Jidyszland – nowe przestrzenie. Konferencja naukowa 20-21 listopada | Call for papers

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na konferencję naukową „Jidyszland – nowe przestrzenie. Studia nad językiem i kulturą jidysz w Polsce”, którą organizuje Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych przy współpracy Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 20-21 listopada 2022 roku. Abstrakty wystąpień przyjmujemy do 20 marca 2022 roku.
PTSJ_Konferencja_2022_3.png

Jidyszland – nowe przestrzenie.

Studia nad językiem i kulturą jidysz w Polsce

 

III Interdyscyplinarna Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych

przy współpracy Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma

Warszawa, 20 – 21 listopada 2022

      

Studia nad językiem i kulturą jidysz stanowią dynamicznie rozwijającą się gałąź polskich badań judaistycznych, a dorobek polskich jidyszystek i jidyszystów bywa coraz częściej zauważany oraz uwzględniany nie tylko na gruncie polskim, ale i światowym.

Celem III Interdyscyplinarnej Konferencji PTSJ jest podsumowanie aktualnego stanu badań polskiej i światowej jidyszystyki, określenie aktualnych kierunków i podejść badawczych oraz wyznaczenie priorytetów na najbliższe lata. Ponadto konferencja będzie okazją do zacieśnienia kontaktów między istniejącymi w Polsce ośrodkami akademickimi, integracji różnych środowisk naukowych oraz nawiązania współpracy przy realizacji konkretnych projektów badawczych.

W czasie konferencji odbędzie się dyskusja panelowa wokół tomu Jidyszland – nowe przestrzenie, który ukaże się w 2022 r. w serii Jidyszland, wydawanej przez PTSJ i ŻIH.

W ramach konferencji przewidziane jest również Walne Zebranie PTSJ, na którym odbędą się wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na lata 2022-2025.

Interesują nas referaty prezentujące różne podejścia metodologiczne, korzystające z rozwiązań charakterystycznych dla jednej dyscypliny lub proponujące spojrzenie interdyscyplinarne, dotyczące zarówno Polski, jak i całego Jidyszlandu. Wystąpienia mogą dotyczyć kwestii języka, literatury, prasy, teatru, filmu, sztuk wizualnych, zagadnień przekładu, problematyki pograniczności, wykorzystania źródeł w języku jidysz do badań historycznych, etnograficznych, kulturoznawczych, socjologicznych, itp. Interesują nas również krótkie prezentacje trwających bądź rozpoczynających się wkrótce projektów badawczych i popularyzatorskich mieszczących się w obszarze działalności PTSJ.

 

Referaty i prezentacje mogą być wygłaszane w języku polskim, angielskim bądź jidysz.

Abstrakty wystąpień (nie więcej niż 1800 znaków) oraz krótki biogram prosimy nadsyłać do 20 marca 2022 roku na adres konferencjaptsj2022@gmail.com

Decyzję o przyjęciu referatu przekażemy do 31 marca 2022 roku.

Organizatorzy postarają się zapewnić jeden nocleg referentom będącym członkami PTSJ.

 

Komitet Organizacyjny:

Prof. Monika Adamczyk-Garbowska

Dr hab. Joanna Degler, prof. UWr

Dr hab. Magdalena Ruta, prof. UJ

Dr Karolina Szymaniak

Dr Agnieszka Żółkiewska

Mgr Adam Stepnowski

 

ptsj_logo_małe-RGB.jpg [40.31 KB] jidyszland-znak-RGB_poziom-BLUEGOLD_logo.jpg [316.58 KB]    ŻIH_logo_PL.jpg [70.46 KB]

Żydowski Instytut Historyczny