Polska popiera roboczą prawnie niewiążącą definicję antysemityzmu

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Rząd Polski poparł przyjęcie roboczej prawnie niewiążącej definicji antysemityzmu, zaproponowanej w ramach Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Upamiętnienia Holokaustu. To krok w stronę skuteczniejszego przeciwstawiania się antysemityzmowi.
pasternak_po_pogromie_zw.jpg

Fotografia rysunku Leonida Pasternaka (1862-1945) „Po pogromie”, 1904 r. Zbiory ŻIH, kolekcja Berlinka

 

„Antysemityzm to określone postrzeganie Żydów, które może się wyrażać jako nienawiść do nich. Antysemityzm przejawia się zarówno w słowach, jak i czynach skierowanych przeciwko Żydom lub osobom, które nie są Żydami, oraz ich własności, a także przeciw instytucjom i obiektom religijnym społeczności żydowskiej.”

Polska jako członek Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Upamiętnienia Holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) poparła w 2016 roku przyjęcie przez Sojusz roboczej prawnie niewiążącej definicji antysemityzmu (tekst powyżej).

Z okazji trwającego w dniach 13-14 października 2021 roku w Malmö Międzynarodowego Forum Pamięci o Holokauście i Zwalczaniu Antysemityzmu Polska uznała tę definicję za ważny i oczywisty punkt odniesienia w przeciwdziałaniu antysemityzmu.

IHRA proponuje, by do przejawów antysemityzmu zaliczać m.in. „oskarżanie Żydów jako narodu lub Izraela jako państwa o wymyślenie lub wyolbrzymianie Holokaustu”.

 

Żydowski Instytut Historyczny