Porozumienie między ŻIH a Uniwersytetem SWPS

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
W dniu 8 kwietnia Żydowski Instytut Historyczny zawarł porozumienie o współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w zakresie działalności Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci.
gmach.jpg

Instytut będzie współpracował z Uniwersytetem SWPS w ramach projektów naukowych i wdrożeniowych z dziedziny ekonomiki miejsc pamięci. 

Głównym zadaniem Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci jest stworzenie naukowej doktryny ekonomiki miejsc pamięci, która dzięki współpracy z liderami środowiska – instytucjami państwowymi, dyrektorami, fundraiserami, donatorami i kustoszami – będzie zestawem najlepszych praktyk i mierników efektywności w zakresie ekonomicznych, finansowych i zarządczych aspektów powstawania, zachowania, upamiętniania i funkcjonowania miejsc pamięci.

W tym celu Centrum planuje przeprowadzenie międzynarodowych badań porównawczych w miejscach pamięci po byłych, niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagłady i największych miejscach masowych egzekucji w takich krajach jak Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry i Włochy. W dalszej kolejności badania będą etapami rozszerzane na inne miejsca pamięci na całym świecie.

Kierownikiem Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci jest prof. Adam Szpaderski. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Programowego sprawuje dr Piotr M. A. Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Prezes Zarządu Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz Główny Ekspert Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS.

Więcej informacji o Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci

 
Żydowski Instytut Historyczny