Piętno Zagłady

 

Ta książka jest niezwykle ważnym wkładem w zrozumienie sposobu, w jaki dzieci przeżywają, przystosowują się i pamiętają traumę, utratę dzieciństwa, zniszczenie ich rodzin i przedwojennego świata. (Samuel D. Kassow)

 

Publikacja składa się z esejów Joanny Michlic po raz pierwszy publikowanych w języku polskim. Teksty te dotyczą doświadczenia Holokaustu żydowskich dzieci i nastolatków z Polski. Przybliżają polskiemu czytelnikowi nowe metody naukowe analizy i interpretacji świadectw młodych ocaleńców. Ukazują ważność tych świadectw nie tylko w rekonstrukcji historycznej wojennych i powojennych losów oraz tożsamości dzieci i ich pamięci o Zagładzie, ale także w badaniach nad relacjami polsko-żydowskimi po 1939 roku, przemocą antysemicką i skomplikowaną historią Polaków ratujących Żydów.

 

Joanna Beata Michlic – dr hab. Institute of Advanced Studies, UCL, historyczka zajmująca się dziejami społecznymi i kulturowymi Żydów wschodnioeuropejskich oraz pamięcią o Zagładzie. Autorka licznych książek i artykułów, między innymi Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych (ŻIH, 2015), która znalazła się w dziesiątce książek nominowanych do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego w 2016 r. Obecnie jest stypendystką Fundacji Gerdy Henkel.

 

Przeczytaj: Historie utraconego dzieciństwa. O książce „Piętno Zagłady" Joanny Beaty Michlic

Cena ocalenia – artykuł Henryka Grynberga o "Piętnie Zagłady" w "Kulturze Liberalnej"

Dzieci żydowskie wiedziały, że nie mają prawa do życia. Anna Bikont poleca książkę Joanny Beaty Michlic

Dzieci bez dzieciństwa. Prof. Marcin Kula o "Piętnie Zagłady"

O "Piętnie Zagłady" rozmawiają Joanna Beata Michlic, Paula Sawicka i Konstanty Gebert. Spotkanie poprowadziła Małgorzata Hućko. Zobacz nagranie ze spotkania

Świat widziany oczami ocalałego dziecka: Rozmowa o "Piętnie Zagłady" – Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, Anna Bikont i prof. Marcin Król – zobacz nagranie

 

Zobacz książkę w Księgarni na Tłomackiem

jb_michlic_pietno_zaglady.jpg
Wydawnictwo: ŻIH
Rok publikacji: 2020
ISBN: 978-83-66485-33-4
Liczba stron: 276
Oprawa: miękka