Czasy braterstwa. Aleksander Lesser i jego «Pogrzeb pięciu poległych»
Zapraszamy na pierwsze spotkanie online towarzyszące wystawie czasowej „Ramię przy ramieniu? Żydzi w polskich dążeniach niepodległościowych 1794-1918". Transmisja na żywo na Facebooku.
17.11.2022_event.jpg

Zobacz wydarzenie na Facebooku

 

O obrazie „Pogrzeb pięciu poległych” Aleksandra Lessera, kontekstach dzieła i samym artyście z Katarzyną Mączewską, kurator z Muzeum Narodowego w Warszawie, porozmawia Michał Montowski.

Transmisja z możliwością zadawania pytań na żywo na Facebooku.

 

Katarzyna Mączewska – historyczka sztuki, inwentaryzatorka zabytków oraz muzealniczka i kuratorka wystaw. Pracuje na stanowisku kuratora-kustosza w Zbiorach Ikonograficznych i Fotograficznych Muzeum Narodowego w Warszawie. Zajmuje się działalnością artystów i fotografów dokumentujących polskie dziedzictwo kulturowe w okresie trwania zaboru rosyjskiego i II Rzeczypospolitej. Badaczka m.in. twórczości Aleksandra Lessera, autorka opracowań spuścizny po artyście w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie oraz tekstów naukowych dotyczących tego zagadnienia.

Michał Montowski – doktor nauk humanistycznych, tłumacz, dziennikarz Polskiego Radia S.A., prowadzący audycji „Jest taki obraz"


_____

Splot wielu czynników spowodował, że tylko nieliczni, przeważnie zasymilowani i przywiązani do polskości Żydzi chwycili za broń w polskich powstaniach.

Próbujemy odpowiedzieć na pytania: jakie procesy doprowadziły do zaangażowania się Żydów w walkę o powrót Polski na mapę Europy, a jakie zniechęciły ich do patriotycznego zrywu? Opowiemy o integracji Żydów z polską większością, a także o trwających przy tradycyjnym judaizmie Żydach ortodoksyjnych i zjawisku dyskryminacji ze strony Polaków.

 

Więcej informacji o wystawie

 

Projekt pn. „Organizacja wystaw dotyczących bohaterstwa Żydów w dziejach Polski” dofinansowano z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

10.2022_logo_MKiDN.png [70.33 KB]

Dzień: 17.11.2022
Godzina: 18:00
Miejsce: online