Wiadomość od Ringelbluma

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Zapraszamy do udziału w akcji społecznej, która odbędzie się w Warszawie w dniach 29.10 – 21.11.2019 r.
TR_Arch_1920x1080a__2_.png

Pierwsza odsłona akcji będzie polegać na ręcznym przepisaniu wybranych fragmentów konspiracyjnego dziennika Emanuela Ringelbluma, które następnie zostaną doręczone przez posłańców mieszkankom i mieszkańcom Warszawy. Akcja nawiązuje do obiegu tajnych wiadomości w getcie, przekazywanych poprzez sieci zaufanych przyjaciół i znajomych, a zarazem do metod działania organizacji Oneg Szabat, której współpracownicy ręcznie spisywali i kopiowali informacje o sytuacji ludności żydowskiej.

Przepisywanie fragmentów dziennika Emanuela Ringelbluma odbędzie się we wtorek 29 października 2019 roku w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego przy ul. Tłomackie 3/5 w godz. 10.00 – 13.00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Osoby uczestniczące w przepisywaniu będą mogły zwiedzić wystawę stałą ŻIH Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu, poświęconą Podziemnemu Archiwum Getta Warszawy. O kolejnych etapach akcji będziemy informować na bieżąco.

Projekt nawiązuje do działalności Emanuela Ringelbluma i konspiracyjnej grupy Oneg Szabat (hebr. Radość Soboty), która dokumentowała wojenne losy polskich Żydów. Zebrane przez Ringelbluma i jego współpracowników Podziemne Archiwum Getta Warszawy przetrwało wojnę w metalowych skrzyniach i bańkach od mleka, ukrytych w piwnicy szkoły przy ul. Nowolipki. Przechowywane dzisiaj w Żydowskim Instytucie Historycznym stanowi bezcenne źródło wiedzy o Holokauście. W 1999 roku zostało wpisane przez UNESCO na Listę „Pamięć Świata” – najważniejszych dokumentów ludzkości.

Twórcy akcji, reżyserka Agnieszka Olsten i dramaturg Roman Pawłowski, chcą w symboliczny sposób uhonorować pracę ludzi, którzy z narażeniem życia zbierali informacje i dokumenty na temat tragedii polskich Żydów.

Produkcja: Żydowski Instytut Historyczny, im. E. Ringelbluma, TR Warszawa.

Współpraca: Wolskie Centrum Kultury

 

Wydarzenie realizowane w ramach obchodów 75. rocznicy śmierci Emanuela Ringelbluma.

Żydowski Instytut Historyczny