Ważniejsze niż życie. Seminarium „Kultura Inspirująca” w Berlinie

W zeszły weekend, od 15 do 17 września 2023, już po raz czwarty odbyło się seminarium „Podziemne Archiwum Getta Warszawy” dla niemieckich nauczycielek i edukatorów organizowane w ramach programu „Kultura Inspirująca” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez ŻIH wraz z Pilecki-Institut w Berlinie.
fot. Natasza Majewska, ŻIH (9).jpg

fot. Natasza Majewska, ŻIH

 

Uczestniczki i uczestnicy seminarium przyjechali do Berlina z różnych części Niemiec, by uczyć się o Archiwum Ringelbuma i grupie Oneg Szabat, a także o zbiorach i działalności Żydowskiego Instytutu Historycznego i Pilecki-Institut w Berlinie – i o tym, jak można wykorzystać je w pracy edukacyjnej.

Trzydniowy program warsztatów i wykładów rozpoczął się od powitania przez wicedyrektorkę ŻIH Małgorzatę Sołtysik i kierownika Działu Edukacji PI Aleksandra Kliymuka, który następnie wraz z kierownikiem Działu Edukacji ŻIH, Pawłem Bysko, przedstawił uczestniczkom i uczestnikom świeżo wydaną po niemiecku publikację Ein Archiv wichtiger als Leben (Archiwum ważniejsze niż życie). To wyjątkowa pomoc dydaktyczna w edukacji o Zagładzie – zawiera informacje o warszawskim getcie i działalności grupy Oneg Szabat, a także teksty źródłowe z Archiwum Ringelbluma, fotografie, ilustracje i mapy.

Pierwszego dnia seminarzystki i seminarzyści uczestniczyli też między innymi w prowadzonych przez działy edukacji obu instytucji warsztatach o wykorzystaniu dokumentów z Archiwum Ringelbluma podczas lekcji i poznali ofertę edukacyjną Pilecki-Institut. Ostatnim punktem programu było spotkanie poświęcone fotografii i filmowi jako źródłom historycznym.

Kolejny dzień seminarium rozpoczął się od burzliwej dyskusji o etycznych aspektach pokazywania fotografii Zagłady, a następnie dr Agnieszka Kajczyk, kierowniczka Działu Dokumentacji Dziedzictwa opowiedziała uczestniczkom i uczestnikom o kolekcji fotografii z Archiwum Ringelbluma. Był to wstęp do prowadzonych wraz z kierownikiem Działu IT i Digitalizacji Krzysztofem Czajką warsztatów, podczas których seminarzystki i seminarzyści dowiadywali się o możliwości wykorzystywaniu portalu Delet, czyli repozytorium cyfrowego ŻIH, w edukacji.

Tego dnia mieliśmy też możliwość zwiedzenia wystawy czasowej „Wola 1944”, poświęconej rzezi Woli, a oprowadził po niej Aleksander Kliymuk z Instytutu Pileckiego. Następnie odbyły się warsztaty organizacji dużych projektów edukacyjnych poświęconych Zagładzie.

Niedzielę rozpoczął wykład Szymona Pietrzykowskiego z Działu Edukacji ŻIH, który opowiedział słuchaczkom i słuchaczom o Polenaktion – deportacji z Niemiec Żydów posiadających polskie obywatelstwo w 1938 roku – i o zaangażowaniu członków grupy Oneg Szabat w pomoc przesiedleńcom. Po południu obejrzeliśmy będącą w przygotowaniu wystawę stałą Pilecki-Institut, a następnie Klaudia Broβzeit z IP opowiedziała o archiwach Instytutu. Na zakończenie Małgorzata Smreczak i Paweł Bysko z Działu Edukacji ŻIH poprowadzili podsumowanie seminarium, podczas którego uczestniczki i uczestnicy otrzymali dyplomy.

Dziękujemy dyrekcjom Żydowskiego Instytutu Historycznego i Pilecki-Institut, a przede wszystkim członkom i członkiniom Działu Edukacji ŻIH, Małgorzacie Smreczak, Pawłowi Bysko i Szymonowi Pietrzykowskiemu, a także Klaudii Broβzeit i Aleksandrowi Kliymukowi z Pilecki-Institut i wszystkim innym osobom zaangażowanym w ten projekt na różnych polach za organizację seminarium!