Zmarł prof. Paweł Śpiewak, wieloletni dyrektor ŻIH

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Wczoraj wieczorem dotarła do nas smutna wieść o śmierci prof. Pawła Śpiewaka, socjologa, historyka idei, publicysty i dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego w latach 2011‒2020.
obraz_2023-03-30_213804757 – ze zmianami.png

fot. Marta Kuśmierz

 

Pogrzeb prof. Pawła Śpiewaka odbędzie się w niedzielę 2 kwietnia 2023 roku o godzinie 13:00 na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie. 

 

Paweł Śpiewak urodził się w 1951 roku, był synem poetki, pisarki i tłumaczki Anny Kamieńskiej i Jana Śpiewaka, poety i tłumacza. Studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, w 1984 roku uzyskał stopień doktora, a w roku 2000 roku został doktorem habilitowanym nauk humanistycznych. Działał w NSZZ „Solidarność", był wykładowcą akademickim, a w latach 2005-2007 posłem na Sejm. W 2011 roku został dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego i pełnił tę funkcję do 2020 roku.

Trzy lata temu opowiadał Oldze Drendzie o wyjątkowości miejsca i zespołu, którym kierował: „Każdy tworzy wspólne dobro, pracując na rzecz Instytutu, a nie tylko dla siebie. Silnie utożsamiając się z naszym wspólnym dziełem. [...] To miejsce stało się przez te kilka długich lat moim życiem. Oswoiłem je za pomocą rodzinnego, dębowego stołu. Bardzo mnie ta praca zmieniła". Życzył Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu, żeby „dobrze trwał i dobrze świecił”.

Baruch Dajan ha-Emet, niech będzie błogosławiony Sędzia Prawdy.

 

Zachęcamy do lektury wspomnienia o prof. Pawle Śpiewaku autorstwa prof. Andrzeja Żbikowskiego z Działu Naukowego ŻIH.

 

 

Żydowski Instytut Historyczny