Za nami konferencja poświęcona „Encyklopedii getta warszawskiego”!

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Dwudniową konferencją naukową zwieńczyliśmy wieloletni projekt badawczy „Encyklopedia getta warszawskiego” realizowany w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
okładka.jpg

fot. Grzegorz Kwolek, ŻIH

Od 28 do 29 maja w Żydowskim Instytucie Historycznym trwała konferencja naukowa podsumowująca wieloletni projekt badawczy, którego celem było stworzenie „Encyklopedii getta warszawskiego”, czyli kompendium wiedzy o getcie warszawskim, łączące dotychczasowe ustalenia z najnowszymi badaniami naukowców i naukowczyń.

Kilkanaścioro badaczek i badaczy zaangażowanych w powstanie Encyklopedii spotkało się w Żydowskim Instytucie Historycznym, by przedstawić część wyników badań podejmowanych podczas realizacji projektu. Poruszano tematy takie jak życie codzienne w getcie, (dys)funkcjonowanie gettowych instytucji, aktywności polityczne, a także wizualne i dźwiękowe pejzaże getta.

W ramach konferencji odbyły się też dwie debaty: pierwsza poświęcona była obecnemu stanowi wiedzy o getcie warszawskim, druga – wyzwaniom związanym z tworzeniem internetowych encyklopedii i leksykonów historycznych.

Całościowe wyniki badań nad „Encyklopedią getta warszawskiego” zostały udostępnione w dwóch formach: książki zawierające wybór ponad 50 haseł problemowych, osobowych i tematycznych oraz strony internetowej, na której użytkowcy mają dostęp do ponad 2200 haseł problemowych, instytucjonalnych, topograficznych, osobowych itp.

Opublikowana on-line Encyklopedia, dzięki zintegrowaniu jej z narzędziami informatycznymi, z których Żydowski Instytut Historyczny korzysta do udostępniania swoich zbiorów, umożliwia śledzenie powiązań pomiędzy osobami, organizacjami, wydarzeniami czy miejscami, skanami oryginalnych dokumentów oraz ilustrującymi poszczególne hasła fotografiami.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie Encyklopedii, przede wszystkim dr Marii Ferenc, pomysłodawczyni, koordynatorce i kierowniczce projektu, i prof. Andrzejowi Żbikowskiemu, kierownikowi projektu i Działu Naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego, a także dr Justynie Majewskiej, autorce haseł i organizatorce konferencji.

 

Żydowski Instytut Historyczny