Żydzi na Bałkanach. Kultura, język, pamięć. Obejrzyj nagranie ze spotkania

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze spotkania „Żydzi na Bałkanach. Kultura, język, pamięć", które odbyło się w ramach cyklu Czwartki na Tłomackiem online 10 lutego 2022 r. o 18:00. Prof. Jolanta Sujecka, dr Katarzyna Taczyńska i dr Agnieszka August-Zarębska mówiły o kulturze, języku i losach Żydów na Bałkanach. Moderował Franciszek Bojańczyk (ŻIH).
nagranie_spotkanie_żydzi_na_bałkanach_10.02.2022_screen.jpg

Kim są Żydzi bałkańscy? Kim są Sefardyjczycy? Czym jest język ladino? Jak wygląda dyskusja o odpowiedzialności za Zagładę Żydów na Bałkanach? Jak dziś traktowane jest dziedzictwo żydowskie w regionie?

W dyskusji poświęconej pamięci i tożsamości, zorganizowanej z okazji wydania 7. tomu serii „Colloquia Balkanica”, The Balkan Jews and the Minority Issue in South-Eastern Europe, na te i inne tematy rozmawiały:

  • prof. dr hab. Jolanta Sujecka (Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego) – historyk literatury i kultury, historyk idei, slawistka, bałkanistka. Kierownik Komisji „Bałkańskie Śródziemnomorze” Wydziału „Artes Liberales” UW, edytorka tomu "The Balkan Jews and the Minority Issue in South-Eastern Europe"
  • dr Katarzyna Taczyńska (Polish Commission of Balkan Culture and History – AIESEE) – edukatorka, badaczka, lektorka i tłumaczka. Współpracuje z Polską Komisją Bałkanistyki Historycznej i Kulturoznawczej  afiliowaną przy AIESEE oraz Fundacją Bente Kahan we Wrocławiu.Razem z prof. Sabiną Giergiel realizuje projekt: Rywalizacja pamięci w społeczeństwie multietnicznym. Przypadek Serbii. Autorka m.in. monografii Dowcip trwający dwa i pół roku. Obraz Nagiej Wyspy w serbskim dyskursie literackim i historycznym końca XX i początku XXI wieku (2016) i wielu artykułów naukowych.
  • dr Agnieszka August-Zarębska (Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego) – literaturoznawca, badaczka współczesnej literatury sefardyjskiej, czyli tworzonej przez Żydów pochodzących z Hiszpanii. Autorka książki Poezja wobec rzeczywistości. Poetyckie epifanie Jorge Guilléna i Czesława Miłosza.

Spotkanie w ramach cyklu „Czwartki na Tłomackiem” zorganizował Żydowski Instytut Historyczny wraz z Wydziałem „Artes Liberales” UW i Polską Komisją Bałkanistyki Historycznej i Kulturowej (The Polish Commission of Balkan Culture and History (AIESEE)).

Żydowski Instytut Historyczny