Maria Ferenc i Agnieszka Witkowska-Krych z tytułami doktora

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Maria Ferenc z Działu Naukowego ŻIH oraz Agnieszka Witkowska-Krych z Działu Edukacji ŻIH obroniły swoje rozprawy doktorskie. Wielkie gratulacje!
mf_awk_1.jpg

Maria Ferenc przygotowała rozprawę zatytułowaną „Źródła i znaczenia informacji w getcie warszawskim”. Praca była broniona na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a jej promotorką jest prof. Barbara Engelking.

Celem pracy doktorskiej było udzielenie odpowiedzi na pytania o to, jakie były źródła informacji napływających do getta warszawskiego. Badaczkę interesowały wiadomości odnoszące się do tego, co działo się poza murami getta zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym, a przede wszystkim wiadomości dotyczące eksterminacji Żydów oraz przebiegu wojny, a także reakcje na te informacje.

W 2021 r. nakładem wydawnictwa Żydowskiego Instytutu Historycznego ma ukazać się książka na podstawie pracy doktorskiej.

Agnieszka Witkowska-Krych obroniła pracę o tytule „Dziecko wobec Zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim”. Promotorką dysertacji przygotowanej w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego jest prof. Małgorzata Szpakowska. Recenzentki dysertacji to: prof. Anna Landau-Czajka z Instytutu Historii PAN i prof. Urszula Glensk z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Praca rekonstruuje – w miarę dostępnych źródeł – działanie ponad dwudziestu sierocińców działających w getcie warszawskim. Wśród tych instytucji znajdują się oczywiście Dom Sierot prowadzony przez Stefanię Wilczyńską i Janusza Korczaka, Główny Dom Schronienia przeznaczony dla najmłodszych dzieci, Dom Młodzieży z Twardej 27 oraz szereg innych placówek dotąd nie dość obecnych w opowieści o warszawskiej dzielnicy zamkniętej.

Żydowski Instytut Historyczny