Tora jako Prorocy (Newiim)
Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu poświęconego Torze. Dr Arje Josef Krawczyk opowie o kolejnych księgach Biblii hebrajskiej. Początek wydarzenia we wtorek 20 kwietnia o 18:00.
20.04.2021_event.jpg

Rejestracja na wydarzenie: https://jhi.clickmeeting.com/tora_prorocy/register

Zobacz wydarzenie na facebooku

__

Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu spotkań o Torze “Tora jako…”. W czasie spotkania dr Arje Josef Krawczyk omówi Księgę Jechoszui, Szoftim, 1-2 Szmuel, 1-2 Melachim, Jeszajachu, Jirmijahu, Jechezkel, Trej Asar. Opowie czym jest newua, „proroctwo”, przybliży połączenie Tory i tekstów prorockich w ramach haftary.

Nie zabraknie również informacji o kabalistycznym spojrzeniu na proroctwo oraz metodach wzbudzania proroctwa (chasydyzm aszkenazyjski i nauki r. Abulafii).

1) Kwestia proroctwa,
2) Proroctwo dynamiczne i pasywne (ostrzeżenia Jirmijahu)
3) Proroctwo pewne (wizje Jeszajahu)
4) Zwierciadło jasne i ciemne,
5) Kto może być prorokiem?
6) Relacje pism prorockich do Pięcioksięgu,
7) Księga Jechezkela a święto Szawuot (Maase Merkawa)
8) Trej Asar – 12 proroków
9) Księga Jony i Jom Kipur

Polecana bibliografia:
Księga Jony – wyd. Pardes 2007
Tanach – różne wydania

Zainteresowanym polecamy zapoznanie się z wybranymi pojęciami, których definicje znajdują się na stronie Polskiego Słownika Judaistycznego: https://delet.jhi.pl/pl/psj

 

Zachęcamy do uczestnictwa w pozostałych wydarzeniach z cyklu spotkań o Torze z drem Arje Krawczykiem.

_
Wydarzenie jest finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy

#Funduszenorweskie i #EOG #EEANorwayGrants

ZDK 2021  B PL.jpg [291.27 KB]
Podejmując decyzję o dołączeniu do niniejszego wydarzenia online oraz uczestnicząc w nim zgadza się Pani / Pan na przetwarzanie danych osobowych, opisanych w informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej na stronie: https://www.jhi.pl/nauka/seminaria-naukowe
Administratorem Pani / Pana danych jest Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma.

Dzień: 20.04.2021
Godzina: 18:00
Miejsce: online