Przydatne linki

W poszukiwaniu informacji o przodkach pomóc mogą poniższe instytucje, organizacje i serwisy.

Wide krynki road

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych — baza danych PRADZIAD: zawiera informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych (stan na początek 2012 r.) na terenie Polski.

JewishGen — Strona genealogii żydowskiej.

JRI Poland - przeszukiwalna baza danych ponad 5 milionów metryk żydowskich znajdujących się w archiwach polskich.

Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie — United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, DC.

Archiwum JDC — Archiwum Joint (American Jewish Joint Distribution Committee).

Yad Vashem — Instytut poświęcony badaniom Holokaustu.

Centralne Archiwum Syjonistyczne

Muzeum Bojowników Getta

The Central Archives for the History of the Jewish People (CAHJP)

Mapy WIG — Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 – 1939.

Wirtualny Sztetl — Wirtualny Sztetl, Muzeum Historii Żydów Polskich, portal zawierający zbiór opracowań na temat historii lokalnych społeczności żydowskich.

Ośrodek ”Brama Grodzka — Teatr NN” — Ośrodek działa w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Na stronie internetowej Ośrodka dostępne są między innmi Makiety 3D Przedwojennego Lublina, jak również Laksykon Lublina, który zawiera opisy ponad 600 budynków Lublina przed wojną.


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem