Nagranie ze spotkania „Strategie kobiet w Księdze Estery”

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Zapraszamy do obejrzenia w serwisie YouTube zapisu spotkania „Strategie kobiet w Księdze Estery”, podczas którego wysłuchaliśmy opowieści Belli Szwarcman-Czarnoty.
bsc.jpg

5 marca 2020 roku Bella Szwarcman-Czarnota opowiadała w siedzibie ŻIH o Waszti, Esterze i innych żydowskich bohaterkach Biblii.

Po zakończeniu spotkania Bella Szwarcman-Czarnota odebrała z rąk prof. Pawła Śpiewaka, dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego, dyplom Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Wyróżnienie to ustanowił Jan Karski jako upamiętnienie swojej tragicznie zmarłej żony. Od 1993 roku Instytut YIVO z siedzibą w Nowym Jorku przyznaje Nagrodę autorom prac poświęconych stosunkom polsko-żydowskim oraz dokumentujących wkład Żydów do kultury polskiej.

Bella Szwarcman-Czarnota jest filozofką, eseistką, publicystką. Przez wiele lat pracowała w Państwowym Wydawnictwie Naukowym w redakcji filozofii, a także w redakcji Biuletynu ŻIH. Od 1997 r. redaktorka i felietonistka w „Midraszu”. Jest tłumaczką z języka francuskiego, rosyjskiego i jidisz. Autorka książek takich jak Cenniejsze niż perły: portrety kobiet żydowskich oraz W poszukiwaniu złotego jabłka: lider-buch: śpiewnik rodzinny, a także artykułów dotyczących literatury jidysz. Stypendystka Urzędu M.St. Warszawa w 2010 r. oraz nowojorskiego YIVO Institute for Jewish Research w 2011 r. Laureatka nagrody im. ks. Stanisława Musiała w 2016 r.

 
Żydowski Instytut Historyczny