Warszawscy Żydzi w okresie powstania listopadowego
Zapraszamy na trzecie spotkanie online towarzyszące wystawie czasowej „Ramię przy ramieniu? Żydzi w polskich dążeniach niepodległościowych 1794-1918". Transmisja na żywo na Facebooku.
01.12.2022_event.png

Zobacz wydarzenie na Facebooku

 

Po wybuchu powstania listopadowego grupa warszawskich Żydów zabiegała o możliwość służby w Gwardii Narodowej. Rząd powstańczy wydał zakaz ich przyjmowania w szeregi gwardzistów, co więcej, nałożył na starozakonnych specjalny podatek na rzecz obrony miasta. 20 grudnia 1830 roku bankierzy, kupcy, nauczyciele i lekarze pochodzenia żydowskiego wystosowali memoriał, w którym prosili o dopuszczenie do służby w Gwardii. Dyktator powstania, generał Józef Chłopicki, zezwolił na przyjmowanie do służby zasymilowanych Żydów posiadającym majątek co najmniej  60 tysięcy złotych. Cenzus majątkowy okazał się jednak kolejną barierą dla Żydów chcących żyć i walczyć ramię przy ramieniu z Polakami.

O tych i dalszych losach Żydów warszawskich w okresie powstania listopadowego opowie dr Paweł Fijałkowski.

dr Paweł Fijałkowski – pracownik Działu Naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego, współkurator wystawy „Ramię przy ramieniu?”. Autor i współautor wielu publikacji dotyczących warszawskiej społeczności żydowskiej, m.in. „Warsze-Warszawa. Żydzi w historii miasta 1414-2014”, „Warszawska społeczność żydowska w okresie stanisławowskim 1764-1795. Rozwój w dobie wielkich zmian”.

_____

Obraz w grafice: Georg Benedikt Wunder, Polacy fortyfikują swą stolicę Warszawę. Wszystkie stany przykładają rękę do tego wielkiego dzieła: zakonnicy i rabini, szlachcice, mieszczanie i chłopi, Żydzi i chrześcijanie […], Nürnberg 1831-1846, staloryt kolorowany, papier, Biblioteka Narodowa, nr inw. G.65968/II

_____

Splot wielu czynników spowodował, że tylko nieliczni, przeważnie zasymilowani i przywiązani do polskości Żydzi chwycili za broń w polskich powstaniach.

Próbujemy odpowiedzieć na pytania: jakie procesy doprowadziły do zaangażowania się Żydów w walkę o powrót Polski na mapę Europy, a jakie zniechęciły ich do patriotycznego zrywu? Opowiemy o integracji Żydów z polską większością, a także o trwających przy tradycyjnym judaizmie Żydach ortodoksyjnych i zjawisku dyskryminacji ze strony Polaków.

 

Więcej informacji o wystawie

 

Projekt pn. „Organizacja wystaw dotyczących bohaterstwa Żydów w dziejach Polski” dofinansowano z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

10.2022_logo_MKiDN.png [70.33 KB]

Dzień: 01.12.2022
Godzina: 18:00
Miejsce: online