Zapraszamy na wystawę czasową „Ramię przy ramieniu? Żydzi w polskich dążeniach niepodległościowych 1794-1918"

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Splot wielu czynników spowodował, że tylko nieliczni, przeważnie zasymilowani i przywiązani do polskości Żydzi chwycili za broń w polskich powstaniach. Dlaczego niektórzy Żydzi angażowali się w zmagania o powrót Polski na mapę Europy? Co zniechęcało innych do patriotycznego zrywu? Opowiemy o tych, którzy integrowali się z polską większością, i o tych, którzy trwali przy tradycyjnym judaizmie. O zjawisku dyskryminacji ze strony Polaków. O wspólnej walce przeciw Rosji i o braterstwie na zesłaniu.
11.2022_ŻWP_wpis_border.jpg

Zobacz wydarzenie na Facebooku

 

Zaprezentujemy 150 oryginalnych dzieł z epoki: ryciny, zdjęcia i obrazy. Najstarsze pochodzą z ok. 1800 r., najnowsze z lat 30. XX w. Przestawimy udział konkretnych osób w walce zbrojnej. Jedną z nich jest Berek Joselewicz, który stał się symbolem zbratania polsko-żydowskiego i walki o niepodległość wspólnej Ojczyzny.

Pierwsza część wystawy obejmuje okres od Sejmu Wielkiego do „nocy paskiewiczowskiej”. Ukazuje trudne relacje Polaków i Żydów u kresu epoki staropolskiej, pierwsze wspólne działania przeciw Rosji w czasie powstania kościuszkowskiego, wreszcie walkę u boku Napoleona i w powstaniu listopadowym. Druga część obejmuje rok 1861, gdy doszło do kilku wielkich manifestacji antyrosyjskich w Warszawie, które odczytano jako pojednanie Polaków i Żydów, oraz powstanie styczniowe i jego reperkusje. Opowiadając o latach 60. XIX wieku, sięgamy aż po rok 1918, gdy Polska odzyskała wolność. Trzecią, najważniejszą część wystawy stanowi Pogrzeb pięciu poległych Aleksandra Lessera.

 

Więcej informacji o wystawie

Bilety: 15 zł – normalny, 10 zł – ulgowy

 

Projekt pn. „Organizacja wystaw dotyczących bohaterstwa Żydów w dziejach Polski” dofinansowano z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

10.2022_logo_MKiDN.png [70.33 KB]

Żydowski Instytut Historyczny