Reprezentacje polskich powstań narodowych w literaturze żydowskiej XIX w.
Zapraszamy na kolejne spotkanie online towarzyszące wystawie czasowej „Ramię przy ramieniu? Żydzi w polskich dążeniach niepodległościowych 1794-1918". Transmisja na żywo na Facebooku.
Powstania 04.12.png

Zobacz wydarzenie na Facebooku

Dlaczego publicyści i pisarze żydowscy zajmowali się tematem polskich powstań narodowych w swojej twórczości? W jaki sposób przedstawiane są powstania i sami powstańcy w piśmiennictwie żydowskim?

O literaturze polsko-żydowskiej i jidysz mówić będą w czasie spotkania dwie badaczki, dr Karolina Szymaniak i dr Maria Antosik-Piela

dr Karolina Szymaniak - adiunktka w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracowniczka naukowa Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe obejmują współczesną literaturę jidysz, polsko-żydowskie stosunki kulturowe, politykę pamięci oraz teorie modernizmu i awangardy.

dr Maria Antosik-Piela – literaturoznawczyni, pracowniczka Wydziału Historii UW. Zajmuje się polsko-żydowskim pograniczem kulturowym w XIX i XX wieku. Autorka i współredaktorka publikacji poświęconych literaturze i kulturze żydowskiej, w tym monografii: Tożsamość i ideologia. Literatura polsko-żydowska wobec syjonizmu.

_____

Obraz w grafice: fragment okładki publikacji „Legendy żydowskie o powstaniu 1863 r." A. Almiego. Zbiory Biblioteki ŻIH

_____

Splot wielu czynników spowodował, że tylko nieliczni, przeważnie zasymilowani i przywiązani do polskości Żydzi chwycili za broń w polskich powstaniach.

Próbujemy odpowiedzieć na pytania: jakie procesy doprowadziły do zaangażowania się Żydów w walkę o powrót Polski na mapę Europy, a jakie zniechęciły ich do patriotycznego zrywu? Opowiemy o integracji Żydów z polską większością, a także o trwających przy tradycyjnym judaizmie Żydach ortodoksyjnych i zjawisku dyskryminacji ze strony Polaków.

 

Więcej informacji o wystawie

 

Projekt pn. „Organizacja wystaw dotyczących bohaterstwa Żydów w dziejach Polski” dofinansowano z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

10.2022_logo_MKiDN.png [70.33 KB]

Dzień: 04.12.2022
Godzina: 17:30
Miejsce: online