Oświadczenie w sprawie wywiezienia z Polski zabytków z terenu getta warszawskiego

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Oświadczenie Moniki Krawczyk, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, Alberta Stankowskiego, dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego oraz Zygmunta Stępińskiego, dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w sprawie wywiezienia z Polski zabytków z terenu getta warszawskiego.
gmach_front.jpg

W związku przedstawioną w mediach izraelskich z informacją nt. wywiezienia z Polski zabytków z terenu getta warszawskiego, Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Muzeum Getta Warszawskiego, jako instytucje powołane do ochrony i upamiętniania historii Żydów polskich, przypominają, że w przypadku wykrycia w trakcie robót budowlanych, ziemnych lub przypadkowego znalezienia zabytku archeologicznego należy go zabezpieczyć, wstrzymać wszelkie prace, które naraziłyby go na uszkodzenie oraz bezzwłocznie zgłosić taki fakt właściwym instytucjom: urzędom konserwatorów zabytków oraz starostom (w Warszawie – Urzędu Miasta) lub policji. Podobnie prowadzenie badań archeologicznych czy poszukiwanie zabytków wymaga uzyskania stosownego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, a wywóz artefaktów za granicę jest ograniczony i ściśle unormowany przez przepisy prawa. 

Nasze oburzenie budzi fakt, że zabytki związane z okresem Holokaustu mogą stawać się przedmiotem nielegalnego obrotu. Stąd apelujemy do wszystkich osób, które mają wiedzę o tego typu pamiątkach, o przekazywanie informacji powołanym do tego instytucjom. To gwarantuje, że zostaną we właściwy i profesjonalny sposób zabezpieczone i tym samym ocalone. Najcenniejsze zabytki po konserwacji są udostępniane w placówkach muzealnych szerokiej publiczności, dzięki czemu każdy zwiedzający może włączyć się w dzieło zachowania pamięci o materialnym i niematerialnym dziedzictwie Żydów polskich.

Mamy nadzieję, że opisywana wyżej bulwersująca sytuacja zostanie wyjaśniona, a w przyszłości nie dojdzie do podobnych incydentów. 

 

Monika Krawczyk dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma

Albert Stankowski dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego

Zygmunt Stępiński dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Żydowski Instytut Historyczny