Rozstrzygnięcie VIII Konkursu im. Majera Bałabana

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Od 27 lat Żydowski Instytut Historyczny organizuje konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu. Co dwa lata spośród kilkudziesięciu młodych naukowców wyłaniamy sześcioro najlepszych laureatów. Nazwiska wielu z nich są dziś dobrze znane i wysoko cenione w świecie nauki, nie tylko w Polsce.
plakat10.jpg

Na tegoroczną edycję konkursu nadesłano rekordową jak dotąd liczbę 60 prac (17 prac doktorskich i 43 magisterskich) reprezentujących rozmaite dziedziny humanistyki: historii, sztuki, architektury, literaturoznawstwa, socjologii, teatrologii i geografii.

Wyłonienie laureatów sprawiło jury wiele trudności, ponieważ poziom nadesłanych prac, zwłaszcza magisterskich, był bardzo wyrównany. Przy ocenie brano pod uwagę merytoryczną wartość pracy, nowatorstwo w ujęciu tematu, dobór i wykorzystanie źródeł oraz stronę formalną.

Jury VIII Konkursu pod przewodnictwem prof. Andrzeja Żbikowskiego przyznało 6 nagród, w tym drugą nagrodę ex aequo w kategorii prace magisterskie. Postanowiono także przyznać 3 równorzędne wyróżnienia w kategorii prace doktorskie oraz 11 równorzędnych wyróżnień w kategorii prace magisterskie.

 

W KATEGORII NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE

I NAGRODA:

mgr Anna Majewska (Uniwersytet Łódzki) za pracę Żydowskie dziedzictwo religijne w przestrzeni województwa śląskiego

 

II NAGRODA ex aequo:

mgr Teodor Kojło (Uniwersytet Warszawski) za pracę Historia zranionej tożsamości. Mizrachijskie piętno we współczesnym Izraelu

mgr Karolina Koprowska (Uniwersytet Jagielloński) za pracę Przemieszczenia krajobrazu w poezji Awroma Suckewera

 

WYRÓŻNIENIA:

mgr Konrad Borek (Uniwersytet Jagielloński) za pracę Na pograniczu dwóch światów — o żydowskości wśród nie-Żydów

mgr Daniel Brzeszcz (Uniwersytet Warszawski) za pracę Korzenie polskiej kultury wizualnej. Rodowód estetyki Jana Sunderlanda

mgr Dominika Bulska (Uniwersytet Warszawski) za pracę Antyizraelizm i antypalestynizm – nowe szaty tradycyjnych uprzedzeń?

mgr Michał Grochowski (Uniwersytet Wrocławski) za pracę Społeczność żydowska Warszawy w świetle „Gazety Żydowskiej” (lipiec 1940-sierpień 1942 r.)

mgr Gaweł Janik (Uniwersytet Śląski) za pracę Żydowskie (nie)męskości. O przedwojennej twórczości Adolfa Rudnickiego

mgr Karolina Koprowska (Uniwersytet Jagielloński) za pracę Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków

mgr Piotr Krajewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza) za pracę Muzyka wobec Zagłady. Muzyczno-historyczny projekt edukacyjny

mgr Zofia Kujawska (Uniwersytet Warszawski) za pracę Antysemityzm bez Żydów. Fantazmat Żyda w dobie „późnej polskości”

mgr Krzysztof Rybak (Uniwersytet Warszawski) za pracę Dzieciństwo w labiryncie getta. Recepcja mitu labiryntu w polskiej literaturze dziecięcej o Zagładzie

mgr Emilia Rydel (Uniwersytet Adama Mickiewicza) za pracę Diaspora żydowska w Szanghaju w perspektywie postkolonialnej. Przypadek Anki Votickiej

mgr Agata Szepe (Uniwersytet Warszawski) za pracę Współcześni twórcy wycinanki w Izraelu w świetle teorii aktora-sieci

 

W KATEGORII NAJLEPSZE PRACE DOKTORSKIE

I NAGRODA:

dr Magda Sara Szwabowicz (Uniwersytet Warszawski) za pracę Hebrajskie czasopisma literackie jako reprezentacja hebrajskiego życia literackiego w Polsce międzywojennej

 

II NAGRODA:

dr Vladyslava Moskalets (Uniwersytet Jagielloński i Ukraiński Uniwersytet Katolicki) za pracę Jewish industrial elites in Drohobych and Boryslav, 1860–1900

 

III NAGRODA:

dr Konrad Matyjaszek (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk) za pracę Produkcja „przestrzeni żydowskiej” w miastach dawnej i współczesnej Polski

 

WYRÓŻNIENIA:

dr Anna Ciarkowska (Uniwersytet Łódzki) za pracę Francuskojęzyczna literatura świadectwa pisarzy o polsko-żydowskich korzeniach: Anna Langfus i Piotr Rawicz

dr Wiesława Młynarczyk (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) za pracę Idea „nowego człowieka” w praktyce szkolnictwa żydowskiego w Polsce w latach 1957–1968

dr Martyna Steckiewicz (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie) za pracę Doświadczenia migracji i postpamięć Zagłady w wybranych komiksach amerykańskich i frankofońskich

 

Autorom wszystkich nadesłanych prac składamy serdeczne podziękowania za udział w konkursie. Laureatom gratulujemy nagród i wyróżnień! 

Wszyscy laureaci zostaną indywidualnie powiadomieni o szczegółach dotyczących uczestnictwa w uroczystości wręczenia nagród.

 

 

Konkurs został objęty patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasady Izraela.

full_hd_mkidn_01_cmyk.jpg

full_hd_Izrael_logo.gif

Żydowski Instytut Historyczny