
Signature: 246
Date range: 1921 - 1921
Name: Kołomyja. Dokumenty prywatne. 1921.
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 247
Date range: 1943 - 1943
Name: Amsterdam (Holandia). Dokumenty prywatne. 1943.
Unit count: 1
Linear meters:
Signature: 249
Date range: 1942 - 1944
Name: Opatów. 1942-1944.
Unit count: 2
Linear meters: 0.01
Signature: 250
Date range: 1940 - 1940
Name: Podania jeńców Stalagu II B w Hammerstein [Czarne, woj. pomorskie] do ambasady ZSRR w Berlinie o nadanie obywatelstwa sowieckiego. 10.–12.1940
Unit count: 4
Linear meters: 0.2
Signature: 251
Date range: 1939 - 1939 1940 - 1943
Name: Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie). [1939] 1940 – 1943
Unit count: 7
Linear meters: 0.15
Signature: 252
Date range: 1941 - 1941
Name: Rada Żydowska w Łęczycy. 1941
Unit count: 1
Linear meters: 0.2
Signature: 253
Date range: 1940 - 1944
Name: Rada Żydowska w Lublinie. 1940-1944
Unit count: 23
Linear meters: 5
Signature: 254
Date range: 1940 - 1940
Name: Wnioski Żydów europejskich o wizę emirgacyjną. 1940
Unit count: 1
Linear meters: 0.05
Signature: 255
Date range: 1939 - 1945
Name: Prawo podatkowe III Rzeszy. 1939-1945
Unit count: 48
Linear meters: 0.3
Signature: 256
Date range: 1940 - 1942
Name: Rada Żydowska w Modliborzycach. 1940-1942
Unit count: 4
Linear meters: 0.2
Signature: 257
Date range: 1943 - 1943
Name: Bochnia. Dokumenty prywatne. 1943
Unit count: 2
Linear meters: 0.01
Signature: 258
Date range: 1941 - 1941
Name: Drohobycz. Dokumenty prywatne. 11.12.1941
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 259
Date range: 1940 - 1940
Name: Kobierzyn. Państwowy Zakład dla Umysłowo Chorych. 1940
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 260
Date range: 1941 - 1944
Name: Kowno. Obóz (Wiliampol – Getto). 1941-1944
Unit count: 1
Linear meters: 0.1
Signature: 261
Date range: 1939 - 1942
Name: Nowy Sącz - Getto. Akta prywatne. bd. [przed 08.1942]
Unit count: 3
Linear meters: 0.01
Signature: 262
Date range: 1942 - 1942
Name: Rada Żydowska w Pabianicach. 1942
Unit count: 2
Linear meters: 0.01
Signature: 263
Date range: 1926 - 1926 1942 - 1942
Name: Piotrków Trybunalski. Dokumenty osobiste. 1926-1942.
Unit count: 5
Linear meters: 0.01
Signature: 264
Date range: 1942 - 1942
Name: Rada Żydowska w Przemyślu. Dokumenty prywatne. 1942
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 265
Date range: 1940 - 1941
Name: Rada Żydowska w Radomiu. 1940-1941
Unit count: 5
Linear meters: 0.2
Signature: 266
Date range:
Name: Zbiór fotografii legitymacyjnych ludności żydowskiej w Siedlcach, bd.
Unit count: 1
Linear meters: 0.1
Signature: 267
Date range: 1941 - 1943 1927 - 1930
Name: Tarnów. Sąd Grodzki, Getto, Obóz pracy. 1941-1943
Unit count: 9
Linear meters: 0.02
Signature: 268
Date range: 1941 - 1941
Name: Theresienstadt. Judische Selbstverwaltung. 1941
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 269
Date range: 1941 - 1942 1938 - 1938
Name: Wilno – Getto. Akta prywatne. 1941-1942
Unit count: 2
Linear meters: 0.01
Signature: 270
Date range: 1941 - 1942
Name: Rada Żydowska w Wereszczynie. 1941-1942
Unit count: 2
Linear meters: 0.01
Signature: 271
Date range: 1942 - 1942
Name: Zwierzyniec. Obóz przejściowy. 1942
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 272
Date range: 1942 - 1942
Name: Rzeszów. Gmina Żydowska Wyznaniowa. Urząd Metrykalny. 1942
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 273
Date range: 1942 - 1942 1946 - 1946
Name: Ujście Jezuickie. Akta prywatne. 1942, [1946]
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 274
Date range: 1941 - 1941
Name: Rada Żydowska w Kielcach. 1941
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 275
Date range:
Name: Rada Żydowska w Białej Rawskiej.
Unit count: 3
Linear meters: 0.2
Signature: 276
Date range: 1942 - 1942
Name: Rada Żydowska w Niepołomicach. 1942
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 277
Date range: 1942 - 1943
Name: Rada Żydowska i Komisarz Powiatowy w Zbarażu. 1942 - 1943
Unit count: 4
Linear meters: 0.1
Signature: 278
Date range: 1942 - 1942 1945 - 1945
Name: Poniatowa, obóz. 1942, po 1945
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 279
Date range: 1943 - 1943
Name: Czermin [Hohenbach]. 1943
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 280
Date range: 1940 - 1941
Name: Ostrowiec Świętokrzyski. 1940-1941
Unit count: 1
Linear meters: 0.02
Signature: 281
Date range: 1938 - 1938
Name: Poznań. Dokumenty osobiste. 1938.
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 282
Date range: 1924 - 1944
Name: Sandomierz. Dokumenty osobiste. 1924-1944
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 283
Date range: 1919 - 1919
Name: Satanów. 1919.
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 285
Date range: 1922 - 1922
Name: Tomaszów Mazowiecki. Dokumenty osobiste. 1922
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 286
Date range: 1930 - 1930
Name: Wolbrom. Dokumenty osobiste. 1930
Unit count:
Linear meters: 0.01
Signature: 287
Date range: 1937 - 1937
Name: Żółkiewka. Dokumenty osobiste. 1937
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 288
Date range: 1938 - 1938
Name: Zbąszyń. Dokumenty osobiste. 1938
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 289
Date range: 1942 - 1942
Name: Nowy Targ. Władze niemieckie. 1942.
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 290
Date range: 1941 - 1942
Name: Prędocice (Tormersdorf). 1941-1942.
Unit count: 1
Linear meters: 0.01
Signature: 301
Date range:
Name: Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady.
Unit count: 7297
Linear meters: 20
Signature: 302
Date range:
Name: Zbiór pamiętników Żydów Ocalałych z Zagłady.
Unit count: 350
Linear meters: 10
Signature: 303 I
Date range: 1945 - 1950
Name: Centralny Komitet Żydów w Polsce. Prezydium i Sekretariat. 1945–1950
Unit count: 283
Linear meters: 2
Signature: 303 II
Date range: 1946 - 1950
Name: Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Organizacji i Kontroli. 1946-1950
Unit count: 152
Linear meters: 2
Signature: 303 III
Date range: 1946 - 1950
Name: Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Personalny. 1946-1950
Unit count: 190
Linear meters: 1.5
Signature: 303 IX
Date range: 1945 - 1950
Name: Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Oświaty. 1945-1950
Unit count: 1887
Linear meters: 4.5
Signature: 303 V
Date range:
Name: Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Ewidencji i Statystyki.
Unit count: 1468
Linear meters: 19
Signature: 303 VI
Date range: 1945 - 1946
Name: Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Repatriacji. 1945-1946
Unit count: 68
Linear meters: 0.5
Signature: 303 VII
Date range: 1944 - 1950
Name: Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Finansowy. 1944-1950
Unit count: 261
Linear meters: 4
Signature: 303 VIII
Date range: 1944 - 1950
Name: Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Opieki Społecznej. 1944-1950
Unit count: 584
Linear meters: 3
Signature: 303 X
Date range: 1945 - 1950
Name: Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Budowlany. 1945-1950
Unit count: 42
Linear meters: 0.5
Signature: 303 XI
Date range: 1945 - 1950
Name: Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Młodzieżowy. 1945-1950
Unit count: 180
Linear meters: 0.5
Signature: 303 XII
Date range: 1945 - 1950
Name: Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Produktywizacji. 1945-1950
Unit count: 189
Linear meters: 1.5
Signature: 303 XIII
Date range: 1944 - 1950
Name: Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Kultury i Propagandy. 1944-1950
Unit count: 248
Linear meters: 3
Signature: 303 XIV
Date range: 1946 - 1950
Name: Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Emigracji. 1946-1950
Unit count: 653
Linear meters: 7.5
Signature: 303 XIX
Date range: 1945 - 1950
Name: Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Ziomkostw. 1945-1950
Unit count: 165
Linear meters: 1.2
Signature: 303 XVI
Date range: 1945 - 1950
Name: Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Prawny. 1945-1950
Unit count: 199
Linear meters: 1.5
Signature: 303 XVIII
Date range: 1946 - 1947
Name: Centralny Komitet Żydów w Polsce. Centralna Komisja Specjalna. 1946-1947
Unit count: 75
Linear meters: 0.5
Signature: 303 XX
Date range: 1944 - 1950
Name: Centralna Żydowska Komisja Historyczna przy CKŻP. 1944-1947
Unit count: 694
Linear meters: 8
Signature: 309
Date range: 1946 - 1950
Name: Organizacja Rozwoju Twórczości Przemysłowej, Rzemieślniczej i Rolniczej wśród Ludności Żydowskiej (ORT). 1946-1950
Unit count: 1062
Linear meters: 15
Signature: 310
Date range: 1947 - 1947
Name: Żydowski Instytut Historyczny. 1947- (zespół otwarty)
Unit count: 2544
Linear meters: 32
Signature: 313
Date range: 1946 - 1950
Name: Sąd Społeczny (Obywatelski) przy CKŻP. 1946-1950
Unit count: 153
Linear meters: 3
Signature: 314
Date range:
Name: Ruch robotniczy.
Unit count: 334
Linear meters: 2.5
Signature: 318
Date range: 1944 - 1949
Name: Związek Żydów Byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem. 1944 – 1949
Unit count: 78
Linear meters: 1
Signature: 325
Date range: 1950 - 1967
Name: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 1950 – 1967
Unit count: 317
Linear meters: 7.5
Signature: 332
Date range: 1937 - 1987
Name: Wojna domowa w Hiszpanii. 1937-1987
Unit count: 27
Linear meters: 0.5
Signature: 333
Date range: 1927 - 1927 1945 - 1950
Name: Organizacje syjonistyczne. 1927, 1945-1950
Unit count: 601
Linear meters: 5.5
Signature: 334
Date range: 1945 - 1949
Name: Bund. 1945–1949
Unit count: 134
Linear meters: 1.5
Signature: 335
Date range: 1946 - 1949
Name: Cukunft. 1946–1949
Unit count: 8
Linear meters: 0.1
Signature: 337
Date range: 1945 - 1949
Name: Materiały Instytutu Pamięci Narodowej dotyczące zbrodni wojennych. 1945-1949
Unit count: 48
Linear meters: 1
Signature: 339
Date range:
Name: Janusz Korczak.
Unit count: 90
Linear meters: 0.3
Signature: 344
Date range: 1945 - 1962
Name: Materiały z procesów zbrodniarzy wojennych. 1945–1962
Unit count: 599
Linear meters: 5
Signature: 347
Date range:
Name: Prace magisterskie o tematyce żydowskiej obronione po II wojnie światowej
Unit count: 495
Linear meters: 9
Signature: 348
Date range:
Name: Prace doktorskie o tematyce żydowskiej obronione po II wojnie światowej.
Unit count: 138
Linear meters: 2
Signature: 349
Date range: 1979 - 2004
Name: Dział Dokumentacji Odznaczeń Yad Vashem w ŻIH. 1979-2004 [zespół otwarty]
Unit count: 223
Linear meters: 15
Signature: 350
Date range: 1945 - 1949
Name: American Jewish Joint Distribution Committee. 1945-1949
Unit count: 2550
Linear meters: 37
Signature: 351
Date range: 1945 - 1949
Name: Hebrajskie Stowarzyszenie Pomocy Imigrantom. HIAS (Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society). 1945 – 1949
Unit count: 487
Linear meters: 8
Signature: 352
Date range: 1945 - 1950
Name: Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 1945-1950
Unit count: 137
Linear meters: 1.2
Signature: 353
Date range:
Name: Ogłoszenia i plakaty powojennych organizacji żydowskich m.in.: CKŻP, ORT, TSKŻ, Teatr Żydowski.
Unit count: 500
Linear meters: 0.5
Signature: 354
Date range: 1944 - 1949
Name: Biuletyn Żydowskiej Agencji Prasowej. 1944 – 1949
Unit count: 6
Linear meters: 2.5
Signature: 355
Date range: 1944 - 1950
Name: Wojewódzki Komitet Żydowski w Lublinie. 1944-1950
Unit count: 46
Linear meters: 0.5
Signature: 359
Date range: 1945 - 1946
Name: Powiatowy Komitet Żydowski w Ostrowcu Świętokrzyskim 1945-1946
Unit count: 13
Linear meters: 0.2
Signature: 360
Date range: 1946 - 1993
Name: Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w Polsce. 1949-1992 (od 1992 Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP)
Unit count: 63
Linear meters: 0.8
Signature: 361
Date range: 1946 - 1950
Name: Żydowskie Towarzystwo Krzewienia Sztuk Pięknych. 1946 – 1949
Unit count: 54
Linear meters: 0.5
Signature: 362
Date range: 1944 - 1950
Name: Wojewódzki Komitet Żydowski w Białymstoku. 1944-1950
Unit count: 98
Linear meters: 1.5
Signature: 363
Date range: 1945 - 1950
Name: Wojewódzki Komitet Żydowski w Krakowie. 1945-1950
Unit count: 120
Linear meters: 1.5
Signature: 364
Date range:
Name: Komitet Żydowski w Świdnicy.
Unit count: 130
Linear meters: 1
Signature: 365
Date range: 1945 - 1949
Name: Powiatowy Komitet Żydowski w Tarnowie 1945-1949
Unit count: 10
Linear meters: 0.2
Signature: 366
Date range: 1946 - 1950
Name: Poawiatowy Komitet Żydowski w Żarach 1946-1950
Unit count: 70
Linear meters: 0.2
Signature: 367
Date range: 1944 - 1950
Name: Wojewódzki Komitet Żydowski w Przemyślu 1944-1950
Unit count: 31
Linear meters: 0.4
Signature: 368
Date range: 1944 - 1947
Name: Związek Literatów i Dziennikarzy Żydowskich w Polsce. 1944-1947
Unit count: 59
Linear meters: 0.5
Signature: 369
Date range: 1947 - 1950
Name: Żydowskie Towarzystwo Kultury w Polsce. Akta oddziałów terenowych. 1947-1950
Unit count: 136
Linear meters: 1
Signature: 370
Date range: 1994 - 2009
Name: Prasa emigracji 1968 roku. 1994-2009 (zespół otwarty)
Unit count: 3
Linear meters: 0.1
Signature: 371
Date range: 1968 - 1968 1994 - 2009
Name: Prasa emigracji 1968 roku. 1994-2009 (zespół otwarty)
Unit count: 3
Linear meters: 0.1
Signature: 372
Date range: 1968 - 1968 1994 - 2009
Name: Prasa emigracji 1968 roku. 1994-2009 (zespół otwarty)
Unit count: 1
Linear meters: 0.1
Signature: 373
Date range: 1994 - 2009
Name: Prasa emigracji 1968 roku. 1994-2009 (zespół otwarty)
Unit count: 1
Linear meters:
Signature: 374
Date range: 1944 - 1944
Name: Kartoteka żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. 1944
Unit count: 1
Linear meters: 1
Signature: ARG
Date range: 1909 - 1909 1940 - 1940 1943 - 1943
Name: Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy [Ring.I, Ring.II] Archiwum Ringelbluma. [1909] 1940-03.1943
Unit count: 2063
Linear meters: 14
Signature: M/235
Date range: 1939 - 1946
Name: Kolekcja Hersza Wassera. 1939 – 1946 [ze zbiorów YIVO w Nowym Jorku]
Unit count: 3
Linear meters: 2
Signature: S/236
Date range: 1938 - 1938 1939 - 1941
Name: Spuścizna: rodzina Naimark. [1938] 1939-1941
Unit count: 7
Linear meters: 0.2
Signature: S/237
Date range: 1940 - 1944
Name: Spuścizna: rodzina Lebenhaft
Unit count: 61
Linear meters: 0.2
Signature: S/309
Date range: 1908 - 1990
Name: Spuścizna: Pola Wawer. 1908-1990
Unit count: 57
Linear meters: 0.2
Signature: S/324
Date range: 1940 - 1989
Name: Spuścizna: Emilia Puławska
Unit count: 40
Linear meters: 0.2
Signature: S/325
Date range: 1945 - 1951
Name: Spuścizna: Benjamin Perelmuter
Unit count: 137
Linear meters: 0.2
Signature: S/326
Date range: 1946 - 1969 1969 - 1992
Name: Spuścizna: Tatiana Berenstein. 1946-1969
Unit count: 131
Linear meters: 0.7
Signature: S/327
Date range: 1958 - 1969
Name: Spuścizna: Janina Morgensztern.
Unit count: 24
Linear meters: 0.3
Signature: S/328
Date range: 1908 - 1969
Name: Spuścizna: Abraham Morewski. 1908-1964
Unit count: 47
Linear meters: 0.8
Signature: S/329
Date range: 1926 - 1970
Name: Spuścizna: Gerszon Dua-Bogen. 1926-1970
Unit count: 37
Linear meters: 0.5
Signature: S/330
Date range: 1924 - 1969
Name: Spuścizna: Michał i Klara Mirscy. 1929-1969
Unit count: 29
Linear meters: 0.5
Signature: S/331
Date range: 1946 - 1966
Name: Spuścizna: Salo Fiszgrund. 1946-1966
Unit count: 12
Linear meters: 0.07
Signature: S/332
Date range: 1920 - 1997
Name: Spuścizna: Felicja Perel
Unit count: 22
Linear meters: 0.5
Signature: S/333
Date range: 1897 - 1966
Name: Spuścizna: Bernard Mark.
Unit count: 296
Linear meters: 5
Signature: S/334
Date range: 1925 - 1940 1886 - 1938
Name: Spuścizna: Zvi Hirshkan
Unit count: 2
Linear meters: 0.2
Signature: S/335
Date range: 1932 - 1999
Name: Spuścizna: Estera Sima (Franciszka) i Seweryn Ajzner
Unit count: 38
Linear meters: 0.3
Signature: S/336
Date range: 1946 - 1993
Name: Spuścizna: Janina Sobol-Masłowska
Unit count: 6
Linear meters: 0.1
Signature: S/337
Date range: 1945 - 1982
Name: Spuścizna: Feliks Cywiński
Unit count: 6
Linear meters:
Signature: S/338
Date range:
Name: Spuścizna: Szymon Zachariasz.
Unit count: 30
Linear meters: 0.4
Signature: S/339
Date range: 1918 - 1992
Name: Spuścizna: Artur Eisenbach.
Unit count: 177
Linear meters: 1
Signature: S/340
Date range: 1944 - 1989
Name: Spuścizna: Szymon Datner.
Unit count: 199
Linear meters: 4
Signature: S/341
Date range: 1961 - 1993
Name: Spuścizna: Anatol Leszczyński. 1961-1993
Unit count: 42
Linear meters: 0.5
Signature: S/342
Date range:
Name: Spuścizna: Ida Merżan.
Unit count: 46
Linear meters: 0.5
Signature: S/343
Date range: 1912 - 2009
Name: Materiały osobiste. 1912-2009
Unit count: 31
Linear meters: 1
Signature: S/344
Date range: 1916 - 1979
Name: Spuścizna: Henryk Kroszczor.
Unit count: 112
Linear meters: 2
Signature: S/345
Date range: 1926 - 1994
Name: Spuścizna: rodziny Rotbaum
Unit count: 481
Linear meters: 7
Signature: S/346
Date range: 1936 - 2002
Name: Spuścizna: Chaim Finkelsztejn. 1936-2002
Unit count: 178
Linear meters: 0.5
Signature: S/347
Date range: 1940 - 1949
Name: Spuścizna: Michał Weichert
Unit count: 8
Linear meters: 0.1
Signature: S/348
Date range: 1952 - 1964
Name: Spuścizna: Henryk Zołotow. 1952-1964
Unit count: 33
Linear meters: 0.3
Signature: S/349
Date range:
Name: Spuścizna: Zygmunt Hoffman.
Unit count: 3
Linear meters: 0.5
Signature: S/350
Date range:
Name: Spuścizna: Anna (Chana) Kubiak.
Unit count: 6
Linear meters: 0.2
Signature: S/351
Date range:
Name: Spuścizna: Henryk Piasecki.
Unit count: 2
Linear meters: 0.2
Signature: S/352
Date range:
Name: Spuścizna: Ernestyna i Józef Sandel.
Unit count: 150
Linear meters: 0.5
Signature: S/353
Date range: 1995 - 2003
Name: Spuścizna: Irena Sendlerowa. 1995-2003
Unit count: 28
Linear meters: 0.5
Signature: S/354
Date range: 1912 - 1990
Name: Spuścizna: Eugenia Sieradzka.
Unit count: 10
Linear meters: 1
Signature: S/355
Date range: 1900 - 1999
Name: Spuścizna: Bronisław Elkana Anlen
Unit count: 24
Linear meters: 1
Signature: S/356
Date range: 1972 - 1981
Name: Spuścizna: Julian Leszczyński
Unit count: 19
Linear meters: 0.5
Signature: S/357
Date range: 1919 - 2010
Name: Spuścizna: Władysław Bartoszewski
Unit count: 23
Linear meters: 0.4
Signature: S/358
Date range: 1921 - 1943 1946 - 1982
Name: Spuścizna: Szymon Taub [1887–1943]; Władysław Chrapusta. [1896–1982]
Unit count: 19
Linear meters: 0.5
Signature: S/359
Date range:
Name: Spuścizna: Leopold Trepper (Leib Domb).
Unit count: 4
Linear meters: 0.07
Signature: S/360
Date range: 1980 - 2004
Name: Spuścizna: Daniel Kac.
Unit count: 13
Linear meters: 0.2
Signature: S/361
Date range: 1940 - 1979
Name: Spuścizna: Salomon Łastik. 1940-1979
Unit count: 27
Linear meters: 0.2
Signature: S/362
Date range: 1942 - 1990
Name: Spuścizna: Salomon Belis-Legis. 1960-1990
Unit count: 37
Linear meters: 0.5
Signature: S/363
Date range: 1920 - 1920 1939 - 1942 2000 - 2000
Name: Spuścizna: rodzina Halperson. [1920] 1939-1942 [2000]
Unit count: 6
Linear meters: 0.25
Signature: S/364
Date range: 1922 - 1946
Name: Spuścizna: Jonas Turkow. 1922-1946
Unit count: 13
Linear meters: 0.2
Signature: S/365
Date range:
Name: Spuścizna: Tadeusz Józef Michalski.
Unit count: 18
Linear meters: 0.5
Signature: S/366
Date range: 1929 - 2004
Name: Spuścizna: Jerzy Lewiński.
Unit count: 30
Linear meters: 0.5
Signature: S/367
Date range:
Name: Spuścizna: Rachela Markin.
Unit count: 3
Linear meters: 0.2
Signature: S/368
Date range: 1896 - 2016
Name: Spuścizna: rodzina Feldhorn. 1896–1975 [1991, 2014, 2016]
Unit count: 20
Linear meters: 0.5
Signature: S/369
Date range: 1983 - 2006
Name: Spuścizna: Eliasz Feldman. 1983-2006
Unit count: 41
Linear meters: 1
Signature: S/370
Date range: 1932 - 1948
Name: Spuścizna: rodzina Stupaj. 1932-1948
Unit count: 1
Linear meters: 0.02
Signature: S/371
Date range: 1917 - 1941
Name: Spuścizna: rodzina Percyz. 1917-1941
Unit count: 5
Linear meters: 0.2
Signature: S/372
Date range: 1927 - 1939
Name: Spuścizna: Abraham Nattel. 1927-1939
Unit count: 7
Linear meters: 0.4
Signature: S/373
Date range: 1904 - 1942
Name: Spuścizna: rodzina Melchior
Unit count: 64
Linear meters: 0.5
Signature: S/374
Date range:
Name: Spuścizna: Ruta Sakowska.
Unit count: 19
Linear meters: 0.5
Signature: S/375
Date range: 1904 - 2004
Name: Spuścizna: Gustaw Kerszman
Unit count: 13
Linear meters: 0.5
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 100
Unit count: 6
Linear meters: 0.1

Układ alfabetyczny. Baza elektroniczna licząca 198 rekordów.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 101
Unit count: 81
Linear meters: 1.5

Dzieje twórcy: Początki obecności Żydów w Berlinie sięgają lat czterdziestych XIII w. Jednakże powstałe wówczas skupisko było niewielkie, a kres jego istnieniu położyły prześladowania. Ponownie Żydzi zaczęli napływać do miasta w 1671 r., czego konsekwencją było powstanie gminy. W 1750 r. mieszkało w Berlinie 2190 Żydów, jednak ich liczba dynamicznie wzrastała wraz z rozwojem miasta. W 1910 r. Berlin liczył ponad 140 tys. Żydów, którzy stanowili 4% mieszkańców miasta. Wielu z nich postrzegało swoją żydowskość jedynie w aspekcie przynależności do wspólnoty wyznaniowej. W 1933 r. Gmina Żydowska w Berlinie liczyła ok. 160 tys. członków. Na skutek antysemickiej polityki władz nazistowskich w latach 1933–1939 populacja Żydów w Berlinie zmalała do 80 tys., pomimo przeniesienia do Berlina Żydów z innych części Niemiec. Podczas Nocy Kryształowej (9–10.11.1938 r.) spłonęła większość berlińskich synagog, a sklepy i domy żydowskie zostały splądrowane. Dziesiątki Żydów zginęło, a kilka tysięcy zesłano do obozów koncentracyjnych, zwłaszcza Sachsenhausen. Od października 1941 r. do kwietnia 1943 r. resztki Żydów berlińskich (ok. 60 tys.) zostały wywiezione do gett i obozów zagłady we wschodniej Europie.
Już w 1906 r. powstało w Berlinie Ogólne Archiwum Żydów Niemieckich. Do 1926 r. zgromadzono tu materiały 344, przeważnie małych i średnich gmin. Po 1933 r. archiwum zostało przejęte przez nazistów. Znajdujące się w zbiorach ŻIH akta gminy berlińskiej zostały znalezione w 1945 r. na bocznicy kolejowej w Kłodzku i stanowią część większego zbioru dokumentów żydowskich wywożonych przez hitlerowców z Berlina. Zespół przejęty w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość: Akta Gminy z lat 1775–1938. W tym m.in.:
- budżet gminy z 1793 i 1794 r.;
- Komisja Administracyjna Gminy — regulamin, budżet 1792–1794;
- sprawozdania i orzeczenia zastępcy nadrabina krajowego 1775–1826;
- odpisy przywilejów elektorów brandenburskich z lat 1672–1710 (odpis b.d. i z 1841 r.);
- wyciągi z postanowień sejmów brandenburskich w sprawach statusu ludności żydowskiej 1824–1831;
- statuty: Gminy (1896), Zgromadzenia Przedstawicieli Gminy (1907), organizacji samopomocowych (1825–1907), Żydowskiego Towarzystwa Naukowego „Sefath Emeth” z XIX w.;
- legaty na rzecz gminy, akta notarialne, orzeczenia podatkowe, zezwolenia na ślub, inwentarze spuścizn 1790–1860;
- wykaz liczebności 51 gmin żydowskich w Prusach Wschodnich, koniec XIX w.;
- spis chłopców urodzonych w Berlinie w latach 1870–1871 (fragment), 1871 r.
- Kulturverein der Juden in Preussen [Towarzystwo Kulturalne Żydów w Prusach] (1841), statuty;
- Verein zur Erziehung jüdischer Waisen in Palästina [Towarzystwo opieki nad żydowskimi sierotami w Palestynie] 1879–1896 — statut, wyciągi z protokołów, korespondencja, preliminarze budżetowe;
- Berliner Comité für die verfolgten Russischen Juden. [Berlinski Komitet Żydowskich Uchodźców z Rosji] 1882–1899, Russischer Unterstützungsverein „Hulte” (Der Verein russisch-jüdischer Studierender 1890–1896) [Rosyjskie Towarzystwo Samopomocy „Hulte” (Stowarzyszenie Żydowskich Studentów z Rosji)] — statuty, sprawozdania z działalności, korespondencja;
- Deutsches Central-Komitee für die Russischen Juden [Centralny Komitet Rosyjskich Żydów w Niemczech] 1894–1899, m.in. wykaz osób, którym udzielono zapomogi;
- korespondencja gminy 1775–1937 — szczątki;
- korespondencja Biblioteki i Komisji Bibliotecznej przy gminie 1903–1938 — regulaminy, wyciągi z protokołów posiedzeń Komisji (1925–1931);
- Hilfsverein der Deutschen Juden. [Towarzystwo Samopomocy Żydów Niemieckich] 1933 — 1939, pisma okólne z lat 1933–1936;
- korespondencja z organizacjami żydowskimi zagranicą dotycząca poszukiwań i pomocy z 1938 r.;
- kartoteka uczniów szkół gminnych w Berlinie 1927–1938, 1187 kart (baza komputerowa).

Inwentarz kartkowy. Przepisany do programu FileMaker.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 102
Unit count: 21
Linear meters: 0.5

Gmina Żydowska w Pradze istniała już we wczesnym średniowieczu. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1091 r. W 1848 r. liczyła 10 tys. osób, tworząc jedno z największych skupisk żydowskich w Europie. 1.09.1939 r. rozpoczęły się masowe represje wobec ludności żydowskiej, wywózki intelektualistów do Buchenwaldu. W okresie od 6.10.1941 do 16.03.1945 r. wywieziono do obozów i gett na okupowanych ziemiach polskich ponad 46 tys. Żydów praskich. Archiwum gminy w czasach hitleryzmu uległo zniszczeniu i rozproszeniu. Szczątki tego archiwum przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość: Korespondencja Gminy Żydowskiej w Pradze z żydowskimi i pomocowymi organizacjami zagranicą dotycząca poszukiwań i pomocy (listopad 1939 r. - lipiec 1940 r.)

 

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 103
Unit count: 50
Linear meters: 0.8

Dzieje twórcy: Gmina Żydowska w Wiedniu powstała w XII wieku. W 1936 r. liczyła 176 tys. osób. Od marca 1938 r. dotknięta szczególnie brutalnymi represjami. Przesiedlenia do wyznaczonych miejsc na terenie Polski i Czech rozpoczęły się już w październiku 1939, ostatnie transporty do Terezina i Auschwitz miały miejsce we wrześniu i listopadzie 1942 r. Na miejsce formalnie zlikwidowanej w 1942 r. gminy żydowskiej powołano Judenrat, który istniał w mieście do końca rządów hitlerowskich i przejął archiwa gminy, natomiast archiwa innych instytucji i organizacji żydowskich zostały zagarnięte przez gestapo w listopadzie 1939 r. i wywiezione do Berlina.
Znajdujące się w archiwum ŻIH akta gminy wiedeńskiej zostały odnalezione w 1945 r. w Kłodzku i stanowią część większego zbioru dokumentów i księgozbiorów żydowskich ewakuowanych przez hitlerowców z Berlina. Szczątki przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość:

I. Dokumentacja gminy (fragmenty) z lat 1871 — 1940: m.in:
- Israelitische Theologische Lehranstalt in Wien. [Izraelickie Seminarium Teologiczne w Wiedniu] 1893–1937 — statut, protokoły sesji egzaminacyjnych, korespondencja 1896–1930, notatki, 24 indeksy studentów z 1930 r., prace dyplomowe i seminaryjne słuchaczy, b.d. i 1935;
- Vereinigung jüdischer Exportakademiker in Wien (Exportakademie des K.K. Handelsmuseums) [Związek Żydowskich Studentów Akademii Eksportu w Wiedniu (Akademia Eksportu Cesarsko-Królewskiego Muzeum Handlowego) — statut;
- dokumenty biblioteki gminnej 1866 — po 1880 r. — katalog biblioteki, wykazy nabytków 1909–1911, korespondencja 1914–1934,
- korespondencja Wydziału Emigracyjnego gminy (Auswanderungsabteilung) z 1940 r., w tym m.in.:
-korespondencja przychodząca ze stycznia i lutego 1940 r. do Palestina-Amt Wien [Urząd Palestyny w Wiedniu], Israelische Allianz zu Wien [Powszechny Związek Izraelicki — filia w Wiedniu], Agudas Isroel w Wiedniu.
-korespondencja w sprawach samopomocy i poszukiwań z organizacjami żydowskimi w krajach neutralnych w sprawach emigracji Żydów z Austrii i krajów okupowanych przez Niemcy.
II. Ponadto — jako odrębny zespół — przechowywany jest fragment Gminy Żydowskiej w Grazu, czyli niepełna kartoteka przyjezdnych, którym udzielono pomocy w latach 1926–1937, 46 kart.

Inwentarz kartkowy. Przepisany do programu FileMaker. 

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 104
Unit count: 37
Linear meters: 1

Dzieje twórcy: Nieliczna społeczność żydowska mieszkała w Bydgoszczy już w XI w. Od 1555 do 1773r. obowiązywał zakaz osiedlania się Żydów w mieście i dopiero w 1809 r. Żydzi uzyskali zgodę na założenie tu własnej gminy. Od 1892 r. była siedzibą Związku Gmin Żydowskich obwodu całej regencji bydgoskiej obejmującej również Gniezno, Piłę, Szubin, Wyrzysk i Inowrocław. W 1938 r. była władzą zwierzchnią wobec gmin w Fordonie, Solcu Kujawskim i Koronowie. W 1931 r. liczyła ok. 3 tys. osób. Swoje najstarsze dokumenty przekazała po 1924 r. do archiwum gmin żydowskich w Berlinie, gdzie uległy zniszczeniu. Ocalone fragmenty XIX-wiecznego archiwum oraz nieliczne akta z okresu II Rzeczypospolitej przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość: - Sprawozdania, zestawienia liczbowe, podania członków gminy. 1897-1900;
- korespondencja ze Związkiem Ogólnoniemieckim, komunikaty Związku Ogólnoniemieckiego, sprawozdania finansowe organizacji żydowskich w Niemczech;
- korespondencja z gminami okręgu bydgoskiego i osobami prywatnymi;
- fundacje, legaty, darowizny na rzecz gminy 1838-1920;
- protokoły posiedzeń Zgromadzenia Reprezentantów Gminy. 1857-1873, 1909-1912, protokoły komisji wyborczych 1906-1916, spis uprawnionych do głosowania (1925 r.), spis członków gminy (1930 r.) ;
- protokoły posiedzeń Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bydgoszczy 1900-1921, 1923-1931, wyciągi z protokołów po 1931 r.;
- księgi finansowe 1919-1923, 1925-1933;
- listy płac urzędników gminy 1934-1937;
- zestawienia kasowe 1934-1939;
- księgi podatkowe członków gminy z lat 1934/1935 - 1937/1938;
- nakazy płatnicze 1933-1938;
- podania o pracę, zaświadczenia 1912-1920;
- polisy ubezpieczeniowe 1931-1938;
- korespondencja z rabinem Bydgoszczy, organizacjami Haszomer Hacair, Akiba w sprawach pomocowych i finansowych, korespondencja z władzami municypalnymi. 1931-1938;
- skład personalny 17 komisji problemowych działających przy gminie 1937-1938.

 

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 105
Unit count: 1325
Linear meters: 30

Dzieje twórcy: Gmina Żydowska we Wrocławiu istniała już w XI w. Tu znaleziono najstarszy (z 1203 r.) nagrobek żydowski na naszych ziemiach. Gmina, szczycąca się sławą znaczącego ośrodka nauki, kultury i oświaty żydowskiej, przestała istnieć w 1938 r. Żydowscy mieszkańcy miasta podzielili los innych ofiar holokaustu.
Archiwum Gminy Żydowskiej we Wrocławiu utworzono w 1924 r. Jego twórcą i kierownikiem był dr Aron Hoeffer, rabin z Koźmina w Poznańskiem (zmarł 3.12.1938 po przeprowadzonej przez nazistów „rewizji” w jego mieszkaniu). Archiwum mieściło się w budynku gminy przy Wallstrasse 9 (dziś ul. Włodkowica). Przejęło wrocławskie akta kahalne sięgające końca XVIII w. oraz rozpoczęło gromadzenie akt innych gmin na Śląsku, a także akt stowarzyszeń żydowskich oraz osób prywatnych. W marcu 1938 r. komisja gestapo, na czele której stał kierownik urzędu rasowo-politycznego dr Arlt, orzekła konfiskatę archiwum. W listopadzie 1938 r. ostatecznie zamknięto magazyny wraz z biurami zarządu gminy. Po „Nocy Kryształowej” Archiwum przestało faktycznie funkcjonować. Część zbiorów (wykazy osobowe, księgi obrzezań, księgi cmentarne, listy członków gminy) została przez władze hitlerowskie wysłana do Berlina. Pozostałą część, po deportowaniu ostatnich wrocławskich Żydów i rozwiązaniu gminy w 1943 r., złożono w budynku gospodarczym jednego z cmentarzy żydowskich we Wrocławiu. Całkowicie zapomniana przez uchodzących z tego terenu hitlerowców (dzięki czemu ocalała) przekazana została w 1947 r. do zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość: Akta Gminy Żydowskiej we Wrocławiu, m.in..
- protokoły posiedzeń Zarządu 1922–1939;
- korespondencja Zarządu (1796–1939) z urzędami, gminami i związkami żydowskimi oraz osobami prywatnymi;
w tym m.in.:
- korespondencja w sprawach opieki nad uchodźcami z Rosji, Rumunii, Galicji, Kongresówki 1867–1874, 1882–1907, 1914–1930,
- dokumentacja przygotowań do III Zjazdu Związku Niemieckich Żydów w 1909 r., Okręgowego Związku Pruskich Gmin Żydowskich we Wrocławiu 1926–1931, korespondencja z Niemieckim Związkiem Gmin Żydowskich 1914–1924, korespondencja w sprawach emigracji 1934–1939;
- wykazy tzw. Stammnumeranten i członków gminy [1792] 1814–1847, 1933; baza komputerowa liczy ponad 30 tys. nazwisk;
- dokumentacja wyborów do władz gminy 1828–1900, 1925–1930;
- inwestycje gminne: sprawy kupna, najmu i utrzymania nieruchomości;
- akta komisji działających przy Zarządzie gminy, w tym
- Komisjia Religijna. 1839–1924, dokumentacja związana z obsadzeniem stanowiska rabinów 1823–1843, 1882–1894, sprawy dotyczące synagog;
- Komisja Pomocy Ubogim 1851–1899;
- akta personalne pracowników gminy i urzędów gminy 1872–1942;
- fundacje, legaty, testamenty na rzecz gminy, szpitala, szkół i in. 1789–1790, 1813–1919;
- dokumenty dotyczące zaślubin 1868–1869, 1891–1930;
- materiały genealogiczne 1832–1839, 1903–1937;
- akta szpitala gminy 1818–1942, w tym:
protokoły obrad zarządu szpitala 1864–1888,
korespondencja zarządu szpitala 1818–1884,
akta pracowników szpitala 1916–1942,
wykazy i dokumentacja pacjentów 1832–1840, 1881–1938
- administracja i finanse gminy 1801–1811, 1831–1856, 1923–1926
przychody i wydatki 1863, 1893–1910
korespondencja w sprawach finansowych 1814–1873, z bankami 1925–1930, w sprawach ubezpieczeń 1901–1935
wykazy podatników na rzecz gminy oraz listy dłużników 1866–1881, 1902–1932,
wykazy osób otrzymujących zapomogi,
sprawozdania o stanie majątku gminy 1930–1936, akta dotyczące sprzedaży posesji 1939–1940,
- dokumentacja związków samomopocy 1924–1936;
- spis przedmiotów skonfiskowanych przez nazistów 1942,
- akta biblioteki gminnej 1901–1902, 1910–1923, 1931–1933 (protokoły komisji bibliotecznej, ewidencja wypożyczonych książek i in.);
- spis akt archiwum gminy ok. 1833, 1928–1936;
- akta różnych organizacji, m.in.:
Związek Panien Żydowskich 1841–1917,
Żydowski Dom Sierot 1827–1906,
Towarzystwo Kobiet Żydowskich 1824–1846, 1930–1941,
Gesellschaft der Brüder [Towarzystwo Braci] 1816–1893,
Israelische Gesellschaft der Freunde [Izraelickie Towarzystwo Przyjaciół] — lista zbiorów Muzeum Żydowskiego we Wrocławiu z 1933
- Israelitische Kranken-Verpflegungs-Anstalt [Izraelicki Zakład Opieki nad Chorymi] (Chewra Kadysza) 1830–34, 1846–1895:
statuty 1897, 1907–1926, dokumentacja w sprawie pochówków 1842–1931;
- Jüdisches Theologisches Seminar zu Breslau und Fränckelsche Stiftung — [Żydowskie Seminarium Teologiczne we Wrocławiu i Fundacja im. Fraenkla] powstałe z inicjatywy rabina Abrahama Geigera w 1854 r. i finansowane przez Fundację Jonasa Fraenkla. Do 1903 r. seminarium opuściło 452 absolwentów. Zbiór ma objętość 47 j.a. i liczy 11267 stron [akta seminarium znajdują się też w Rosyjskiej Bibliotece Państwowej w Moskwie, w Nowym Jorku i Jerozolimie, a te, przechowywane od zakończenia wojny w Bibliotece Narodowej w Pradze, powróciły w grudniu 2004 r. do Wrocławia. Są to rękopisy i inkunabuły z lat 1284–1833 pochodzące w większości z kolekcji Leona Vita Saravala [1771–1851] z Triestu przekazanej bibliotece Żydowskiego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu, są one własnością Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu przekazaną w depozyt Działowi Rękopisów i Starodruków Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego.].
- Projekty nagrobków na cmentarzu Cosel [bd., 1 m.b.].

W tym baza osobowa ponad 30.000 rekordów, m.in.: 
- Stammnumeranten. 1792–1800 (105/17–21); 
- członkowie gminy1933 (105/80–81); 
- żydowscy żołnierze w I wojnie światowej 1919 (105/147); 
- korzystający z pomocy socjalnej 1898–1902 (105/264); 
- uczennice szkoły pielęgniarskiej przy szpitalu gminy oraz 
pracownicy szpitala 1939–41 (105/729–730); 
- korzystający z pomocy zimowej 1940–41, 1106 rekordów (105/1290); 
- kartoteka prawdopodobnie emigracyjna Żydów z Wrocławia, 
 88 rekordów (105/1290a); 
- projekty nagrobków na cmentarzu Cosel. 1903–1941 — (105/572) 
(624 rekordy) [stara sygnatura 130]

Dokumenty można czytać na stronie www.cbj.jhi.pl

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 106
Unit count: 533
Linear meters: 6.5

Dzieje twórcy: Zbiór akt gmin żydowskich prowincji śląskiej powstał z inicjatywy twórcy archiwum gminy we Wrocławiu w 1924 r., dr. Arona Hoeffera, wcześniej rabina w Koźminie, który rozpoczął pozyskiwanie dla archiwum wrocławskiego również dokumentów innych gmin śląskich. Akta , znalezione po wojnie prawdopodobnie wraz z archiwum wrocławskim na terenie tamtejszego cmentarza, przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość: Różne akta następujących gmin żydowskich prowincji śląskiej [ 1798] 1810 - 1939 [1942] (protokoły posiedzeń zarządu gminy, pinkas ząbkowicki, statuty gminne, zarządzenia władz, pogłówne, korespondencja, sprawy synagog, cmentarzy, szkolnictwa, majątku gminy, procesowe, wykazy płatników, zapowiedzi ślubne, legaty, finanse, antysemitica, wykaz przekazujących futra i odzież wełnianą):
- Bierutów (Bernstadt) 1865-1866, 1869-1870,
- Brzeg (Brieg) 1798/99, 1808-1847, 1849, 1861-1866, 1869,
- Chojnów (Haynau) 1886-1893,
- Dobrodzień (Guttentag) 1879-1884, 1886-1890, 1912-1918,
- Dzierżoniów (Reichenbach) 1853, 1856-1861, 1867-1874,
- Gorzów Śląski (Landsberg) 1864-1876,
- Görlitz [Zgorzelec] 1911,
- Grodków (Grottkau) 1880-1898,
- Jelenia Góra (Hirschberg) 1846-1858,
- Kamienna Góra (Landeshut) 1908-1939,
- Kędzierzyn Koźle (Cosel) 1908-1919, 1925-1939,
- Kluczbork (Kreuzburg) 1835-1911,
- Kłodzko (Glatz) 1861-1869, 1908-1916,
- Kożuchów (Freystadt) 1883-1884,
- Legnica (Liegnitz) 1937,
- Lewin Brzeski (Löwen) 1902-1929. 1938-1939,
- Międzybórz (Wehnershof) 1846-1863, 1877-1878,
- Namysłów (Namslau) 1851-1889,
- Niemodlin (Falkenberg) 1889,
- Nowa Sól ( Neusalz a/Oder) 1922,
- Nysa (Neisse) 1846-1856, 1869,
- Olesno (Rosenberg) 1844-1897, 1931,
- Oleśnica (Oels) 1817-1918,
- Oława (Ohlau) 1863-1880,
- Opole (Oppeln) 1846-1905,
- Paczków (Patschkau) 1857-1865, 1881-1886
- Strzegom (Striegau) 1842-1856, 1880-1930,
- Strzelce Opolskie (Gross Strehlitz) 1862-1927,
- Strzelin (Strehlen) 1837, 1848-1859, 1881-1885,
- Syców (Gross Wartenberg) 1863, 1875-1876,
- Środa Śląska (Neumarkt) 1862-1891,
- Świebodzice (Freiburg) 1934-1935,
- Toszek (Tost) 1834-1861, 1868, 1877,
- Trzebnica (Trebnitz) 1843-1885, 1903,
- Twardogóra (Festenberg) 1937,
- Wałbrzych (Waldenburg) 1896-1923, 1926-1928,
- Wielowieś (Langendorf) 1838-1852, 1874, 1895-1909,
- Wińsko (Winzig) 1821, 1833, 1844-1859,
- Wołczyn (Konstadt) 1833-1834,
- Wołów (Wohlau) 1858-1882, 1927-1938,
- Ząbkowice Śląskie (Frankenstein) 1888-1897, 1926-1928,
- Zielona Góra (Grünberg) 1871-1900, 1905-1906,
- Żagań (Sagan) 1854-1896,
- Żmigród (Trachenberg) 1862-1935.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 107
Unit count: 1226
Linear meters: 24

ZESPÓŁ W TRAKCIE PORZĄDKOWANIA.

Dzieje twórcy: Dzieje Żydów w Krakowie sięgają XII–XIII w. Wygnani poza teren miasta w końcu XV w. utworzyli gminę w pobliskim Kazimierzu, który stał się dzielnicą Krakowa w 1800 r. Archiwum Gminy Krakowskiej na długo przed 1939 r. było uważane za jedno z bogatszych w kraju. W przeważającej części (do 1870 r.) uporządkowała je w latach 30-tych XX wieku dr Judyta Freilich pod kierunkiem prof. Majera Bałabana. Przygotowane wówczas regesty wszystkich dokumentów miały posłużyć do wydania odrębnego katalogu. Prace te przerwała wojna. Podczas okupacji archiwum zostało zdekompletowane. W czerwcu 1942 r. Niemcy przewieźli akta z gmachu byłej Gminy Żydowskiej do Archiwum Państwowego w Krakowie. Akta przejęte z AP w Krakowie w 1948 r. przez ŻIH jako depozyt.
Najstarsze akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej (na Kazimierzu) znajdują się w Archiwum miasta Krakowa, późniejsze (mniej więcej od 1870 r.) znajdują się w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie od 1948 r..
Zawartość:

I. Najstarsze akta gminy od 1749 r.:
-księgi kahalne, uchwały zarządów synagog (Tikun),
- protokoły sądów wojewodzińskich, umowy z magistratem;
II. Administracja i Zarząd Gminy 1870–1939:
- protokoły posiedzeń Reprezentacji Zboru Izraelickiego i poszczególnych sekcji zboru 1870–1912,
- protokoły posiedzeń Zarządu Gminy 1918–1938,
- statuty i projekty statutów 1869, 1883, 1893, 1897, 1900, 1906, 1914, 1925–26,
- okólniki, odezwy, obwieszczenia gminy 1880–1939,
- wybory do władz gminy, regulaminy, druki wyborcze, listy wyborców,
- protokoły komisji wyborczej 1889–1903, 1905, 1907–1913, 1917–1929,
- korespondencja z władzami, innymi gminami i organizacjami żydowskimi oraz z osobami prywatnymi 1900–1936,
- dzienniki podawcze 1865–1866, 1869, 1870, 1875–1877,
- indeksy do dziennika podawczego Zboru Izraelickiego 1853–1854, 1858–59, 1862, 1864, 1867, 1893 (regesty spraw rozpatrywanych przez kancelarię),
- księgi doręczeń 1884–1907, 1913, 1914, 1920–24, 1938–39,
- finanse: budżety i preliminarze 1893–94, 1897–98, 1902–3, 1908–9, 1912, 1919–23, 1925, 1927–29, 1931–1936,
- księgi kasowe 1873–1935 (braki),
- dzienniki przychodów i wydatków 1870–1928,
- składki gminne 1866–1902, 1928–1939,
- listy płatników, składki gminne 1902, 1925, 1927–29, 1931 — 1936,
- spis członków gminy (mężczyzn) ok. 1900 r.,
- majątek gminy,
- legaty, fundacje, dary na rzecz gminy 1880–1936,
-sprawy pracowników gminy 1907–1936,
- akta rabinatu:
- dzienniki podawcze 1861–1914,
- księgi doręczeń 1875–1910,
- korespondencja różna 1900–1939,
- sprawy dotyczące obsadzenia stanowiska rabina 1900–1935,
- sprawy personalne pracowników rabinatu 1897–1939,
- księgi dochodów i rozchodów: synagogi im. Popera. 1821–1887, bractwa pogrzebowego (Chewra Kadisza) 1871,
- akta i dokumenty poszczególnych synagog 1893–1934,
- księgi zapowiedzi i zaślubin, w tym:
księgi zapowiedzi — lata 1897–1899, 1891–1910, 1912 i 1914–1922,
księgi zaślubin — 1877–1882, 1893–1899, 1904–1906, 1909, 1913, 1919, 1921, 1924, 1929,
księgi zaślubin postępowych izraelitów — 1919–1939;
- szkolnictwo i oświata;
- szpital gminy:
korespondencja,
księgi funduszy szpitalnych 1905–1919,
dzienniki chorych i księgi historii choroby (szpital na Kazimierzu 1840–1909),
księgi ruchu chorych 1882–1890,
sprawozdania roczne 1900–1933,
sprawy pracowników szpitala 1899–1939,
- łaźnia 1912–1935,
- rzeźnia, sprawy dotyczące obsadzenia stanowiska rzezaka 1898–1934,
- statuty stowarzyszeń żydowskich w Krakowie 1888–1937.

 

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 108
Unit count: 139
Linear meters: 2

Dzieje twórcy: Zbiór dokumentów różnych stowarzyszeń i oddziałów stowarzyszeń żydowskich w Krakowie i województwie krakowskim: pomocowych, zawodowych, kobiecych, oświatowych, sportowych. Dzielił losy archiwum Gminy Żydowskiej w Krakowie.
Zawartość:

Akta m.in. następujących stowarzyszeń:
- Komitet Ratunkowy Israelitische Allianz [Izraelicki Alians] (1914–1918) z główną siedzibą w Wiedniu: sprawozdania, korespondencja, wykazy osób, którym przyznano zapomogę;
- Związek Żydów-Inwalidów, Wdów i Sierot Wojennych w Krakowie (1912–1936);
- Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski (1933–1939);
- Stowarzyszenie Izraelitów Postępowych w Krakowie (1912–1938);
- Stowarzyszenie Kobiet Żydowskich „Anyim Nistarim” (1934–1938);
- Stowarzyszenie Kupców (1935–1939) — księga kasowa;
- Stowarzyszenie Drobnych Kupców (1937–1939);
- Żydowski Komitet Pomocy (1931–1936), m.in.: kwestionariusze podopiecznych;
- Komitet Pomocy Uchodźcom-Żydom Niemieckim (1933–1939), m.in.: ankiety uchodźców niemieckich;
- Centralny Komitet Ratunkowy — kasy bezprocentowe Gemilut Chasadim (1926–1939): okólniki, korespondencja z American Jewish Joint Distribution Committee, sprawozdania z wizytacji lokalnych komitetów ratunkowych, sprawozdania kasowe poszczególnych miasteczek Małopolski Zachodniej;
- Stowarzyszenie Gemilut Chasadim w Krakowie (1926–1939) — protokoły obrad zarządu, korespondencja, księgi kasowe;
- Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce, oddział krakowski TOZ (1932–1939);
- Zjednoczenie Lekarzy RP obwodu krakowskiego (1938–1939);
- Towarzystwo Kolonii Wakacyjnych dla żydowskich dzieci szkół krakowskich „Jordanów” (1929–1939);
- Żydowska Rada Wychowania Fizycznego (1928–1939);
- Żydowskie Towarzystwo Sportowe „Hagibor” (1937–1939);
- Haszomer — Sekcja ŻTG (1914–1915);
- Krakowski Okręgowy Związek Ping-Ponga (1937–1938);
- Krakowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej (1937–1938);
- Krakowskie Towarzystwo Miłośników Gry Szachowej im. Józefa Dominika (1928–1939).

 

 

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 109
Unit count: 86
Linear meters: 2

Dzieje twórcy: Gmina Wyznaniowa miasta Podgórze (dziś przedmieście Krakowa) istniała od XIX w. Akta gminy włączono do archiwum krakowskiego po przyłączeniu całej dzielnicy do Krakowa i połączeniu obu gmin w 1938 r. W marcu 1941 r. na terenie starej gminy Niemcy utworzyli getto, gdzie stłoczyli 24 tys. Żydów krakowskich i z okolicznych miejscowości. W marcu 1943 r. 3 tys. osób trafiło stąd do obozu koncentracyjnego w Płaszowie, 2 tys. osób do Auschwitz. Pozostałych mieszkańców getta w trzech akcjach likwidacyjnych 1942 i 1943 wywieziono do Bełżca bądź zamordowano na miejscu.
Akta starej gminy Podgórze zostały przewiezione przez Niemców w czerwcu 1942 r. do archiwum Państwowego w Krakowie. Przejęte ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość: Akta gminy
- protokoły posiedzeń zarządu 1898, 1925-1934,
- dziennik podawczy 1898-1917, 1925-1932,
- korespondencja z władzami, innymi gminami i organizacjami żydowskimi 1912-1937,
- okólniki 1927-1932,
- listy płatników składki gminnnej 1895-1898, 1904, 1906, 1908-1914, 1918-1919, 1922-23, 1928-35,
- listy wyborców z 1898, 1924,
- spis rodzin izraelickich 1924-28,
- sprawy synagogi 1926-1935,
- świadectwa ubóstwa 1918-1936,
- akta finansowe 1893-1938, w tym:
budżety gminy 1926-1927,
dzienniki przychodów i wydatków 1905-1918, 1921,
księgi kasowe 1894-1936,
- akta organizacji samopomocowej (Gemilut Chasadim) 1926-1931,
- ubezpieczenia 1923-1932,
- sprawy pracowników gminy i rabinatu 1919-1936,
- akta dotyczące cmentarza żydowskiego 1905-1936.

Inwentarz kartkowy.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 110
Unit count: 31
Linear meters: 0.5

Dzieje twórcy: Pierwsze wzmianki o społeczności żydowskiej w Tarnopolu pochodzą z 1540 r., gminę zorganizowano w 1648 r. W 1939 r. mieszkało tu 18 tys. Żydów. Z tej liczby w ukryciu, w partyzantce oraz w ZSRR przeżyło 350 osób. Nieznane są losy archiwum gminy. Nieliczne akta, które znalazły się na terytorium Polski po 1945 r., zostały przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość: - Akta fundacji i legaty na rzecz żydowskich instytucji użyteczności publicznej 1881-1939.

 

 

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 111
Unit count: 8
Linear meters: 0.1

Dzieje twórcy: Pierwsze wzmianki dotyczące gminy żydowskiej w Żychlinie pochodzą z XVIII w. W 1939 r. mieszkało tu 3,5 tys. Żydów. Dokumenty przejęte ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1947 r.
Zawartość: Zbiór akt zawiera:
- listy opłacających składki gminne 1918;.
- spisy członków gminy, b.d.;
- księgi płatników zakładki gminnej 1930-1931;
- wpłaty składki gminnej, wezwania płatnicze 1929.

 

 

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 112
Unit count: 212
Linear meters: 5

Dzieje twórcy: Gmina żydowska w Gliwicach powstała w w. Archiwum gminy w czasie wojny uległo znacznemu zniszczeniu i rozproszeniu. Akta przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość: Akta gminy żydowskiej w Gliwicach (1910- 1943),
- Protokoły posiedzeń zarządu gminy 1914-1942,
- Okólniki, ogłoszenia i zarządzenia nazistowskie 1938-1942,
- sprawy gminy i Bezirkstelle Gleiwitz 1938-1943,
- korespondencja gminy z władzami, gminami (Berlin, Wrocław, Opole, Racibórz), instytucjami żydowskimi, osobami prywatnymi. 1919-1943:
- legaty, fundacje 1910-1939,
- dokumenty bractwa pogrzebowego (Chewra Kadisza) 1931-1939,
- statuty i korespondencja dotycząca domu starców 1926-1942,
- sprawy własności gminy i majątku jej członków 1933-1943, w tym sprawy procesowe, spisy przejmowanych majątków i papierów wartościowych,
- korespondencja z gestapo 1939-1941,
- korespondencja w sprawie likwidowanych gmin (Kluczbork 1934-1938, Byczyna 1938, Głogówek 1938-1939).
- opieka nad chorymi 1939-1941,
- Jüdischer Kulturbund in Deutschland E.V. in Gleiwitz. [Żydowski Związek Kulturowy w Niemczech stowarzyszenie zarejestrowane w Gliwicach] 1938-1939,
- spawy pomocy biednym (Hilfsverein) ,
- dokumentacja przydziałów żywnościowych i punktów zbiorowego żywienia,
- korespondencja dotycząca szkół i przedszkoli, patronatów, opłat szkolnych, planów lekcyjnych 10.1939-06.1942, personelu nauczycielskiego,
- sprawy socjalne pracowników gminy,
- finanse gminy 1934-1942: zestawienia finansowe, księgi kasowe, podatki na rzecz gminy 1938-1941, ubezpieczenia. 1937-1942, korespondecja z bankami, nakazy płatnicze, pełnomocnictwa w sprawach finansowych i majątkowych,
- teczki poszczególnych dłużników gminy 1939-1942
- korespondencja w sprawie przesiedleń, wysiedleń z mieszkań, wysyłek do obozów pracy,
- wykaz ludności żydowskiej Gliwic 10.1941
- listy deportowanych 1939, 1942.
W tym:
- Kartoteka ludności żydowskiej Gliwic 1933-1942 (3357 rekordów) (112/144b)
- Kartoteka ludności żydowskiej Gliwic 1940-41 (264 rekordy) (112/144a)

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 113
Unit count: 19
Linear meters: 0.4

Dzieje twórcy: Gmina wyznananiowa żydowska we Włocławku - mieście będącym własnością biskupów kujawskich - należała do najmłodszych w Polsce. Ograniczenia dotyczące osiedlania się Żydów zniesiono tu ostatecznie dopiero w 1862 r., jednak pierwsze informacje o społeczności żydowskiej pochodzą z 1803 r. W 1939 r. mieszkało tu 13, 5 tys. Żydów. Dokumenty gminy żydowskiej we Włocławku oraz gmin powiatu włocławskiego przejęto w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość: I Akta gminy wyznaniowej żydowskiej we Włocławku:
- protokoły posiedzeń zarządu gminy 1924-1926; 1929-1931; 1933-1934;
- dokumenty komisji wyborczej do władz gminnych 1924, 1928, 1931, 1936;
- akta wyboru rabina 1934;
- plakaty imprez społeczno-kulturalnych i oświatowych 1919-1939;
- odezwy z wyborów samorządowych do Rady Miejskej we Włocławku 1934;
- budżet, składki gminne, sprawozdania finansowe, wpływy i wydatki 1919-1936;
- akta bractwa samopomocowego Gemilut Chasadim 1929-1932;
- akta Cechu Fryzjerów Żydów we Włocławku 1927-1936;
II. Akta gmin żydowskich powiatu włocławskiego:
- gmina Aleksandrów (lista kandydatów do zarządu gminy) 1921;
- gmina Brześć Kujawski (protokoły posiedzeń zarządu gminy, korespondencja, finanse) 1919-1935;
- gmina Chodecz (protokoły posiedzeń zarządu gminy, komisji wyborczej do zarządu gminy, finanse) 1923-1935;
- gmina Izbica (zaświadczenie o przynależności do gminy) 1929;
- gmina Kowal (protokoły posiedzeń zarządu gminy, komisji wyborczej do zarządu gminy, finanse) 1919-1936;
- gmina Lubień (protokoły posiedzeń zarządu gminy, komisji wyborczej do zarządu gminy, finanse) 1922-1939;
- gmina Lubraniec (protokoły posiedzeń zarządu gminy, komisji wyborczej do zarządu gminy, wybór rabina, finanse) 1919-1935;
- gmina Przedecz (komisja wyborcza do zarządu gminy, wybór rabina, finanse) 1924-1935.
W tym: wykaz nazwisk z aktu licytacyjnego miejsc w bóżnicy w Aleksandrowie Kujawskim (79 rekordów) (113/5)

 

 

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 114
Unit count: 1
Linear meters: 0.1

j.hebrajski, j.polski, poszyt

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 115
Unit count: 1
Linear meters: 3

Dzieje twórcy: Biuro Adresowe m. Częstochowy gromadziło podania i załączniki niezbędne do wydania dowodu osobistego, w tym wypełnione kwestionariusze ze zdjęciem. Akta z lat trzydziestych ub. w., przejęte do zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość: 4122 wnioski o dowody osobiste żydowskich mieszkańców Częstochowy z fotografiami. 1930–1938.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 116
Unit count: 76
Linear meters: 1

Dzieje twórcy: Zespół akt gmin żydowskich prowincji poznańskiej powstał z inicjatywy twórcy istniejącego od 1924 r. archiwum gminy we Wrocławiu, dr. Arona Hoeffera, który wcześniej był rabinem w Koźminie. Zapoczątkował on akcję pozyskiwania dla archiwum wrocławskiego również dokumentów likwidowanych gmin pruskiej prowincji Poznań. Zostały one odnalezione po wojnie prawdopodobnie wraz z archiwum wrocławskim na tamtejszym cmentarzu żydowskim. Przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość: Różne akta następujących gmin pruskiej prowincji poznańskiej 1785–1938 (protokoły posiedzeń, korespondencja, sprawy synagog, cmentarzy, szkolnictwa, nieruchomości, zarządzenia władz, dokumenty wyborcze, genealogia, wykazy podatników, finanse):
- Aschersleben [Saksonia Anhalt] 1811–1841,
- Czarnków (Czernikau) 1876–1879, 1895–1901,
- Fürth [Bawaria] 1835–1845,
- Gniezno (Gnesen) 1864, 1869,
- Heidingsfeld [Bawaria] 1842–1843,
- Kargowa (Unruhstadt) 1834–1869, 1889–1891,
- Koźmin (Koschmin) 1821–1872,
- Krotoszyn (Krotoschin) 1846–1938,
- Leszno (Lissa) 1807–1884, 1933–1936,
- Otmuchów (Ottmachau)1856,
- Piotrków (Petrikau) 1793–1800,
- Pleszew (Pleschen) 1785–1846,
- Poznań (Posen) 1928–1906,
- Rawicz (Rawitsch) 1790–1878,
- Sarnowa (Sarne) 1869,
- Swarzędz (Schwersenz) 1796–1851,
- Szlichtingowa (Schliechtingsheim) 1825–1863,
- Środa (Schroda) 1830–1835,
- Trzcianka (Schönlanke) 1839–1842,
- Witkowo (Witkowo) 1823–1829,
- Wschowa (Fraustadt) 1827–1919, 1927–1933, 1937–1938.

 

 

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 117
Unit count: 64
Linear meters: 1

Dzieje twórcy: Zbiór składa się z prac magisterskich obronionych przed 1939 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego m.in. u prof. Majera Bałabana oraz z przekazywanych do Archiwum ŻIH powojennych prac doktorskich i magisterskich o tematyce żydowskiej. Część przedwojenna to kopie prac studentów Instytutu Nauk Judaistycznych w Warszawie (większość materiałów źródłowych, na podstawie których były pisane, uległa zniszczeniu podczas wojny). Część powojenna to zespół otwarty, powstaje z prac obronionych na różnych uczelniach i przekazanych do naszego archiwum przez autorów.
Zawartość:

1) Prace magisterskie m.in. studentów Instytutu Nauk Judaistycznych obronione na Uniwersytecie Warszawskim w latach 30-tych XX w., 65 j.a., kopie;
2) Prace magisterskie o tematyce żydowskiej obronione po II wojnie światowej, 495 j.a. (zbiór otwarty);
3) Prace doktorskie o tematyce żydowskiej obronione po II wojnie światowej, 138 j.a. (zbiór otwarty).

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 118
Unit count: 66
Linear meters: 1

Dzieje twórcy: Loże masońskie zaczęły powstawać w Niemczech w XVIII w. Zbiór dokumentów lóż masońskich składających się na ten zespół został zagrabiony przez nazistów co najmniej w dwóch miastach niemieckich: w Dreźnie i Hanowerze. Nieznane są jego dalsze losy. Wiadomo, że duża część judaików zawłaszczonych po 1933 r. w bibliotekach i archiwach nie tylko żydowskich organizacji została po 1939 r. przewieziona do Berlina i przechowywana najpierw w budynku Loży Wolnomularskiej przy Emserstrasse, a później w budynku Wielkiej Loży Masońskiej przy Eisenacherstrasse 12. W 1943 r. zgromadzone tu materiały Niemcy zaczęli przewozić do różnych miejsc w Niemczech, m.in.. na Dolnym Śląsku i w pólnocnych Czechach. Szczegóły przemieszczeń zbiorów nie są do końca jasne. Nie wiadomo też, w jakich okolicznościach trafiły do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, by po jej przekształceniu znaleźć się w 1947 r. w Żydowskim Instytucie Historycznym.
Zawartość: Zgupowane w 65 jednostkach dokumenty niemieckich lóż masońskich, głównie dyplomy.
1. Materiały NN loży:
- korespondencja;
- albumy pamiątkowe;
- spis członków loży 1904-1909;
- afisze spotkań organizowanych przez lożę w Dreźnie 1914-1918;
- księga opłat składek członkowskich 1913;
- księgi kasowe 1903-1905 i 1930-1932;
2. Akta personalne członków lóż masońskich w Hanowerze, Dreźnie, Altenburgu:
- dyplomy imienne, wzory zaświadczeń, oświadczenia 1778-1932;
3. Kolekcja nut z pieśniami masońskimi, żydowskimi, klasyków niemieckich 1842-1875.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 119
Unit count: 54
Linear meters: 0.4

Dzieje twórcy: Gminę żydowską zarejestrowano we Lwowie w XIV w. W 1939 r. mieszkało w tym mieście 109,5 tys. Żydów. W ciągu paru miesięcy liczba ta wzrosła do 150 tys. (uciekinierzy z terenów okupowanych przez Niemcy). Archiwum gminy należało do najbardziej liczących się przed wojną. Nieznane są jego losy po wkroczeniu Wehrmachtu w lipcu 1941 r. Pojedyncze dokumenty z lat 1609-1801 są najstarszymi w Archiwum ŻIH. Przejęte ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1947 r. Kolejne dokumenty wytworzone w gminie lwowskiej ( z 1901 r), to nabytek z l993 r.
Zawartość: I. Pojedyncze dokumenty Gminy Lwów dotyczące sporów, zażaleń, spraw sądowych członków gminy z lat 1609-1801(niektóre z nich to późniejsze odpisy);
II. Budżet Zboru Izraelickiego we Lwowie na rok 1902 r.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 120
Unit count: 722
Linear meters: 12

Zespół nieopracowany. Przepisany inwentarz kartkowy.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 121
Unit count: 3
Linear meters: 0.1

Trzy dzienniki lekcyjne: dwa z Warszawy za lata 1931/1932 i 1938/1939 (Publiczna Szkoła Powszechna) i jeden z Łodzi za rok 1935/1936 (Prywatna Szkoła Powszechna).

Bazy elektroniczne (dane uczniów): dla dziennika za lata 1938–1939 - 653 rekordy; dla dziennika za lata 1931/1932 - 51 rekordów; dla dziennika za lata 1935/1936 - 414 rekordów dostępne są w Archiwum ŻIH.

 

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 122
Unit count: 1
Linear meters: 0.1

Kolekcja podań o pozwolenie na wyjazd zagranicę Żydów — emigrantów z Podola i Wołynia. Podania były kierowane do starostwa radzymińskiego, ponieważ wnioskodawcy przebywali czasowo w Wołominie. Akcja był koordynowana przez Centralny Komitet Pomocy Żydom Ofiarom Wojny, Emigrantom i Reemigrantom z Ukrainy i Rosji.

Kolekcja zakupiona do zbiorów ŻIH w 2002 r. przez Yale’a Reisnera, pracownika The Ronald S. Lauder Foundation.

Elektroniczna baza danych (36 rekordów).

 

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 123
Unit count: 1
Linear meters: 3

Dzieje twórcy: Kolekcja paszportów zdeponowanych w polskim konsulacie w Haifie 1930-1939. Przejęta w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej. Nie udało się ustalić, w jaki sposób trafiły do CŻKH.
Zawartość: Zbiór 3756 polskich paszportów głównie żydowskich emigrantów do Palestyny, z fotografiami.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 124
Unit count: 27
Linear meters: 0.3

Kserokopie.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 125
Unit count: 5
Linear meters: 0.2

Dzieje twórcy: Akta stanu cywilnego ludności wyznania mojżeszowego gmin żydowskich z terenów II Rzeczypospolitej przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, uzupełnione o dary z lat 2000 i 2007.
Zawartość: a)Akta stanu cywilnego ludności żydowskiej w Działoszycach:
- akta zawarcia ślubów cywilnych ludności wyznania mojżeszowego: 1828, 1834, 1837, 1843, 1846,
- akta urodzin: 1829, 1835, 1845.;
b) Akta uprawniające małżeństwa starozakonnych zawarte w Gniewoszowie i Granicy: 1857 r.;
c) Akta zgonów ludności wyznania mojżeszowego okręgu miasta Kutna, Okręg Bóżniczy w Kutnie: [1828] 1830-1833, 1837-1840 [1841];
d) Księga zgonów pacjentów szpitala Zniesienie - Zamarstynów, Okręg Metrykalny Lwów: 1914;
e) Księga urodzeń, małżeństw i zgonów gminy Szydłów: 1913-1917 (brak stron 1-56);
f) Księga zgonów pacjentów szpitala Kaskada-Powązki, Warszawa: 1915;
g) Księgi urodzin ludności żydowskiej w Wyszkowie: 1879-1880, 1889-1890, 1908-1910; (219 rekordów)
h) Akta Urzędu Stanu Cywilnego Okręgu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Zarębach Kościelnych: 1809-1939;
i) Księga zgonów ludności żydowskiej w Złoczewie: 1912-1916;

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 126
Unit count: 1
Linear meters: 0.03

Dzieje twórcy: Akta stanu cywilnego ludności wyznania mojżeszowego gmin żydowskich z terenów II Rzeczypospolitej przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, uzupełnione o dary z lat 2000 i 2007.
Zawartość:

a) Akta stanu cywilnego ludności żydowskiej w Działoszycach:
- akta zawarcia ślubów cywilnych ludności wyznania mojżeszowego: 1828, 1834, 1837, 1843, 1846,
- akta urodzin: 1829, 1835, 1845.;
b) Akta uprawniające małżeństwa starozakonnych zawarte w Gniewoszowie i Granicy: 1857 r.;
c) Akta zgonów ludności wyznania mojżeszowego okręgu miasta Kutna, Okręg Bóżniczy w Kutnie: [1828] 1830–1833, 1837–1840 [1841];
d) Księga zgonów izraelickiego okręgu metrykalnego Zniesienie powiat Lwów: 1914; (208 rekordów) [nadesłana przez Oddział we Wrocławiu (z sekretariatu WKŻ we Wrocławiu) 9 stycznia 1947 r.]
e) Księga urodzeń, małżeństw i zgonów gminy Szydłów: 1913–1917 (brak stron 1–56);
f) Księga zgonów pacjentów szpitala Kaskada-Powązki, Warszawa: 1915;
g) Księgi urodzin ludności żydowskiej w Wyszkowie: 1879–1880, 1889–1890, 1908–1910;
h) Akta Urzędu Stanu Cywilnego Okręgu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Zarębach Kościelnych: 1809–1939;
i) Księga zgonów ludności żydowskiej w Złoczewie: 1912–1916;

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 127
Unit count: 10
Linear meters: 0.5

Dzieje twórcy: Akta stanu cywilnego ludności wyznania mojżeszowego gmin żydowskich z terenów II Rzeczypospolitej przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, uzupełnione o dary z lat 2000 i 2007.
Zawartość:

a)Akta stanu cywilnego ludności żydowskiej w Działoszycach:
- akta zawarcia ślubów cywilnych ludności wyznania mojżeszowego: 1828, 1834, 1837, 1843, 1846,
- akta urodzin: 1829, 1835, 1845.;
b) Akta uprawniające małżeństwa starozakonnych zawarte w Gniewoszowie i Granicy: 1857 r.;
c) Akta zgonów ludności wyznania mojżeszowego okręgu miasta Kutna, Okręg Bóżniczy w Kutnie: [1828] 1830-1833, 1837-1840 [1841];
d) Księga zgonów pacjentów szpitala Zniesienie - Zamarstynów, Okręg Metrykalny Lwów: 1914;
e) Księga urodzeń, małżeństw i zgonów gminy Szydłów: 1913-1917 (brak stron 1-56);
f) Księga zgonów pacjentów szpitala Kaskada-Powązki, Warszawa: 1915;
g) Księgi urodzin ludności żydowskiej w Wyszkowie: 1879-1880, 1889-1890, 1908-1910;
h) Akta Urzędu Stanu Cywilnego Okręgu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Zarębach Kościelnych: 1808-1809, 1840-1939;
i) Księga zgonów ludności żydowskiej w Złoczewie: 1912-1916;

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 128
Unit count: 7
Linear meters: 0.3

Dzieje twórcy: Akta stanu cywilnego ludności wyznania mojżeszowego gmin żydowskich z terenów II Rzeczypospolitej przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, uzupełnione o dary z lat 2000 i 2007.
Zawartość: a)Akta stanu cywilnego ludności żydowskiej w Działoszycach:
- akta zawarcia ślubów cywilnych ludności wyznania mojżeszowego: 1828, 1834, 1837, 1843, 1846,
- akta urodzin: 1829, 1835, 1845.;
b) Akta uprawniające małżeństwa starozakonnych zawarte w Gniewoszowie i Granicy: 1857 r.;
c) Akta zgonów ludności wyznania mojżeszowego okręgu miasta Kutna, Okręg Bóżniczy w Kutnie: [1828] 1830-1833, 1837-1840 [1841];
d) Księga zgonów pacjentów szpitala Zniesienie - Zamarstynów, Okręg Metrykalny Lwów: 1914;
e) Księga urodzeń, małżeństw i zgonów gminy Szydłów: 1913-1917 (brak stron 1-56);
f) Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu Kaskada-Powązki, Warszawa: 1915;
g) Księgi urodzin ludności żydowskiej w Wyszkowie: 1879-1880, 1889-1890, 1908-1910;
h) Akta Urzędu Stanu Cywilnego Okręgu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Zarębach Kościelnych: 1809-1939;
i) Księga zgonów ludności żydowskiej w Złoczewie: 1912-1916;

 

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 129
Unit count: 8
Linear meters: 0.05

Dzieje twórcy: Zbiór pojedynczych dokumentów 8 gmin żydowskich z terenów I Rzeczypospolitej. Przejęte ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1947 r.
Zawartość: Pojedyncze dokumenty z następujących gmin:
Gmina Halicz 1766
Gmina Lublin 1750
Gmina Poznań 1682
Gmina Radom 1738
Gmina Skórzec 1749-1750
Gmina Troki 1646
Gmina Turobin 1743
Gmina Żółkiew 1694.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 130
Unit count: 4
Linear meters:

Kolekcja zawiera odpisy aktów urodzenia wyznania mojżeszowego głównie z miasta Łodzi z lat 1914-1939. Wypisy zostały sporządzone w językach polskim i rosyjskim. Dokumenty zawierają takie informacje jak: imię i nazwisko; data i miejsce urodzenia; imiona rodziców i nazwisko rodowe matki. Kolekcja prawdopodobnie stanowi fragment większej grupy akt stanu cywilnego, które zostały zgromadzone w Judenracie łódzkim lub Magistracie w związku z aplikowaniem ludności żydowskiej o dokumenty tożsamości w czasie wojny. Kolekcja jest ułożona alfabetycznie, posiada bazę danych liczącą 296 rekordów.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 131
Unit count:
Linear meters:

Korespondencja organizacji żydowskich głównie ze Starostwem Lwowskim (starostwami woj. lwowskiego). Materiał nieporządkowany.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 132
Unit count: 1
Linear meters: 0.01

Kolekcja posiada bazę, która liczy 13 rekordów.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 134
Unit count: 8
Linear meters: 0.2

Dzieje twórcy: Akta stanu cywilnego ludności wyznania mojżeszowego gmin żydowskich z terenów II Rzeczypospolitej przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, uzupełnione o dary z lat 2000 i 2007.
Zawartość: a)Akta stanu cywilnego ludności żydowskiej w Działoszycach:
- akta zawarcia ślubów cywilnych ludności wyznania mojżeszowego: 1828, 1834, 1837, 1843, 1846,
- akta urodzin: 1829, 1835, 1845.;
b) Akta uprawniające małżeństwa starozakonnych zawarte w Gniewoszowie i Granicy: 1857 r.;
c) Akta zgonów ludności wyznania mojżeszowego okręgu miasta Kutna, Okręg Bóżniczy w Kutnie: [1828] 1830-1833, 1837-1840 [1841];
d) Księga zgonów pacjentów szpitala Zniesienie - Zamarstynów, Okręg Metrykalny Lwów: 1914;
e) Księga urodzeń, małżeństw i zgonów gminy Szydłów: 1913-1917 (brak stron 1-56);
f) Księga zgonów pacjentów szpitala Kaskada-Powązki, Warszawa: 1915;
g) Księgi urodzin ludności żydowskiej w Wyszkowie: 1879-1880, 1889-1890, 1908-1910;
h) Akta Urzędu Stanu Cywilnego Okręgu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Zarębach Kościelnych: 1809-1939;
i) Księga zgonów ludności żydowskiej w Złoczewie: 1912-1916;

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 135
Unit count: 1
Linear meters: 0.5

Dzieje twórcy: W 1793 r. mieszkało w Łodzi 11 Żydów, w 1820 - 767, w 1939 - 233 tys. Z 164 tys. Żydów pozostałych w mieście w 1939 r., a następnie zamkniętych za murami getta, ocalało w samym getcie 870 osób, obozy przeżyło ok. 10.000 osób. Karty przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość: Karty ewidencyjne członków gminy b.d. [1939?], 1194 karty

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 136
Unit count: 203
Linear meters: 1

Korespondencja: w sprawie ogłoszeń/reklam (1-56); w sprawie emigracji (biuro podróży) z Europy (głównie z Austrii i Niemiec) do różnych krajów, pytania czytelników o formalności (wizy, sprawy paszportowe, koszty) (57-74); w sprawie przesyłania środków pieniężnych (tzw. „Registermark”) z różnych krajów (głównie z Francji) do krewnych mieszkających w Austrii i Niemczech (75-117); z ministerstwem finansów dotycząca sprzedaży losów loteryjnych (118-137); aplikacje o pracę w „Pariser Tageszeitung” – listy w sprawie pracy (138-139); varia - korespondencja między „Pariser Tageszeitung” a „Societe La Suze”, fragmenty pism dotyczących „Pariser Tageszeitung” (rachunki, notatki) (140, 152); korespondencja służbowa biura podróży przy „Pariser Tageszeitung” (141-142); korespondencja w różnych sprawach między „Pariser Tageszeitung” a czytelnikami (143-146); korespondnecja służbowa dotycząca różnych spraw między „Pariser Tageszeitung” a jej współpracownikami (147-151); korespondencja (w tym listy, rachunki itp.) między „Pariser Tageszeitung” a jej kolporterem w Anglii (153-164), w Holandii (165-170), w Rumunii (171-185), w Jugosławii (186), w Szwajcarii (187), w Belgii (188-203).

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 137
Unit count: 1
Linear meters: 0.1

Fragment księgi małżeństw miasta Łodzi (1936 r.).

Księga otrzymana od Andrzeja Rochwergera w 2019 r. ze zbiorów jego ojca, Jana Rochwergera.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 138
Unit count: 1
Linear meters: 0.03

Dzieje twórcy: Akta stanu cywilnego ludności wyznania mojżeszowego gmin żydowskich z terenów II Rzeczypospolitej przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, uzupełnione o dary z lat 1993, 2000 i 2007.
Zawartość:

a)Akta stanu cywilnego ludności żydowskiej w Działoszycach:
- akta uprawomocniające do ślubów cywilnych ludności wyznania mojżeszowego: 1828, 1834, 1835, 1837, 1843, 1846,
- akta urodzin, małżeństw i zgonów: 1829, 1835, 1845.;
b) Akta uprawniające małżeństwa starozakonnych zawarte w Gniewoszowie i Granicy: 1857 r.;
c) Akta zgonów ludności wyznania mojżeszowego okręgu miasta Kutna, Okręg Bóżniczy w Kutnie: [1828] 1830–1833, 1837–1840 [1841];
d) Księga zgonów izraelickiego okręgu metrykalnego w Zniesieniu, powiat Lwów: 1914; (208 rekordów)
e) Księga urodzeń, małżeństw i zgonów gminy Szydłów: 1913–1917 (brak stron 1–56);
f) Księga urodzeń, małżeństw i zgonów wsi Kaskada, powązkowski okręg bóżniczy: 1915; (108 rekordów)
g) Księgi urodzin ludności żydowskiej w Wyszkowie: 1879–1880, 1889–1890, 1908–1910;
h) Akta Urzędu Stanu Cywilnego Okręgu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Zarębach Kościelnych: 1809–1939;
i) Księga zgonów ludności żydowskiej w Złoczewie: 1912–1916;

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 139
Unit count: 3
Linear meters: 0.4

Zespół nieopracowany.

Zbiór Diaspora Żydowska na Łotwie ma charakter szczątkowy. Nie został dotychczas opracowany. Zawiera dokumenty dwóch instytucji: Zidu Skolu Biedribas "Ivrit" (Żydowskie stowarzyszenia szkolne „Ivrit”) oraz Organizacja Rozwoju Twórczości Przemysłowej Rzemieślniczej i Rolniczej wśród Ludności Żydowskiej [ORT] w Rydze.

Dokumenty Żydowskich Stowarzyszeń Szkolnych "Ivrit" zawierają:
- 2 księgi protokołów posiedzeń Zarządu za lata 1939 - 40 r.; w jednej z ksiąg znajduje się również statut niezależnych stowarzyszeń żydowskich na Łotwie z grudnia 1940 r.

- 2 księgi kasowe "Galvena gramata" (Księga główna) Stowarzyszeń "IVRIT" za lata 1938 i 1940.

Dokumenty ORT Riga:

- Księgi kasowe Stowarzyszenia ORT w Rydze za lata: 1931, 1937

- Księgi korespondencji wychodzącej i przychodzącej za lata 1922 - 1940

- rachunki, pokwitowania, listy płac,

- Księga z wykazem nazwisk i wypłaconymi kwotami za poszczególne miesiące

- ponumerowane poszyty z korespondencją przychodzącą z różnych biur ORT-u w Europie (m.in. z Berlina, Warszawy, Paryża); zawierają korespondencję w sprawach różnych: finansowych, statutowych, wykazy kursantów, listy płac itp.

nr 1 korespondencja za 1928

nr 2 korespondencja za 1927 i 1929

nr 3 korespondencja za 1930-1934

nr 4 korespondencja za 1935

nr 5 korespondencja za 1936

nr 6 korespondencja za 1937

nr 7 korespondencja za 1937-1938

Nie udało się odnaleźć informacji kiedy i w jaki sposób zbiór dokumentów Diaspora Żydowska na Łotwie trafił do Archiwum ŻIH.

Organizacja Rozwoju Twórczości Przemysłowej Rzemieślniczej i Rolniczej wśród Ludności Żydowskiej (ORT) powstał w 1880 r. w Rosji (Obszczestwo Rasprostranienija Truda sredi Jewrejew w Rossiji). Jego zadaniem było przygotowanie Żydów do wykonywania zawodów rzemieślniczych oraz pracy na roli. ORT został oficjalnie zarejestrowany w 1906 r., a jego działalność do roku 1920 ograniczała się do terenów Rosji. W 1921 r. otworzono biuro ORT w Berlinie, a organizacja została przekształcona w międzynarodową. Zmienił się jej charakter z towarzystwa filantropijnego na ruch społeczny istotny dla życia żydowskiego. Organizacja zainicjowała akcję zakładania żydowskich spółdzielni rolniczych i ogrodniczych. ORT prowadził szkoły, kursy, wspomagał rzemieślników.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 140
Unit count: 1
Linear meters: 0.1

Dzieje twórcy: Akta stanu cywilnego ludności wyznania mojżeszowego gmin żydowskich z terenów II Rzeczypospolitej przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, uzupełnione o dary z lat 2000 i 2007.
Zawartość: a)Akta stanu cywilnego ludności żydowskiej w Działoszycach:
- akta zawarcia ślubów cywilnych ludności wyznania mojżeszowego: 1828, 1834, 1837, 1843, 1846,
- akta urodzin: 1829, 1835, 1845.;
b) Akta uprawniające małżeństwa starozakonnych zawarte w Gniewoszowie i Granicy: 1857 r.;
c) Akta zgonów ludności wyznania mojżeszowego okręgu miasta Kutna, Okręg Bóżniczy w Kutnie: [1828] 1830-1833, 1837-1840 [1841];
d) Księga zgonów pacjentów szpitala Zniesienie - Zamarstynów, Okręg Metrykalny Lwów: 1914;
e) Księga urodzeń, małżeństw i zgonów gminy Szydłów: 1913-1917 (brak stron 1-56);
f) Księga zgonów pacjentów szpitala Kaskada-Powązki, Warszawa: 1915;
g) Księgi urodzin ludności żydowskiej w Wyszkowie: 1879-1880, 1889-1890, 1908-1910;
h) Akta Urzędu Stanu Cywilnego Okręgu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Zarębach Kościelnych: 1809-1939;
i) Księga zgonów ludności żydowskiej w Złoczewie: 1912-1916;

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 141
Unit count: 1
Linear meters: 0.05

Dzieje twórcy: Akta stanu cywilnego ludności wyznania mojżeszowego gmin żydowskich z terenów II Rzeczypospolitej przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, uzupełnione o dary z lat 2000 i 2007.
Zawartość: a)Akta stanu cywilnego ludności żydowskiej w Działoszycach:
- akta zawarcia ślubów cywilnych ludności wyznania mojżeszowego: 1828, 1834, 1837, 1843, 1846,
- akta urodzin: 1829, 1835, 1845.;
b) Akta uprawniające małżeństwa starozakonnych zawarte w Gniewoszowie i Granicy: 1857 r.;
c) Akta zgonów ludności wyznania mojżeszowego okręgu miasta Kutna, Okręg Bóżniczy w Kutnie: [1828] 1830-1833, 1837-1840 [1841];
d) Księga zgonów pacjentów szpitala Zniesienie - Zamarstynów, Okręg Metrykalny Lwów: 1914;
e) Księga urodzeń, małżeństw i zgonów gminy Szydłów: 1913-1917 (brak stron 1-56);
f) Księga zgonów pacjentów szpitala Kaskada-Powązki, Warszawa: 1915;
g) Księgi urodzin ludności żydowskiej w Wyszkowie: 1879-1880, 1889-1890, 1908-1910;
h) Akta Urzędu Stanu Cywilnego Okręgu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Zarębach Kościelnych: 1809-1939;
i) Księga zgonów ludności żydowskiej w Złoczewie: 1912-1916;

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 142
Unit count: 1
Linear meters: 0.1

Dzieje twórcy: Akta stanu cywilnego ludności wyznania mojżeszowego gmin żydowskich z terenów II Rzeczypospolitej przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, uzupełnione o dary z lat 2000 i 2007.
Zawartość: a)Akta stanu cywilnego ludności żydowskiej w Działoszycach:
- akta zawarcia ślubów cywilnych ludności wyznania mojżeszowego: 1828, 1834, 1837, 1843, 1846,
- akta urodzin: 1829, 1835, 1845.;
b) Akta uprawniające małżeństwa starozakonnych zawarte w Gniewoszowie i Granicy: 1857 r.; (75 kart)
c) Akta zgonów ludności wyznania mojżeszowego okręgu miasta Kutna, Okręg Bóżniczy w Kutnie: [1828] 1830-1833, 1837-1840 [1841];
d) Księga zgonów pacjentów szpitala Zniesienie - Zamarstynów, Okręg Metrykalny Lwów: 1914;
e) Księga urodzeń, małżeństw i zgonów gminy Szydłów: 1913-1917 (brak stron 1-56);
f) Księga zgonów pacjentów szpitala Kaskada-Powązki, Warszawa: 1915;
g) Księgi urodzin ludności żydowskiej w Wyszkowie: 1879-1880, 1889-1890, 1908-1910;
h) Akta Urzędu Stanu Cywilnego Okręgu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Zarębach Kościelnych: 1809-1939;
i) Księga zgonów ludności żydowskiej w Złoczewie: 1912-1916;

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 143
Unit count: 1
Linear meters: 0.2

Fragment Gminy Żydowskiej w Grazu, czyli niepełna kartoteka przyjezdnych, którym udzielono pomocy w latach 1926-1937, 46 kart.

 

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 144
Unit count: 77
Linear meters: 0.5
<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 199
Unit count: 4
Linear meters: 0.2

Dzieje twórcy: Żydzi mieszkali w Warszawie już w XIV w. Stara gmina istniała do 1527 r., kiedy to na mocy przywileju "de non tolerandis Judaeis" Żydzi musieli opuścić miasto. Ponownie utworzono gminę w końcu XVIII w. Niebawem rozrosła się, stając się jedną z największych w świecie i jednym z centrów kultury żydowskiej. Była też bezsprzecznie największą gminą w Europie. We wrześniu 1939 r. mieszkało w Warszawie 394 tys. Żydów. Archiwum gminne w większości uległo zniszczeniu. Pojedyncze akta trafiły do Archiwum ŻIH w darze w latach 80.tych XX w.
Zawartość: Zbiór pojedynczych dokumentów:
- Księga sprawozdań Komitetu Synagogi przy ul. Daniłowiczowskiej 1857-1878;
- Akt erekcyjny Wielkiej Synagogi na Tłomackiem 1876;
- Plan sytuacyjny fragmentu Warszawy z zaznaczeniem posesji będącej własnością Wielkiej Synagogi [ok. 1870];
- Obligacje Zgromadzenia Wielkiej Synagogi 1927.

 

Inwentarz kartkowy.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 200
Unit count: 27
Linear meters: 0.1

Dzieje twórcy: Związek Towarzystw Opieki nad Dziećmi i Sierotami Centos działał w Polsce od 1924 r. Zrzeszał społeczne organizacje opiekuńcze w całym kraju, prowadził poradnie zawodowe i szkolne, organizował kolonie. Przed wojną podlegało mu ponad 200 domów dziecka, internatów i burs, otaczał opieką kilkadziesiąt tys. dzieci żydowskich. W czasie wojny Centos kontynuował działalność w wielu gettach. W getcie warszawskim był Centos centralną instytucją opieki nad dzieckiem, skupiał wybitnych lekarzy, psychologów, pedagogów. Kierowali nim Adolf Berman (kwestie społeczno-organizacyjne i wychowawcze) oraz Józef Gitler (sprawy finansowo-gospodarcze). W 1941 r. Centosowi podlegało m.in.. 13 internatów, 21 świetlic w domach dla uchodźców, 12 ognisk opieki dla najmłodszych, 2 stacje dla niemowląt, 12 kuchni dla dzieci, blisko 500 kącików przy komitetach domowych. Archiwum gettowego Centosu uległo zniszczeniu. Ocalały materiały zebrane w Archiwum Ringelbluma, korespondencja z Prezydium ŻSS w Krakowie (oba zespoły w AŻIH). Nie udało się ustalić, w jaki sposób zbiór dokumentów Centosu (głównie korespondencja pokontrolna z Komisją Aprowizacyjną ŻSS KOM w getcie warszawskim) znalazł się w AŻIH.
Zawartość: Zbiór dokumentów Centos w getcie warszawskim. 24.07.1941-26.05.1942:
1. Korespondencja ogólna Głównej Komisji Aprowizacyjnej ŻSS w Warszawie z Centralą Centos, w tym:
- korespondencja inspektorów Podkomisji Instrukcji i Kontroli ŻSS z Wydziałem Kuchen i Ognisk Centos oraz Wydziałem Opieki Otwartej Centos;
2. Sprawozdania z lustracji placówek dożywiania podległych Centosowi, wnioski pokontrolne oraz wyjaśnienia pracowników lustrowanych kuchni dziecięcych i świetlic.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 202
Unit count: 5
Linear meters: 0.2
 1. Paryż. Dokumenty prywatne.
  dr Hans Prager (12.09.1887-4.12.1940), pisarz. filozof, historyk literatury – legitymacja organizacji Groupement Israélite de Coordination d’Aide et de Protection - Intercomité des Œuvres Françaises d’Assistance aux Réfugiés. (6.12.1939 r.).
                         1939, rkps, druk, j. franc., poszyt, s.   sygn.
 2. Paryż. Dokumenty prywatne.
  Béla Roth (ur. 1908 r.) – legitymacja organizacji Groupement Israélite de Coordination d’Aide et de Protection - Intercomité des Œuvres Françaises d’Assistance aux Réfugiés. (26.09.1939 r.).
                         1939, rkps, druk, j. franc., poszyt, s.   sygn.
 3. Paryż. Dokumenty prywatne.
  Guy (Salomon) Hirsch Montmartin (ur. 1894 r.)[1] – prawo jazdy (24.04.1935 r.).
                         1935-1936, rkps, druk, fot., j. franc., poszyt, s.  
 4. Paryż. Dokumenty prywatne.
  Marek Szwarc (9.05.1892-28.12.1958), malarz i rzeźbiarz – bilet wizytowy (adres: 89, rue de la Glacière, Paris).
  d., druk, j. franc., l., s. 1.   sygn.
 5. Paryż. Dokumenty prywatne.
  Ankiety personalne uciekinierów z Austrii wystawione przez nieznaną organizację pomocową: Abraham Cukier (ur. 1913), Ernst Grünmantl (ur. 1898)[2] i dr Harald Tauber (ur. 1913)[3].
                         1939-1940, rkps, druk, j. franc., niem., l., s. 6.   sygn.

 

 

[1] Zob. http://galilee.paysdelaloire.e-lyco.fr/histoire-et-memoire-la-shoah/hirsch-montmartin-guy-garage-la-baule-nr-000-6806-58477.htm (dostęp: 23 III 2018).

[2] Został zamordowany w Auschwitz-Birkenau dn. 8.07.1942 r. Zob. https://books.google.pl/books?id=TnLiCNYVFDQC&pg=PA402&lpg=PA402&dq=Ernst+Gr%C3%BCnmantl&source=bl&ots=GMC1im8liC&sig=ACfU3U321wR41D58fLKEexhdJzaczIT8pA&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwivzrqJ05DhAhXJepoKHXd0CLQQ6AEwAHoECAQQAQ#v=onepage&q=Ernst%20Gr%C3%BCnmantl&f=false (dostęp 20 III 2019).

[3] Zob. https://www.myheritage.pl/names/harald_tauber (dostęp 20 III 2019).

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 203
Unit count: 2
Linear meters: 0.01
 1. Dokumenty prywatne.
  Leo Rosthal – dokument tożsamości (13.04.1939 r.)
                         1939, rkps, druk, fot., j. ang., hebr., l., s. 4.   sygn. stara:

Palestyna. Dokumenty prywatne.        
         Aron i Brucha Einhorn: Certyfikat nr 50201 kupna ziemi (22.08.1935 r.)[1].
                       1935, rkps, druk, j. ang., hebr., l., drobne uszkodzenia, s. 2.

 

[1] Patrz też sygnatura: 221/53

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 204
Unit count: 96
Linear meters: 1

Dzieje twórcy: Getto w Białymstoku zostało utworzone 26.07.1941, a zlikwidowane 16-20.08.1943. Stłoczono tu ok. 40 tys. Żydów z Białegostoku i okolic. W dwóch akcjach likwidacyjnych zostali oni wywiezieni do ośrodka zagłady w Treblince lub zginęli na miejscu. Przeżyli nieliczni. Archiwum podziemne zaczęto tworzyć w listopadzie 1942 r., od przyjazdu Mordechaja Tenenbauma - członka organizacji Dror w getcie warszawskim. W pracach archiwum wybitną rolę odegrał Cwi Mersik, również działacz Dror, który przedostał się do Białegostoku z Wilna w styczniu 1942 r. W marcu i maju 1943 r. Bronce Winnickiej udało się ukryć 3 paczki dokumentów poza gettem (u dra Filipskiego). Część oryginałów została przejęta przez ŻIH w 1947 r. wraz z całością zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej. Pozostałe dokumenty Podziemnego Archiwum znajdują się w ŻIH w odpisach sporządzonych w 1946 r.
Zawartość: W naszych zasobach znajduje się:
- ponad 400 ogłoszeń, rozporządzeń, komunikatów i odezw Rady Żydowskiej w getcie Białystok 8.07.1941 - 12.1942;
- protokoły posiedzeń Rady Żydowskiej 02.08.1941 - 29.11.1942;
- relacje z gett: Białystok, Ciechanowiec, Dereczyn, Grajewo, Grodno, Mińsk, Słonim, Sokoły, Supraśl, Swisłocz, Urle, Wilno i in.; z obozu zagłady w Treblince;
- pisma M. Tenenbauma (w odpisach): dziennik 01.1943-03.1943, listy, odezwy;
- odpisy dokumentów osobistych ofiar obozu w Treblince;
- opracowanie dotyczące Rady Żydowskiej w Białymstoku;

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 205
Unit count: 661
Linear meters: 10

Dzieje twórcy: Getto w Łodzi utworzono 8.02.1940 a ostatecznie zlikwidowano między 2 a 30.08.1944 r., wywożąc pozostałych Żydów do Auschwitz- Birkenau i Stutthofu (we wcześniejszych akcjach do ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem). Przed wojną mieszkało w mieście 223 tys. Żydów. W getcie znalazło się 160 tys. mieszkańców Łodzi, a wraz z przesiedlonymi z Austrii, Czech, Luksemburga, Niemiec i miasteczek Kraju Warty oraz Cyganami stłoczono tu do 200 tys. osób. Archiwum Przełożonego Starszeństwa Żydów Mordechaja Chaima Rumkowskiego i poszczególnych resortów branżowych getta, a także archiwum niemieckiego Zarządu Getta (Ghettoverwaltung Litzmannstadt), którego kierownikiem był Hans Biebow, w dużej części udało się po wojnie odnaleźć, scalić i zabezpieczyć dzięki wysiłkom Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej. Obecnie dokumenty te znajdują się w Archiwum Państwowym m. Łodzi. Zbiór luźnych materiałów gettowych, głównie z niemieckiego Zarządu Getta, zgromadzony w Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej przejęty przez ŻIH w 1947 r.
Zawartość: Na zbiór dokumentów administracji getta łódzkiego składają się m.in.:
- materiały ogólne urzędu: obwieszczenia i zarządzenia Przedstawiciela III Rzeszy w Kraju Warty, biuletyny niemieckiej administracji miasta Łodzi 1940-1944;
- sprawozdania, raporty miesięczne 1942;
- spisy zatrudnionych w administracji z 1941-1942 r., przydziały dla Sonderkommando SS w Chełmnie nad Nerem oraz dla uczestniczących w akcjach specjalnych 1942-1943;
- sprawozdania finansowe administracji getta 1941-1944;
- korespondencja ogólna z urzędami niemieckimi i z kancelarią Rumkowskiego 1940-1941;
- meldunki gestapo o sytuacji w getcie 1942;
- meldunki dotyczące konfiskaty mienia żydowskiego i jego sprzedaży 1940-1943;
- meldunki dotyczące własności mieszkań;
- korespondencja w sprawach nieruchomości i zarządzania nimi;
- dokumenty dotyczące przesiedleń do Łodzi z innych miejscowości (Pabianice 1942, Włocławek 1941),
- korespondencja dotycząca likwidacji getta w miejscowości Piontek i skupisk żydowskich w okręgu Sanniki 1942;
- lista zgonu Żydów luksemburskich w gettcie łódzkim 1941-1942;
- dokumenty dotyczące wysiedleń z getta w Łodzi 1942.
Sprawy dotyczące produkcji w getcie:
- wykazy zakładów wytwórczych i urządzeń fabrycznych 1939-1944;
- zamówienia surowców i artykułów oraz sprawozdania dotyczące wytworzonych produktów 1941-1943;
Wydział Transportowy (Transportabteilung Gettoverwaltung), dokumenty wywozowe wyprodukowanych towarów 1940-1943;
Kancelaria Rumkowskiego (Kanzlei Rumkowski):
- statystyka ludności getta 1941-1944, lista mieszkańców 1941;
- kartoteka uczniów w getcie 1940-1941; (2395 rekordów) 205/323
- lista 2.499 osób zwolnionych z wysiedlenia 1942;
- lista żydowskich artystów w getcie 1942-1944;
- wykazy uprawnionych do otrzymania dodatku żywnościowego 1944;
- okólniki Przełożonego Starszeństwa Żydów w sprawie przydziałów artykułów spożywczych 1941-1944;
- raporty dotyczące chorób zakaźnych w getcie 1940, 1942-1944;
- korespondencja z władzami niemieckimi 1939-1941,
- sprawozdania dla władz niemieckich 1939-1941,
- korespondencja w urzędami miast mających kontakty gospodarcze z gettem 1940-1943.
Żydowska Służba Porządkowa (Jüdischen Ordnungsdienst), rozkazy i raporty dzienne 1940-1944.
Towarzystwo Rewizji i Powiernictwa Wschód, Łódź (Revisions und Treuhandgeselschaft Ost, Litzmannstadt):
- dyrektywy, sprawozdania, ogólniki 1941-1942 , zasady postępowania podczas konfiskaty;
- meldunki dotyczące konfiskaty mienia żydowskiego 1941-1943;
- sprawozdania z kontroli firm, umowy dzierżawy.
Policja Kryminalna w Łodzi (Staatliche Kriminalpolizei, Litzmannstadt), lista pracowników 1941-1942;
Landgericht Litzmannstadt (Sąd Okręgowy), akta sądowe kilku spraw o zniesławienie Niemców i unieważnienie mieszanego małżeństwa z pozwu "aryjczyka" 1940-1944.
- dokumenty osobiste Żydów, głównie wiedeńskich (327 rekordów).. 205/367

(na CD gazetka i encyklopedia getta)

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 206
Unit count: 1
Linear meters: 0.01

Nagykanizsa. Dokumenty prywatne.
         Istvan Schveiger – zaświadczenie o moralności.
                       1922, rkps, druk, j. węg., l., s. 1.  

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 207
Unit count: 1
Linear meters: 2

Dzieje twórcy: Koncern zbrojeniowy HASAG (Hugo Schneider AG) zatrudniał dziesiątki tysięcy więźniów w kilku miastach Turyngii i Saksonii oraz na terenach okupowanych. Obozy HASAG utworzono w Altenburgu, Colditz, Częstochowie, Flössbergu, Kielcach, Lipsku-Schönefeld, Meuselwitz, Schlieben, Skarżysku Kamiennej, Starachowicach i w miejscowości Taucha. W Częstochowie zorganizowano aż 5 obozów pracy dla Żydów, zatrudniających po kilka tysięcy więźniów każdy: w hucie HASAG-Raków (06.1943-16.01.1945), w HASAG -Apparatebau oraz w fabrykach amunicji: HASAG-Pelcery - na przedmieściu Stradom (22.09.1942 - 16.01.1945); HASAG-Warta (lato 1943-16.01.1945) i HASAG--Częstochowianka (2 połowa 1943-16.01.1945). W styczniu 1945 r. pospiesznie demontowano i przewożono na zachód urządzenia fabryczne, a więźniów ewakuowano w niewiadomym kierunku. Część trafiła do obozu HASAG w Lipsku.
Zbiór kart więźniów obozu HASAG - Pelcery został tuż po wojnie zabezpieczony przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną i w 1947 r. przekazany do ŻIH. Dodatkowo ok. 9000 kart więźniów obozów Hasag przechowuje muzeum w Buchenwaldzie.
Zawartość: Kartoteka więźniów obozu HASAG-Pelcery w Częstochowie z lat 1943-1945 obejmuje 4736 kart.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 208
Unit count: 1
Linear meters: 0.01

Nyíregyháza. Dokumenty prywatne.
         Elisabetha Rosenblüh (ur. 1902) – świadectwo maturalne ukończenia gimnazjum (30.07.1920 r.).
                       1920, rkps, druk, j. łac., węg., l., s. 1.  

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 209
Unit count: 325
Linear meters: 2

Kolekcja dokumentów z różnych obozów. Znajdują się w niej zarówno oryginały jak i kopie. Dla wybranych jednostek sporządzono elektroniczną bazę danych liczącą ponad 38 tys. rekordów. Baza jest dostępna w Archiwum ŻIH.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 210
Unit count: 761
Linear meters: 6

Dzieje twórcy: American Joint Distribution Committee powstał w 1914 r. w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy żydowskich organizacji charytatywnych dla niesienia pomocy ludności żydowskiej w Palestynie oraz dotkniętej pogromami i działaniami wojennymi w Europie środkowo-wschodniej i Turcji. Biuro Joint otwarte w Polsce tuż po I wojnie wspierało wiele żydowskich inicjatyw społecznych, subsydiowało takie organizacje, jak Towarzystwo Opieki Zdrowotnej, opieki nad dzieckiem żydowskim Centos czy ORT - organizację przygotowującą do pracy zawodowej. Po wybuchu II wojny Joint wspierał finansowo i materialnie poszczególne skupiska żydowskie, a następnie getta. Archiwum AJDC z lat 1939-1941 zgromadzone w krakowskiej centrali AJDC dla Generalnego Gubernatorstwa zawiera korespondencję ogólną z poszczególnymi gettami od początku okupacji hitlerowskiej do czasu formalnego zaprzestania działalności AJDC z końcem 1941 r. Joint działał jednak nadal nieoficjalnie do końca okupacji. Dyrektorzy: Icchak Gitterman, Dawid Guzik, Leib Neustad. Fragmenty archiwum centrali krakowskiej AJDC z lat 1939-1941 zostały odnalezione i zabezpieczone przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną, po której w 1947 r. przejął je ŻIH.
Po II wojnie AJDC w Polsce reaktywowano z dniem 19.07.1945 r. Działałał do końca 1949 r. , kiedy też uległa likwidacji cała pluralistyczna mozaika ugrupowań i instytucji żydowskich w Polsce. Pomoc materialną (żywność, lekarstwa, odzież, surowce, maszyny) i finansową kierował do organizacji i stowarzyszeń społecznych, politycznych, oświatowych, kulturalnych, związanych z produktywizacją społeczności żydowskiej oraz do zrzeszeń religijnych. Jego głównym beneficjentem był Centralny Komitet Żydów w Polsce i działające przy nim Towarzystwo Ochrony Zdrowia. Ważną dziedziną działalności była pomoc w poszukiwaniu osób zaginionych oraz przy emigracji.
Dyrektorzy: Dawid Guzik, a po jego śmierci w 1946 r. William Bein; sekretarz generalny: Józef Gitler Barski.
Archiwum AJDC z lat 1945-1949 trafiło do ŻIH z pewnymi ubytkami ( głównie akt personalnych) bezpośrednio po zakończeniu kolejnego etapu działalności tej instytucji w Polsce, dokładna data przejęcia nie jest znana.
Zawartość: I. AJDC. Lata 1939-1941
- raporty, komunikaty i sprawozdania z działalności Centrali dotyczące rozmiaru pomocy i sposobu jej rozdziału;
- sprawozdania z wizytacji w gminach i placówkach wspieranych przez AJDC;
- dane inspektorów w poszczególnych dystryktach Generalnego Gubernatorstwa;
- dokumenty finansowe;
- korespondecja z delegaturami AJDC w Europie i placówkami dyplomatycznymi w Europie;
- korespondencja delegatur AJDC w Warszawie i Krakowie z ok.. 400 gminami żydowskimi (gettami) w Generalnym Gubernatorstwie w sprawach pomocowych.

II. AJDC. Lata 1945-1949
1. Sekretariat:
- akta o charakterze prawnym i organizacyjnym (okólniki, zarządzenia, biuletyny i in.);
-sprawozdania z działalności AJDC w Polsce, z pracy poszczególnych wydziałów i z pomocy otrzymanej od organizacji zagranicznych;
- protokóły z konferencji dyrekcji AJDC z różnymi urzędami i instytucjami;
- akta osobowe pracowników;
- korespondencja ogólna, krajowa i zagraniczna.
2. Wydział Prawny: protokoły zebrań w sprawach organizacyjnych, sprawozdania, korespondencja ogólna.
3. Wydział Kontroli, sprawozdania z kontroli poszczególnych instytucji finansowanych przez Joint.
4. Wydział Poszukiwań:
- komunikaty i ogólniki dyrekcji i sekretariatu;
- korespondencja z instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi w kraju i zagranicą nt. poszukiwanych osób, m.in.. z Central Location Index , United Service for New Americans (USNA), z placówkami AJDC zagranicą, z ambasadami w Polsce;
-sprawozdania i statystyka.
5. Wydział Pomocy Indywidualnej:
- ogólne akta organizacyjne;
- korespondencja w sprawach darów dla szpitali i organizacji;
- dokumentacja przesyłek paczek zagranicznych i ich odbioru;
- korespondencja dotycząca pomocy dla osób prywatnych (w tym zbiór teczek osobowych);
- korespondencja dotycząca pomocy dla Polaków udzielających pomocy Żydom podczas okupacji.
6. Wydział Ziomkostw:
- materiały lokalnych komitetów żydowskich dotyczące strat i Ocalałych;
- korespondencja z organizacjami ziomkostw (w tym wykazy imienne Ocalałych w poszczególnych miejscowościach);
- korespondencja dotycząca pomocy dla poszczególnych ziomkostw.
7. Wydział Emigracyjny:
- ogólne akta organizacyjne, biuletyny Centrali ds. Emigracyjnych AJDC w Paryżu;
- akta pesonalne emigrujących (w tym akta referatu do spraw dzieci);
- korespondencja z organizacjami zagranicznymi w sprawach dotyczących emigracji.
8. Wydział Transportowy, Wydział Transportowy w Gdyni, Wydział Magazynów, dokumenty transportowe statków i składów pociągów z pomocą materialną, materiały obrazujące zasięg pomocy.
9. Wydział Buchalterii:
- sprawozdania finansowe z działalności centrali w Polsce;
- sprawozdania z działalności instytucji i organizacji finansowanych w Polsce przez AJDC.

Sporządzono 84 540 rekordów z danych osobowych w dokumentach z AJDC (1939-1941).

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 211
Unit count: 1481
Linear meters: 16

Dzieje twórcy: Żydowska Samopomoc Społeczna ( odpowiednik "aryjskiej" Rady Głównej Opiekuńczej) - powołana za przyzwoleniem władz okupacyjnych w maju 1940 i zlikwidowana 29.07.1942 - była organizacją dobrowolnej opieki nad ludnością żydowską w Generalnym Gubernatorstwie. Agendami terenowymi ŻSS były Żydowskie Komitety Opiekuńcze Powiatowe i Miejskie, które działały w poszczególnych gettach. Prezydium ŻSS miało siedzibę w Krakowie, podlegało mu ok. 400 placówek opiekuńczych w gettach. Zebrane dotacje pienieżne, żywność, lekarstwa, odzież trafiały do najbardziej potrzebujących, do kuchni ludowych, zakładów opieki zamkniętej i innych placówek. Przewodniczący Prezydium Michał Weichert, sekretarz generalny Emanuel Ringelblum. Zabezpieczona po wojnie przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną ocalała część archiwum Prezydium ŻSS w 1947 r. została przejęta przez ŻIH wraz ze zbiorami CŻKH.
Zawartość: Zespół ŻSS 1940-1942 [1944] zawiera m.in..:
- statuty i regulaminy ŻSS, Naczelnej Rady Opiekuńczej, Polskiej Rady Głównej, sprawozdanie z posiedzeń Rady Głównej Opiekuńczej. 1940 r.;
- memoriały, okólniki i instrukcje ŻSS 1940-1942;
- notatki z posiedzeń Prezydium, konferencji, rozmów telefonicznych i z pracy poszczególnych wydziałów Prezydium 1940-1942;
- korespondencja ogólna ze Związkiem Towarzystw Opieki nad Dziećmi i Sierotami Centos, Towarzystwem Ochrony Zdrowia, Domem Sierot w Krakowie, Żydowskim Komitetem Inwalidów Wojennych, Polskim Czerwonym Krzyżem 1940-1942;
- wykazy subwencji przyznanych terenowym placówkom ŻSS;
- podania osób prywatnych i firm o pozostanie w Krakowie 1940;
- korespondencja osób prywatnych i firm w sprawach pomocy 1940-1942;
- korespondencja dotycząca poszukiwania krewnych 1942-1943;
- korespondencja z organizacjami żydowskimi i osobami prywatnymi zagranicą 1940-1943;
- Punkt Rozdzielczy Leków, dokumentacja, korespondencja 1940-1942;
- korespondencja z Deutsche Emailwarenfabrik 1943-1944 i obozami pracy 1943-1944;
- meldunki i wykazy z obozu w Płaszowie 1943;
- kopie pism Prezydium do władz niemieckich 1940-1942;
- korespondencja Prezydium z delegaturami ŻSS w blisko 400 miejscowościach (indeks geograficzny) w sprawach pomocy, sytuacji ogólnej, przesiedleńców, szpitali i in. 1940-1942.
Sporządzono 45 870 rekordów z danych osobowych zawartych w dokumentach.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 212
Unit count: 24
Linear meters: 0.5

Dzieje twórcy: W 1939 r. Gmina Żydowska w Będzinie liczyła 25.264 członków. W styczniu 1940 r. kierownik referatu ds. żydowskich w katowickim gestapo, komisarz generalny Hans Dreier powołał w Sosnowcu Centralę Rad Starszych Gmin Żydowskich Wschodniego Górnego Śląska, której w październiku tego roku podlegało 96.283 Żydów w 34 gminach i ich filiach. Na czele centrali stał Mojżesz Merin. Początkowo położenie ludności żydowskiej w Będzinie było nieco lepsze niż w innych miastach, toteż schroniły się tu tysiące Żydów z centralnej Polski. W końcu 1941 r. Niemcy zaczęli tworzyć tu getto, którego zarządcą komisarycznym był Chaim Merin (brat Mojżesza). W maju i sierpniu 1942 r. rozpoczęto deportacje do Auschwitz- Birkenau. Ostateczna likwidacja getta nastąpiła w ciągu 8 sierpniowych dni 1943 r., kiedy to "wysiedlono" z Będzina ponad 12 tys. Żydów. Nieznane są losy archiwum getta. Jego część tworząca zespół Zarządu Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie została odnaleziona, scalona i zabezpieczona w 1945 r. przez Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. Do ŻIH trafiła w 1947 r. wraz z przejętymi zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość: Zbiór zawiera fragmenty akt następujących instytucji i wydziałów:
I. Der Leiter der Aeltestenräte der jüdischen Kultusgemeinden in Ost-Oberschlesien (Kierownika Centrali Rad Starszych Gmin Wyznaniowych Żydowskich Wschodni Górny Śląsk) 1940-1943;
II. Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in Bendsburg (Zarząd Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie) 1939-1943.:
- komunikaty i okólniki zarządcy komisarycznego Chaima Merina;
- obwieszczenia i instrukcje dla podległych wydziałów;
- Spis ludności żydowskiej w Będzinie 1939;
- dokumenty osobiste mieszkańców getta 1941-1943, zdjęcia;
- wykazy przejmowanego mienia 1942-1943;
III.Strassen Ordnergruppe (Sekcji Służby Porządkowej) policji żydowskiej przy Zarządzie w Będzinie 1940-1943:
- raporty, meldunki, instrukcje;
- wykazy osób skierowanych do obozu przejściowego w Sosnowcu (Dulag Sosnowitz) 1942-1943;
IV. Wohnungsabteilung (Wydział Mieszkaniowy) Zarządu w Będzinie:
- przydziały mieszkań, wykazy mieszkań opróżnionych 1942;
V. Arbeitseinsatzreferat (Wydział Zatrudnienia) Zarządu w Będzinie:
- wykazy zakładników, zwolnionych, zgłaszających się dobrowolnie do pracy, korespondencja 1941-1943;
- wykazy ludności bez przydziału pracy 1942-1943;
- raporty Żydowskiego Referatu Pracy z akcji przesiedleńczej 1942-1943;
VI. Wykazy ludności przeznaczonej do "wysiedlenia" z następujących miejscowości (bez daty, 1942):
- Czeladź
- Jaworzno
- Chrzanów
- Krzepice
- Olkusz
- Sławków
- Szczakowa
- Trzebinia.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 213
Unit count: 108
Linear meters: 2.5

Dzieje twórcy: Przed 1939 r. mieszkało w Częstochowie 28,5 tys. Żydów. Judenrat (Radę Starszych) utworzono tu na polecenie władz niemieckich 16.09.1939 r. Getto ustanowiono 9.04.1941 i zamknięto 23.08.1941 r. Stłoczono tu 12 tys. osób, również z Łodzi, Płocka, Krakowa. W akcji likwidacyjnej między 22.09 a 5.10.1942 r. większość mieszkańców getta wywieziono do ośrodka zagłady w Treblince. Pozostałe tzw. małe getto zlikwidowano ostatecznie w czerwcu 1943 r., kierując jego mieszkańców do obozów pracy utworzonych przy częstochowskich zakładach zbrojeniowych, skąd wywieziono ich w styczniu 1945 r. do obozów niemieckich.
Ocalałe fragmenty archiwum Rady Starszych w Częstochowie zabezpieczone przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną zostało przejęte przez ŻIH w 1947 r.
Zawartość: Zbiór dokumentów Rady Starszych w Częstochowie zawiera:
1. Obwieszczenia władz niemieckich dotyczące społeczności żydowskiej.
2. Materiały Referatu Statystycznego Wydziału Administracyjnego 10.1939-1941.
3. Materiały Wydziału Ewidencji i Statystyki:
- wykazy imienne osób z 1940 r.;
- listy Żydów skierowanych do obozów pracy.
4. Akta Żydowskiej Służby Porządkowej 01.1941-09.1942:
- meldunki, notatki służbowe,
- "Księga Wydarzeń i Zarządzeń",
- wykaz pracowników ŻSP,
- korespondencja z Radą Starszych w sprawie konfiskaty mieszkań i aresztowań,
- korespondencja z Urzędem Miejskim w Częstochowie i Komendą Policji Polskiej w sprawie skierowań do obozów pracy.
5. Zbiór dokumentów osobistych, w tym przepustki, karty meldunkowe, Ausweisy, kartki żywnościowe [1933] 03.1940-21.12.1942.
8155 rekordów wykonano z danych w dokumentach.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 214
Unit count: 2
Linear meters: 0.01

Dzieje twórcy: Getto w Falenicy zostało utworzone 15.10.1940, a zlikwidowane 20.08.1942 - tego dnia mieszkańców wywieziono do ośrodka zagłady w Treblince. Ogółem przeszło przez getto ok. 7500 osób. , wcześniej wskutek głodu i epidemii tyfusu zmarło 1500 osób, podczas likwidacji getta i obozu w tartaku rozstrzelano ok. 300 osób.
Archiwum Rady Żydowskiej w Falenicy uległo zniszczeniu, uratowano pojedyncze dokumenty, przekazane przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną w 1947 r. .
Zawartość: Pojedyncze dokumenty:
- nakaz płatniczy wystawiony przez Radę Żydowską z wyrokiem sądu polubownego przy Radzie Żydowskiej 1940;
- podanie o powierzenie stanowiska lekarza przy gminie żydowskiej 11.1941.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 215
Unit count: 1
Linear meters: 0.01

Dzieje twórcy: Rada Żydowska powstała w Jaśle z polecenia władz niemieckich jesienią 1939 r. Getto skupiało ponad 3 tys. osób z powiatu jasielskiego. W lipcu 1941 r. dokwaterowano ok.. 450 osób z miasteczka Jedlicze. Zlikwidowano getto we wrześniu 1942, wywożąc ludność do ośrodka zagłady w Bełżcu. Nie wiadomo, kiedy trafiła do ŻIH jedyna księga z archiwum RŻ w Jaśle.
Zawartość: Rada Żydowska, Kassa-Buch za okres od 1.01.1941 do 30.06.1942.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 216
Unit count: 1
Linear meters: 0.01

Dzieje twórcy: Łachwa. Niemcy wkroczyli do miasteczka 8.07.1941. Prezesem Rady Żydowskiej został Mojżesz Łopatin (następnie w partyzantce). W marcu 1942 r. utworzono tu getto. 2350 Żydów stłoczono w 40 domkach. 3.09. 1942 getto zostało otoczone przez milicję ukraińską i żandarmerię niemiecką. Wcześniej utworzona żydowska samoobrona przygotowała wszystkie zabudowania do podpalenia, aby uniemożliwić wkroczenie Niemców . Teraz podpalono je, co spowodowało dezorientację milicji i żandarmerii oraz umożliwiło 500 Żydom przedarcie się do lasu. W sumie podczas akcji likwidacyjnej zginęło 1800 mieszkańców getta i 350 spośród zbiegłych do lasu. Zginęło też 7 Niemców. Archiwum Rady Żydowskiej nie zachowało się. Nie wiadomo, jaką drogą dokument trafił do ŻIH.
Zawartość: Potwierdzenie dostarczenia robotników żydowskich przez Radę Żydowską w Łachwie, z 25.08.1941 r.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 217
Unit count: 1
Linear meters: 0.01

Miechów. Dokumenty prywatne.
         Książeczka wojskowa: Szmul Szmulewicz (ur. 1913)
                       1936-1938, rkps, druk, j. pol., l., uszkodzenia, s. 20.  

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 218
Unit count: 82
Linear meters: 20

Dzieje twórcy: Przed wojną mieszkało w Krakowie ok. 60 tys. Żydów. W mieście, które stało się stolicą Generalnego Gubernatorstwa, w dniu 18.05.1940 wyznaczono Żydom 3-miesięczny termin przeniesienia się do innych miejscowości GG. W Krakowie mogło pozostać 10 tys. Żydów. Na czele krakowskiego Judenratu stanął Marek Biberstein, a po jego uwięzieniu — Artur Rosenzweig. 3.03 1941 r. utworzono na Podgórzu getto, które zamknięto 20.03. 1941 r. Znalazło się tu 18 tys. Żydów z Krakowa, Wieliczki, Skawiny, Rabki i innych miejscowości podkrakowskich. Akcje likwidacyjne: 28.05.1942 — 8.06.1942 i 27–28.10.1942 do ośrodka zagłady w Bełżcu i Auschwitz — Birkenau oraz 13–14.03.1943 — do Auschwitz — Birkenau oraz obozu w Płaszowie.
Archiwum RŻ w Krakowie nie zachowało się w całości. Nieliczne dokumenty zebrane po wojnie przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną zostały przez nią przekazane do ŻIH w 1947 r.
Zawartość: Rada Żydowska w Krakowie. 1939–1942
1 Sprawozdania z działalności RŻ miesięczne (lipiec, sierpień i październik 1940) i roczne (11.1939–30.10.1940);
2. Zarządzenia w sprawie wysiedlenia Żydów krakowskich 05.-11.1940,
- wykazy mieszkań pozostawionych przez wysiedlonych z Krakowa 08.1940,
- korespondencja z radami żydowskimi innych miast w sprawie przyjęcia Żydów krakowskich.
3. Zarządzenia i instrukcje dotyczące pracy przymusowej ludności żydowskiej 1940 i 1941.
4. Raporty ośrodków opiekuńczych 1940.
5. Zarządzenia dotyczące Żydów niemieckich 1941–22.04.1942.
- wykaz Żydów obcokrajowców zamieszkałych w Krakowie 1940–1941.
6. Finanse:
- asygnaty kasowe 1940,
- wykazy osób poświadczających odbiór zapomogi.
7. Ankiety personalne osób skierowanych do wysiedlenia z Krakowa, lipiec-sierpień 1940.
8. Ausweisy Żydów krakowskich, 10.08.1940–19.12.1940.
9. Karty rejestracyjne z getta i odpisy kennkart Żydów krakowskich, marzec 1941.
W tym:
- Ankiety personalne osób skierowanych do wysiedlenia z Krakowa
(dawna sygn. 206). Lipiec-sierpień 1940............................................. 218/34
(19901 rekordów)
- Dokumenty tożsamości (ausweisy) mieszkańców Krakowa.
10.08.1940 – 19.12.1940....................................................................... 218/35
(364 rekordy)
- Kopie dokumentów tożsamości (kenkart) osób skierowanych
do wysiedlenia..................................................................................... 218/37
(10912 rekordów)
- Karty ubiegających się o pozostanie w getcie krakowskim
Marzec 1941.......................………………………………………….... 218/33
(16189 rekordów)

 

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 219
Unit count: 7
Linear meters: 0.01

Dzieje twórcy: Rada Żydowska w Międzyrzecu Podlaskim została utworzona na polecenie władz niemieckich jesienią 1939 r. Getto formalnie zamknięto latem 1942, a zlikwidowano w listopadzie 1942 r. , wywożąc mieszkańców w 3 akcjach do ośrodka zagłady w Treblince. Przebywała w nim ludność dawnego powiatu radzyńskiego, Krakowa, Mławy, Mielca; w maju 1942 r. słoczono tu dodatkowo 1025 Żydów z Czechosłowacji, a jesienią Żydów z powiatu bialskiego, z Parczewa i Radzymina. Przeciętnie liczyło 17 tys. osób. Nie wiadomo, kiedy pojedyncze dokumenty trafiły do ŻIH .
Zawartość: Kilka dokumentów osobistych z okresu 01- 04.1940 r.:
- wezwanie do stawienia się do pracy; rachunek apteczny; pokwitowanie wpłaty na akcję wielkanocną.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 220
Unit count: 1
Linear meters: 0.02

Dzieje twórcy: Rada Żydowska w Końskich działała na mocy rozporządzenia okupanta od jesieni 1939 r. Getto utworzono wiosną 1941 r., a zlikwidowano 6.01.1943, wywożąc ponad 10.000 osób w dwóch akcjach do ośrodka zagłady w Treblince. Składało się ono z dwóch odrębnych części. Przebywała w nim m.in. ludność z okolic Końskich oraz ok. 1200 Żydów z Płocka. Archiwum RŻ uległo zniszczeniu. 

Księga została przekazana do zbiorów ŻIH przez Prokuraturę m. Łodzi 11 listopada 1957 r.
Zawartość: Rada Żydowska m. Końskie. Wydział Aprowizacyjny, Księga ewidencji ludności 1942. (6088 rekordów)

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 221
Unit count: 70
Linear meters: 3

Dzieje twórcy: W październiku 1939 r. mieszkało w Warszawie ok. 360 tys. obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Radę Żydowską w Warszawie utworzono na polecenie władz okupacyjnych 4.10. 1939 r. Na jej czele stanął inż.. Adam Czerniaków, który już 23.09.1939 — wobec wyjazdu z miasta przewodnicącego gminy — został przez Stefana Starzyńskiego mianowany prezesem Gminy. 23.07.1942 r., w drugim dniu Wielkiej Akcji Likwidacyjnej, A. Czerniaków popełnił samobójstwo. Jego następcą był Marek Lichtenbaum. Getto zamknięto 16.11.1940 r. Stłoczono tu ok. 450 tys. Żydów z Warszawy oraz przesiedleńców z okolicznych miejscowości oraz z Rzeszy i Protektoratu. W Wielkiej Akcji Likwidacyjnej między 22.07 a 12.09.1942 r. wywieziono do ośrodka zagłady w Treblince ok. 280 tys. mieszkańców getta; w drugiej akcji między 18 a 22.01.1943 — 8 tys. W chwili rozpoczęcia ostatecznej likwidacji getta, 19.04.1943 r. wybuchło w getcie powstanie. Pozostałych przy życiu (ok. 50 tys. osób) wywieziono do obozów na Lubelszczyźnie. Większość archiwum RŻ uległo zniszczeniu. Większa część uratowanych akt przechowywana jest w Archiwum m. st. Warszawy. Dokumenty znajdujące się w AŻIH zostały przejęte od Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1947 r. Również w Archiwum Ringelbluma znajdują się dokumenty bądź odpisy dokumentów RŻ w Warszawie.
Zawartość: 1. Sprawozdanie Rady Żydowskiej w Warszawie z działalności za okres od 7.10 do 31.12. 1939;
2. Opracowania wewnętrzne Wydziału Statystycznego RŻ dla członków RŻ i kierowników wydziałów Rady Żydowskiej z 3.05.1940 -2.06.1940 oraz 4.-25.09.1940 i 15.01.1941. Zawierają też sprawozdania tygodniowe Prezesa Rady Żydowskiej z działalności Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie za okres 16–21.04.1940 — 22–28.05.1940 oraz 30.08–19.09.1940;
3. Opracowanie Wydziału Ewidencji Rady Żydowskiej. Stan liczebny mieszkańców getta i nieruchomości na dzień 1.01.1941.
4. Sprawozdanie statystyczne za okres od listopada 1939 do 05.1942 oraz z lipca 1942.
W tym:
- powojenna lista policjantów żydowskich (1466 rekordów) ……….. 221/15
- Karty Zgonu Żydów z Getta Warszawskiego.
1939, 1941........................................................……………...............................221/16
Dzieje twórcy: Ocalałe z warszawskiego getta karty zgonów. Jest to mniej więcej dziesiąta część wszystkich kart. Liczą bowiem 10.052 nazwisk, podczas gdy jeszcze przed Wielką Akcją Likwidacyjną zmarło w getcie ok. 100.000 osób. Przygotowane przez Wydział Zdrowia Rady Żydowskiej dla Wydziału Statystycznego Zarządu Miejskiego w Warszawie.
Zawartość: 10.056 kart zgonu zmarłych w warszawskim getcie, głównie w 1941 r., nieliczne karty z 1939 r., tj. sprzed utworzenia getta; oraz ze stycznia 1942 r. Nadpalone karty zgonu zostały znalezione wiosną 1949 r. na terenie Muranowa przez robotników budowlanych.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 222
Unit count: 22
Linear meters: 0.7

Dzieje twórcy: Podstawowe dokumenty związane z dziejami społeczności żydowskiej w Staszowie do II wojny światowej znajdowały się w archiwum w Sichowie. W 1938 r. mieszkało w mieście 1000 rodzin żydowskich. Rada Żydowska w Staszowie została utworzona na mocy rozporządzenia władz niemieckich z 23.09.1939 r. Getto utworzono tu formalnie w czerwcu 1942 r., zlikwidowano na początku listopada 1942 r., wywożąc mieszkańców do ośrodka zagłady w Treblince. Przez getto przeszło ogółem 8 tys. osób z powiatu staszowskiego oraz z Niemiec i Austrii. Materiały zgromadzone przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną przejęto w 1947 r.
Zawartość: 1. Dokumenty Komisji Sanitarnej przy Radzie Żydowskiej w Staszowie:
- zarządzenia dotyczące higieny w getcie 11.1940-09.1942,
- sprawy organizacyjne 02.1941-03.1942,
- wykazy osób skierowanych do łaźni,
- lustracje sanitarne,
- kwitariusz i książeczka kasowa,
- plakaty, zawiadomienia,
- korespondencja 03.1941-03.1942.
2. Materiały organizacji pomocowych przy Radze Żydowskiej 01.1941-02.1942.
3. Książeczki oszczędnościowe z 1936 r.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 223
Unit count: 2
Linear meters: 0.01

Dzieje twórcy: Rada Żydowska powstała z polecenia władz niemieckich jesienią 1939 r. Getto utworzono 10.07.1940, zlikwidowano we wrześniu 1942 r. wywożąc mieszkańców do ośrodka zagłady w Treblince. W getcie skupiono ok.. 6.000 osób - ludności miejscowej oraz wysiedlonych z Poznańskiego i Włocławka. Pojedyncze dokumenty trafiły do ŻIH w 1951 r. ze spuścizny po Feliksie Przypkowskim z Jędrzejowa, który otrzymał je w 1942 r. w Jędrzejowie od dr Henryka Beera.
Zawartość: Sprawozdanie Komitetu Pomocy Uchodźcom i Biednym z Akcji Opieki Społecznej 1940 r.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 224
Unit count: 2
Linear meters: 0.1

Dzieje twórcy: Radę Żydowską w Kamieńsku powołano na mocy rozporzadzenia okupanta z 23 września 1939 r. Nie zachowała się żadna relacja z Kamieńska. Prawdopodobnie ludność żydowską niebawem przesiedlono do getta w Piotrkowie, pierwszego getta w okupowanej Polsce.
Zawartość: Podania Żydów do Zarządu Gminy o wydanie dowodów tożsamości, z fotografiami. 81 podań. 10.1939 - 06.1940.

 

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 225
Unit count: 1
Linear meters: 0.04

Dzieje twórcy: Rada Żydowska w Pińsku powstała zaraz po zajęciu miasta przez Wehrmacht w czerwcu 1941 r. W niedługim czasie na polecenie okupanta powołano Radę Żydowską. Tutejsza społeczność żydowska podzieliła los Żydów na kresach wschodnich Rzeczypospolitej. Archiwum Rady Żydowskiej w Pińsku uległo zniszczeniu. Nie udało się ustalić, jaką drogą dokument trafił do zbiorów ŻIH.
Zawartość: Lista płac pracowników Rady Żydowskiej w Pińsku, 15.08.1942 r.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 226
Unit count: 515
Linear meters: 6

Dzieje twórcy: Zbiór utworów literackich twórców żydowskich, utworów powstałych w latach 1937–1997 gromadzonych tuż po wojnie przez terenowe komitety żydowskie, Centralną Żydowską Komisję Historyczną a następnie przez Żydowski Instytut Historyczny. Są wśród nich dokumenty oryginalne powstałe w getcie warszawskim i łódzkim oraz utwory późniejsze — zarówno oryginalne, jak i odpisy. Zbiór powstał z myślą o publikacji antologii utworów dotyczących okresu Zagłady.
Zawartość: Zbiór składa się z 514 jednostek, zawiera ponad 300 utworów literackich.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 227
Unit count: 4
Linear meters: 0.3

1.Lwów. Władze niemieckie.
         List z 11.02.1942 r. do Rothfelda, prezesa Gminy Żydowskiej (ul. Starotandentna 2a) w sprawie podatków.
                       1942, mps, j. niem., l., s. 2.  

 1. Lwów. Dokumenty prywatne.
  Świadectwo złożenia egzaminu na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Charkowie. Wacław Zaikin, syn Michała otrzymał prawo do dyplomu stopnia pierwszego. Zał. odpis dokumentu.
  1918, 1938, rkps, mps, druk, j. pol., ros., l., drobne uszkodzenia i przedarcia, s. 3.   sygn. stara:
 2. Lwów. Dokumenty prywatne.
  Moritz Rappaport (1808-1880), poeta, fizyk, lekarz. Broszura wydana z okazji siedemdziesięciolecia urodzin: Die fünf Kronen! Festgedicht zum siebzigjährigen Geburtstage des berühmten und gefeierten Dichters, des allbeliebten und gesuchten Arztes sowie des hochverehrten edlen Menschenfreundes dr Moritz Rappaport am 19 januar 1878. In Ehrfurcht und Liebe dargebracht von seinen Verwandten und Freunde Jakob H. Sperling, Religionslehrer, Lemberg 1878
  1878, druk, j. hebr., niem., l., s. 16. 

4.Lwów. Dokumenty prywatne.
         Fotografia portretowa kobiety NN. wykonana w atelier Marcina Appla, „Sztuka” we Lwowie, ul. Legionów 1.
                       Przed 1939, fot., j. pol., l., s. 2. 

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 228
Unit count: 135
Linear meters: 2

Dzieje twórcy: Niemiecka okupacja Krakowa rozpoczęła się 6.09.1939 r. Na mocy dekretu Hitlera z 12.10.1939 r. miasto stało się stolicą Generalnego Gubernatorstwa oraz siedzibą jednego z wchodzących w jego skład dystryktów. Od 23.12.1939 r. szef magistratu w Krakowie nosił tytuł Stadthauptmann der Stadt Krakau (tylko między 1.04.1941 a 30.09.1941 nazwa jego funkcji brzmiała: Pełnomocnik Szefa Dystryktu dla m. Krakowa - Der Beaufragte des Distriktschefs für die Stadt Krakau). Byli nimi kolejno: Ernst Zörner (od 23.09.1939), Karl Schmid, Rudolf Pavlu i Josef Kramer (do 01.1945).
Zespół akt został przejęty w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość: Zespół zawiera m.in:
1. Zbiór zarządzeń starosty 1943-1944;
2. Korespondencja dotycząca utworzenia i działalności Rady Żydowskiej w Krakowie 1940;
- Sprawozdania Rady Żydowskiej z działalności za 04, 06 i 08.1940,
- Sprawozdania statystyczne RŻ i dotyczące ewidencji ludności 1940-1941,
- Korespondencja RŻ dotycząca utworzenia Żydowskiej Służby Porządkowej 1940,
3. Korespondencja dotycząca konfiskaty majątków żydowskich 1940-1941, w tym wykaz osób zgłaszających posiadane mienie.
4. Dokumentacja finansowa przedsiębiorstw żydowskich zarządzanych przez powierników 1940.
5. Wykazy rzemieślników 1940-1941 r.
6. Instrukcje dowódcy policji i SS w dystrykcie Kraków w sprawie pracy ludności żydowskiej 1942-1943.
7. Imienne decyzje o zwolnieniu z pracy 1940-1941.
8. Dokumenty i korespondencja związana z wysiedleniem ludności żydowskiej z Krakowa 1940-1942, w tym m.in.:
- podania o pozostawienie w Krakowie 1940-1942,
- podania firm krakowskich o pozostawienie w mieście ich żydowskich pracowników 1940-1941,
- listy transportów osób przeznaczonych do wysiedlenia 1940-1941,
- wykaz osób skierowanych do krakowskiego obozu przy ul. Lubicz, 27.02-20.03.1941.
9. Budżet i finanse urzędu starosty Krakowa 1940-1944.

Stworzono bazę danych zawierającą 78168 rekordów.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 229
Unit count: 25
Linear meters: 0.5

Dzieje twórcy: Przed wojną mieszkało we Lwowie 110 tys. Żydów. Od 30.06. 1941 do końca 07.1941 r. zamordowano we Lwowie 6 tys. Żydów. W końcu lipca 1941 r. utworzono Radę Żydowską, w listopadzie getto otwarte (zamknięte w 09.1942) i obóz przy ul. Janowskiej, gdzie tylko w 07.1942 r. zamordowano ok. 7 tys. osób. W marcu i sierpniu 1942 r. do Bełżca wywieziono łącznie ok. 65 tys. Żydów. Ostatni Żydzi z obozu janowskiego zginęli 19.11.1943.
Zbiór tzw. Teki Lwowskiej pochodzi z prywatnego archiwum Stefana Stasiaka, prof.. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W jego spuściźnie prof. Jan Reychman odnalazł teczkę z odpisami dokumentów obrazujących zbrodnie niemieckie wobec ludności żydowskiej Lwowa w pierwszym okresie okupacji. Znalazły się tu materiały dotyczące utworzenia i początkowej działalności Gminy (Rady) Żydowskiej we Lwowie oraz zapiski dzienne bądź typu pamiętnikarskiego kilku osób z końca 1941 r., ponadto wycinki z "Gazety Lwowskiej" oraz wydawanej w GG "Gazety Żydowskiej". Nie wiadomo, w jaki sposób Teka Lwowska znalazła się u prof.. Stasiaka. Przekazano ją Żydowskiemu Instytutuwi Historycznemu w latach 70-tych XX w.
Zawartość: Teka Lwowska zawiera:
- odpis sprawozdania z działalności lwowskiej Gminy Żydowskiej w okresie 16.08 - 30.09.1941,
- odpis sprawozdania Działu Socjalnego GŻ za okres 13.08-31.12. 1941,
- odpis sprawozdania Działu Gospodarczego GŻ z 12.1941 oraz:
- Zapiski Maurycego Allerhanda, adwokata i profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie,
- Zapiski Salomona Czortkowera, antropologa, asystenta na UJK,
- Zapiski Bermana [brak imienia], nauczyciela języka niemieckiego we Lwowie,
- fragmenty dziennika Golda [brak imienia] obejmujące okres od 30.06.1941 do 11.03. 1942 r.,
- relacje z akcji 4 i 10.12.1941 r. przy ul. Wybranowskiego na Zamarstynowie,
- wykaz obozów pracy w grudniu 1941 z listą wydatków na ich wyposażenie,
- wycinki z "Gazety Lwowskiej" i "Gazety Żydowskiej".

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 230
Unit count: 165
Linear meters: 1.2

Dzieje twórcy: Zbiór dokumentów konspiracyjnych, zawierający głównie kolekcję prasy podziemnej gettowej i "aryjskiej", zawiera również kopie nielicznych dokumentów Rady Pomocy Żydom "Żegota". Do zbioru dołączono kilka opracowań i pamiętników żydowskich z czasów okupacji. Najcenniejsze z nich to prace Emanuela Ringelbluma pisane w Warszawie "po stronie aryjskiej" po wydostaniu go z obozu SS w Trawnikach (1943), ukryte przez Adolfa Bermana i przekazane po wojnie Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej. Kolekcja przejęta po Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1947 r., następnie uzupełniana w ŻIH, również kopiami i odpisami. Kopie dokumentów Rady Pomocy Żydom "Żegota" przekazała Teresa Prekerowa.
Zawartość: Na zbiór dotyczący okupacji składają się 3 odrębne części:.
I. Prasa okupacyjna, 83 tytuły (oryginały i kopie), w tym nieliczna oryginalna prasa getta warszawskiego;
II. Broszury, reportaże
III. Odezwy, druki ulotne (oryginały i kopie), w tym:
- dokumenty getta warszawskiego i łódzkiego,
- dokumenty "Żegoty",
- dokumenty "Antyku".
IV. Dokumenty, materiały (oryginały, kopie) i opracowania powojenne dotyczące Zagłady 1945-1955.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters
Signature: 231
Unit count: 6
Linear meters: 0.3

1.Leżajsk. Gmina Żydowska.
          Odezwa Komitetu Pomocy z dn. 22.08.1906 r. w związku z pożarem, który miał miejsce w Leżajsku 26.07.1906 r.[1]
                       1906, druk, j. niem., l., s. 2/6  

2.Leżajsk. Zarząd Miejski (Das Bürgermeisteramt).
         Korespondencja ze Starostą Okręgowym w Jarosławiu (Der Kreishauptmann des Kreises Jaroslau) dotycząca m.in. pracy przymusowej, powołania Rady Żydowskiej w Leżajsku, wysiedlenia ludności żydowskiej z terenu powiatu. Zał. Okólniki[2].
                       1939-1940, rkps, mps, mps pow., j. niem., pol., l., s./1     sygn. stara: Spuścizna Bernarda Marka, j. 189

3.Leżajsk. Zarząd Miejski (Das Bürgermeisteramt).
         Korespondencja ze starostą w Rzeszowie (Der Kreishauptmann in Rzeszow) dotycząca Jakuba Engelberga.
                        1940, rkps, mps, mps pow., j. niem., l., s./2     sygn. stara: Spuścizna Bernarda Marka, j. 189

4.Leżajsk. Zarząd Miejski (Das Bürgermeisteramt).
         Korespondencja z Komendą Miasta (Ortskommandantur) w Leżajsku.
                       1939-1940, rkps, mps, j. niem., l., s. 2/5     sygn. stara: Spuścizna Bernarda Marka, j. 189

5.Leżajsk. Zarząd Miejski (Das Bürgermeisteramt).
         Korespondencja z Radą Żydowską w Leżajsku.
                       1940, rkps, mps, j. niem., pol., l., s./3     sygn. stara: Spuścizna Bernarda Marka, j. 189

6.Leżajsk. Zarząd Miejski (Das Bürgermeisteramt).
         Korespondencja dotycząca Abrahama Pressburgera (ur. 1868).
                       1940, rkps, mps, druk, j. niem., l., s. 4/4     sygn. stara: Spuścizna Bernarda Marka, j. 189

 

 

[1] 2 egz.

[2] Okólnik z 22.09.1940 r. w 7 egz.

<
>
Signature Unit count Size in linear meters