Archiwum Ringelbluma w Bibliotece Narodowej Ossolineum

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Ukazała się antologia tekstów z Archiwum Ringelbluma wydana nakładem Wydawnictwa Ossolineum w serii Biblioteka Narodowa w opracowaniu Marty Janczewskiej i prof. Jacka Leociaka.
arg_bn_osso_min.jpg

Cechą wspólną tekstów wydanych w tomie jest – poza warstwą informacyjną i faktograficzną – szeroko pojęta literackość. Autorzy antologii prezentują wielorakie formy ekspresji doświadczenia Zagłady: od literatury dokumentu osobistego (dzienniki, listy, relacje) przez literaturę sensu stricto: poezję, prozę, eseistykę czy reportaże po teksty o charakterze religijnym.

W antologii znalazły się m.in.: opracowanie Emanuela Ringelbluma „Oneg Szabat”, fragmenty dzienników Racheli Auerbach, Abrahama Lewina, fragmenty relacji z obozów zagłady (Abrahama Krzepickiego i Jakuba Grojnowskiego), a także relacji Gustawy Jareckiej „Ostatnim etapem przesiedlenia jest śmierć” czy raportu Oneg Szabat „Likwidacja żydowskiej Warszawy”. W drugiej części antologii autorzy zamieścili m.in.: reportaż Pereca Opoczyńskiego „Szmugiel w getcie warszawskim”, wiersze Władysława Szlengla, Icchaka Kecenelsona, a w ostatniej znalazły się m.in. opracowanie Szymona Huberbanda „Kidusz ha-Szem” oraz osobiste zapiski i rozważania teologiczne rabina Szapiry „Nakaz i ochotne spełnienie”.

Więcej informacji o antologii na stronie Wydawnictwa Ossolineum

Antologię można nabyć w Księgarni na Tłomackiem.

Żydowski Instytut Historyczny