Monika Krawczyk dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
1 stycznia 2021 r. Monika Krawczyk rozpoczęła pięcioletnią kadencję na stanowisku Dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.
mkrawczyk_dyrektor_4.1.21_fb.jpg

Monika Krawczyk dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego, fot. Danuta Matloch / www.gov.pl/kultura

Monika Krawczyk zostaje następczynią prof. Pawła Śpiewaka, który pełnił funkcję Dyrektora ŻIH od 2011 do 2020 r. Powołanie w imieniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wręczył nowej dyrektor sekretarz stanu w MKiDN, Jarosław Sellin.

– Będziemy realizować bardzo ambitny program, który stawia na dialog, na poznanie wielu wątków historii Żydów polskich, które nie były może dogłębnie badane, oczywiście nie zapominając o problematyce, która interesuje wszystkich najbardziej, czyli historii odnoszącej się do II wojny światowej – powiedziała Monika Krawczyk. Jak dodała, ŻIH podejmie w przyszłości szersze badania nad tematami takimi jak duchowość polskich Żydów.

Nowa dyrektor ŻIH jest adwokatem, w latach 2004-2019 pełniła rolę Dyrektora Zarządzającego Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Od stycznia do września 2019 r. była Przewodniczącą Związku Wyznaniowego Gmin Żydowskich, obecnie należy do Zarządu Związku. Prowadziła szereg projektów dotyczących stosunków polsko-żydowskich i ochrony dziedzictwa żydowskiego. W latach 2015-2017 należała do Rady Konsultacyjnej przy Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków, w latach 2014-2018 brała udział w pracach Rady Społecznej przy Dyrektorze Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Monika Krawczyk została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego (2010) oraz Medalem Honorowym „Powstanie w Getcie Warszawskim” Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej – za kultywowanie pamięci o bojownikach żydowskich i ofiarach Holocaustu (2011). W 2019 r. otrzymała doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Żydowski Instytut Historyczny