Ukazał się 283. numer „Kwartalnika Historii Żydów"

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Ukazał się nowy numer „Kwartalnika Historii Żydów". Zachęcamy do odwiedzenia naszej stacjonarnej i wirtualnej Księgarni na Tłomackiem i nabycia periodyku.
Grafiki na stronę poziome znak wodny.png

Ukazał się nowy, 283. numer „Kwartalnika Historii Żydów". Można w nim przeczytać m.in. artykuły Marzeny Zawanowskiej Twórczość liryczna Yehudy ha-Lewiego jako klucz interpretacyjny Księgi Kuzari. Analiza wiersza Słowa twe niczym mirrą cieknącą skropione, Macieja Tomala Podróż morska w wierszu ləḵå nap̄ši Yehudy ha-Lewiego jako rytuał przejścia (podróż mistyczna) oraz recenzja Pawła Fijałkowskiego Cawaat ha-RIWaSz. Testament rabbiego Izraela Baal Szema; wstęp, tłumaczenie i komentarze Jan Doktór

Zachęcamy do odwiedzenia naszej stacjonarnej i wirtualnej Księgarni na Tłomackiem:

https://ksiegarnianatlomackiem.pl/kwartalnik-historii-zydow-3-283,3,3382,5119

Dowiedz się więcej o „Kwartalniku"

 

Żydowski Instytut Historyczny