„Żydzi w Wieliczce. Opowieść dokumentalna”. Polecamy książkę pod patronatem ŻIH

Autor: Przemysław Batorski
W książce „Żydzi w Wieliczce. Opowieść dokumentalna” Małgorzata Międzobrodzka, historyk, znawczyni dziejów Wieliczki i okolic, opowiada o początkach społeczności żydowskiej w żupie solnej i samym mieście; o rzemieślnikach, sklepikarzach, szynkarzach, rzeźnikach rytualnych, przemysłowcach; o dobie I wojny światowej i okresie międzywojennym. Publikacja ukazała się pod honorowym patronatem ŻIH.
Żydzi w Wieliczce. Opowieść dokumentalna.jpg

Materiały wydawcy

 

„Jest to opowieść o obecności Żydów w Wieliczce – i ich nieobecności”.

Polecamy nową publikację Wydawnictwa Żyznowski, która ukazuje się pod honorowym patronatem Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma: https://zyznowski.pl/ksiazka/zydzi-w-wieliczce-opowiesc-dokumentalna/

Michał i Berta Zellnerowie (w środku) z Celiną i Stanisławem Tadanierami oraz służącą Marią Paszkot, która w czasie wojny ukrywała rodzinę Zellnerów. Wieliczka, lata pięćdziesiąte XX w. / Plan Wieliczki z zabudowaniami żupy solnej autorstwa Wilhelma Hondiusa, 1645 r. / Ulica Klaśnieńska z widocznymi zabudowaniami Fabryki Likierów i Wódek Słodkich Erven Lucas Bols Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością i Rafinerii Spirytusu S.A. Klasno, przed 1930 r. / Salomon Dominitz, spedytor soli w Wieliczce, okres międzywojenny / wnętrze książki

 

„To także publikacja o ich relacjach z miastem, jego chrześcijańskimi mieszkańcami, kopalnią, a także ze sobą nawzajem. Z całą pewnością nie jest to jednak opowieść kompletna. Być może przestrzeń pomiędzy przedstawionymi faktami wypełniały ważniejsze wydarzenia, na których ślad nie trafiłam, i być może ktoś w przyszłości wypełni te luki. Bardzo na to liczę” – mówi Małgorzata Międzobrodzka, która przez niemal 20 lat kierowała pracami działu historycznego Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. To właśnie ze zbiorów tej instytucji pochodzi duży zbiór archiwaliów wykorzystanych w publikacji.

_____
80 lat temu, 27 sierpnia 1942 roku, ostatni Żydzi zostali wywiezieni przez Niemców z Wieliczki – około 5000 osób do obozu zagłady w Bełżcu, kilkuset do obozu pracy w Stalowej Woli, dalszych kilkuset do obozu koncentracyjnego w Płaszowie. Kilkaset osób rozstrzelano w Puszczy Niepołomickiej.

Przemysław Batorski   redaktor strony internetowej ŻIH