Niewielkie resztki z Solnej. Izaak Celnikier wobec doświadczenia Zagłady

Publikacja poświęcona powojennym pracom malarza i grafika Izaaka Celnikiera (1923–2011), w których artysta mierzył się z traumą Zagłady i doświadczeń wojennych. To pierwsza prezentacja wczesnych rysunków Celnikiera (przechowywanych w kolekcjach w Polsce i we Francji), opatrzona obszernym komentarzem kuratorskim. Publikacja zawiera również wybór tekstów literackich (Dawida Sfarda i Abrahama Rejzena) ilustrowanych pracami Celnikiera, a także dodatkowe materiały archiwalne (jak choćby prywatne zdjęcia czy listy do Aleksandra Lewina) przybliżające twórczość i życie artysty.

 

Katalog Niewielkie resztki z Solnej przynosi interesujące interpretacje twórczości Izaaka Celnikiera, oparte na niepublikowanych dotąd źródłach archiwalnych, korespondencji i zespole rysunków, znajdujących się głównie w Żydowskim Instytucie Historycznym. Wykorzystuje w pełni literaturę przedmiotu. Ujmuje problemy życia i twórczości artysty na tle wydarzeń historycznych i ówczesnej sztuki. Przeprowadza analizę obrazów i rysunków artysty, wyjaśniając okoliczności powstania, symbolikę, nawiązania do ikonografii żydowskiej, biblijnej i chrześcijańskiej, a także w przypadku ilustracji relacje między przedstawieniem i tekstem. Publikacja określa rangę artysty w powojennej sztuce polskiej i żydowskiej.

Fragment recenzji prof. Jerzego Malinowskiego

 

Publikacja towarzyszy wystawie Niewielkie resztki z Solnej. Izaak Celnikier wobec doświadczenia Zagłady.

Książka w Księgarni na Tłomackiem

 

Premiera: jesień 2023
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

10.2022_logo_MKiDN.png [70.33 KB]

Celnikier_okladka_v5.png
Redakcja: Zuzanna Benesz-Goldfinger
Języki: polski, angielski
Tłumaczenie na jęz. angielski: Aleksandra Szkudłapska