Poznaliśmy laureata Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za rok 2021

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Nagrodę im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za rok 2021 otrzymuje dr hab. Jan Doktór.
Karski_2021_nagroda_grafika_PL.jpg

Komitet Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej, w skład którego wchodzą: Jonathan Brent (Executive Director of The YIVO Institute for Jewish Research), Monika Krawczyk (Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma), Ewa Geller, Tadeusz Epsztein i Andrzej Żbikowski, przyznał nagrodę za rok 2021 dr hab. Janowi Doktórowi.

Dr hab. Jan Doktór jest pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma i redaktorem naczelnym „Kwartalnika Historii Żydów”. Zajmuje się duchowością żydowską, starymi drukami żydowskimi i chrześcijańskimi misjami wśród polskich żydów. Jest autorem wielu publikacji i opracowań, m.in. Początki chasydyzmu polskiego (2004), Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy 1648-1792 (2012), Słowa Pańskie. Nauki Jakuba Franka z Brna i Offenbachu (2017), Bracia, obcy czy współobywatele. Debaty chrześcijańskie na temat judaizmu i jego wyznawców w Europie do początków XIX wieku (2019). Tłumaczy prace religioznawcze i filozoficzne. W latach 80. był zaangażowany w drukowanie podziemnej prasy.

Jan_Doktór_nagroda_zdj_2.jpg [499.22 KB]

Wyróżniony Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

 

Nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej to wyróżnienie ufundowane przez kuriera wojennego Rządu RP na uchodźstwie Jana Karskiego dla uhonorowania jego żony, tancerki Poli Nireńskiej, która przeżyła II wojnę światową jako jedyna z ponad 70-osobowej rodziny żydowskiej.

Nagroda jest administrowana przez YIVO Institute For Jewish Research w Nowym Jorku i przyznawana uroczyście w Żydowskim Instytucie Historycznym.

Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody są: Eugenia Prokop-Janiec, Jerzy Ficowski, Michał Friedman, Marek Rostworowski, Henryk Grynberg, Ruta Sakowska, Jerzy Tomaszewski, Hanna Krall, Maria i Kazimierz Piechotkowie, ksiądz Stanisław Musiał, Leszek Hońdo, Michał Jagiełło, Monika Adamczyk-Garbowska, Jan Jagielski, Joachim S. Russek, Joanna Tokarska-Bakir, Szymon Rudnicki, Aleksander B. Skotnicki, Joanna Nalewajko-Kulikov, Marcin Wodziński, Alina Skibińska i Barbara Engelking, Piotr Matywiecki, Jerzy Malinowski, Ewa Geller, Eleonora Bergman, Tadeusz Epsztein, Bella Szwarcman-Czarnota, Daniel Grinberg i Joanna Lisek.

YIVO Logo bw.png [91.00 KB]

Żydowski Instytut Historyczny